Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення величини коефіцієнту рівнепровідності. Поняття про параметр процесу фільтрації
Поняття про параметр процесу фільтрації.

Під параметром в техніці розуміється характеристична величина, що пов’язує процес, що вивчається з його математичною моделлю.

Ключове поняття – параметр процесу фільтрації (геофільтраційний параметр) є надзвичайно важливим з точки зору практики гідрогеологічних досліджень. З математичної точки зору геофільтраційними параметрами є коефіцієнти, що стоять перед похідними у диференціальних рівняннях фільтрації. Деякі величини, що не відносяться до параметрів, але є вільними членами рівнянь фільтрації також можуть бути визначені за результатами режимних спостережень за підземними водами.

До параметрів, що можуть визначені за результатами режимних спостережень відносяться:

- коефіцієнт рівнепровідності (ар);

- коефіцієнт гравітаційної ємностім (μ).

Також за допомогою режимних спостережень можна визначити величину інтенсивності інфільтраційного живлення (W) та величину опору ложе водойм на межі потоку підземних вод(ΔL).

 

Графоаналітичні способи М.М. Біндемана

1.Розрахунок величини коефіцієнту рівнепровідності можна виконати для умов однорідного напівобмеженого безнапірного потоку при наявності режимних спостережень по створу як мінімум двох свердловин, що розташовані вздовж потоку. При цьому потрібно зафіксувати у режимних спостереженнях зміну рівня води у свердловинах під час проходження паводку.

 

 

 

 

Коефіцієнт рівнепровідності визначається за залежностями:

 

,

де ω − площа насичення пласта за час t, що визначається планіметруваням на схемі;

H − заміри рівня в річці.

Нn − заміри рівня в найближчій до річки свердловині;

n − кількість замірів.

 

 

2.Спосіб заснований на визначенні середньої різниці рівнів у 2-х свердловинах.

 

Для розрахунку рекомендується залежність:

 

,

Де l – відстань між свердловинами,

ω − площа насичення пласта за час t, що визначається планіметруваням на схемі;

n − число різниць рівнів у свердловинах визначені через рівні проміжки часу t, включаючи різницю рівнів перед паводком ΔН1;

Для більш точного визначення площі епюри насиченості рекомендується створ з 3-4 свердловин.

 

3.Методика В.М.Шестакова. В напівобмеженому потоці підземних вод (при миттєвій зміні півня на межі потоку) запропоновано визначення коефіцієнту рівнепровідності наступним способом:

, де

тут - зміна рівня ґрунтових вод на відстані від межі - х на момент часу – t;

- зміна рівня на межі потоку (миттєва);

- таблична функція, за допомогою якої знаходиться аргумент - ;

- коефіцієнт рівнепровідності;

З наведених рівнянь видно, що коефіцієнт р.івнепровідності визначається за наступною формулою:

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 419; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.