Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Варіанти завдання до контрольної роботи

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Цивільний захист з нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни: «Цивільний захист» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністра освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010р. №969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України і не повинен бути меншим 36 академічних годин (1.0. кредит ЕСTS). Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.

Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох розділів:

- загальна підготовка – 28 годин;

- профільна підготовка – 8 годин.

У результаті вивчення програми дисципліни «Цивільний захист» студенти повинні:

а) знати:

- завдання «Цивільного захисту», причини виникнення надзвичайних ситуацій та складові їх моніторингу;

- характеристику осередків зараження та ураження, які уникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;

- способи і засоби захисту населення і територій від вражаючих факторів, аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження;

- порядок дій формувань ЦЗ і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- призначення приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю та порядок роботи з ними;

- методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної, інженерної та пожежної обстановки, яка може виникнути внаслідок НС.

б) уміти:

- прогнозувати можливість виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій;

- оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку, яка може виникнути внаслідок Н.С. природного та техногенного характеру;- практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та у разі застосування сучасної зброї.

в) бути ознайомленими:

- зі змістом рішень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року і Додаткових протоколів від 8 червня 1977 року про цивільну оборону.

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання повинні прослухати лекції – 4 години, практичних занять – 2 години, виконати самостійну контрольну роботу – 10 годин. Самостійне відпрацювання розділів дисципліни «Цивільний захист» – 20 годин.

Разом – 36 годин.

Варіант завдання студент обирає самостійно за першою літерою прізвища і останньою цифрою залікової книжки за табл.1.

Завдання складається з одного теоретичного питання і п’яти задач, які вибираються за табл. 2 згідно варіанту.

Студенти технічних напрямків підготовки виконують одне теоретичне завдання і розв’язують п’ять задач.

 

Контрольна робота повинна складатися:

1. Титульний лист (додаток А).

2. План роботи.

3. Теоретична частина.

4. Розрахункова частина.

5. Список використаної літератури.

 


Таблиця 1

 

 

Перша літера прізвища студента Остання цифра номера залікової книжки
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
І
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я

 


Таблиця 2

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 589; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.