Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адитивність цільової функції і етапи задачі

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Контрольні завдання

Розв’язати задачу про використання робочої сили. Вихідні дані наведені в табл. 8.

Таблиця 8

Варі-ант Склад-ність Витрати
по найму на звільн. на оплату прос-тоїв на оп-лату понад-норм.
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B

6 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ і ПРИНЦИПИ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯРозглянуті задачі ЗЗНШ, ЗОВР (ЗОВК) і ЗВРС мають особливості, характерні для всіх багатокрокових процесів прийняття рішень, тому поняття і принципи ДП будемо ілюструвати на прикладах цих задач. При цьому відзначимо, що будь-яка задача ДП може бути зведена до задачі знаходження найкоротшого шляху в мережі. Тому, якщо будемо говорити про мережу і її вершини то, це може відноситись і до будь-якої задачі ДП.

У задачах ДП цільова функція (ЦФ) повинна мати властивість адитивності: значення критерію, досягнуте за весь період планування дорівнює сумі часткових значень того ж критерію, досягнутих на окремих кроках (етапах):

де - це або скалярна величина, або вектор.

Саме адитивність ЦФ задачі дозволяє розбити задачу на етапи. При цьому з кожним з етапів зв'язується тільки одна керована змінна ( ) і кожному етапу відповідає одна складова ЦФ:

ü ЗЗНШ: - довжина -го кроку, - дуга, по якій перейшли з -го слою до -го слою (наприклад дуга , тоді складова ЦФ: = );

ü ЗОВР: - прибуток від виробництва -го продукту в об'ємі ;

ü ЗОВК: - прибуток від модернізації -го підприємства за проектом .

Якщо в початковій постановці задачі критерій не адитивний, то намагаються видозмінити постановку або сам критерій. Так, наприклад, якщо у вихідній постановці критерій мультиплікативний, то шляхом його логарифмування прийдемо до адитивного вигляду ЦФ. Відзначимо, що розроблено алгоритми ДП і для задач із мультиплікативним критерієм.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 735; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.