Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Як уже було зазначено, маятникові маршрути є трьох видів: зі зворотним незавантаженим пробігом, зі зворотним неповністю завантаженим пробігом і з навантаженим пробігом в обох напрямах.

Залежно від цього визначається продуктивність роботи автомобіля.

Маршрут зі зворотним незавантаженим пробігом має назву простого маятникова. Такий маршрут є найбільш доцільним, оскільки при роботі на ньому за один обіг здійснюється тільки одна їздка і коефіцієнт використання пробігу становить всього 0,5.

Час обігу рухомого складу t0, на маятниковому маршруті:

t0 = tр + tв-р .

Оскільки:

тобто

.

Кількість обертів no за час роботи у маршруті Тм дорівню-

ватиме:

Кількість тонн перевезених за один обіг:

Qo = qKн ;

за робочий день:

Кількість виконаних т/км за один обіг:

Wo = Qo • Ler = qKн Ler ;

за робочий день:

Графік роботи рухомого складу на маятниковому, не повністю завантаженому, маршруті може мати різні форми. При роботі на такому маршруті за один обіг здійснюється дві їздки. Використання пробігу рухомого складу на цьому маршруті становить більше 50 %, але менше 100 %, тобто 0,5 < ? < 1.

Рис. 66. Маятниковий маршрут зі зворотним, не повністю завантаженим пробігом

Час обігу рухомого складу t0 на маятниковому маршруті зі зворотним, не повністю навантаженим пробігом (рис. 66, а):

де tвА, tвВ, tрС — час простою на вантажно-розвантажувальних операціях відповідно у пунктах А, В і С.

Число обігів no, котре може бути виконано за час роботи на маршруті Тм:

Кількість тонн, що перевезені за один обіг:

за робочий день:

де KвА, Kв-рВ — коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобілів при перевезенні вантажів з пункту А і В.

Кількість т/км за один обіг (при KвА = KдВ і KсВ = KдВ):

Wo = QoА • LerА + QoВ • LerВ = qKвА • LerА + qKвВ • LerВ =

= q (KвА • LerА + KвВ • LerВ);

за робочий день:

де LerА, LerВ — відстань перевезень вантажу з пункту А і В.

Середня довжина їздки:

середня відстань перевезень:коефіцієнт використання пробігу за один обіг:

Маршрут з навантаженим пробігом в обох напрямках (рис. 66, а) забезпечує повне використання пробігу рухомого складу, тобто

B = 1. За один обіг на цьому маршруті виконується дві їздки.

Рис.67. Маятниковий маршрут з навантаженням пробігу в обох напрямках

Час обігу рухомого складу:

Число обертів no, котре може бути виконано за час роботи на маршруті Тм:

Число їздок за робочий день:

nї = 2no .

Кількість тонн, котрі перевезені за один обіг:

Q о = q (KвА + KвВ);

за робочий день:

Кількість т/км, виконаних за один обіг:

Wо = Qо • Ler = q(KвА + KвВ)Ler ;

за робочий день:

середня відстань перевезень, км:

Кількість потрібного рухомого складу N залежить від кількості вантажу, котрий необхідно перевезти, і продуктивність рухомого складу за визначений період:

де Р — кількість вантажу, що підлягає перевезенню;

Q — продуктивність одиниці рухомого складу, т.

Ця формула буде мати такий вигляд для простого маятникового маршруту:

Для маятникового маршруту зі зворотним, не повністю завантаженим пробігом або навантаженим пробігом в обох напрямках:

або

де РА(В) — кількість вантажу, що підлягає перевезенню за визначений період часу з пункту А(В), т;

QрдА(В) — продуктивність одиниці рухомого складу при перевезенні вантажу з пункту А(В), т;

KеА(В) — коефіцієнт використання вантажопідйомності при перевезенні з пункту А(В).

При кільцевих маршрутах, коли шлях слідування рухомого складу виконується по замкненому контуру, з’єднуються декілька пунктів, час обігу дорівнює:

де Lм — загальна відстань кільцевого маршруту, км;

tв-р — простій на вантажно-розвантажувальних операціях за кожну їздку, год.

Кількість обертів за день:

кількість тонн, що перевозяться за один обіг:

Q = q ( + + + KDKn),

де + + + KDKn — коефіцієнт використання вантажопідйомності при доставці вантажів у пункти А, В, С,D, ..., n.

Кількість тонн, що перевезена за робочий день:

Кількість т/км за один обіг:

кількість т/км за робочий день:

Довжина їздки:

Lм = LА + + + LD Ln;

середня відстань перевезень:

Основним завданням маршрутизації при перевезенні дрібних вантажів є пошук маршруту з мінімальними витратами з транспортування. Як критерій оптимальності найчастіше приймають мінімум загального пробігу транспортних засобів. Для цього розробляють збірно-розвізні маршрути. Вивчають їх організацію в часі і можливість згрупувати вантажі з урахуванням їх доставки протягом доби, тижня, місяця і року.

При оперативному плануванні разом з економіко-статистичними методами застосовують приблизні методи, тонографічний і метод сейфів.

При тонографічному методі використовується картограма вантажних потоків. На картограмі (тонограмі) ув’язують у маршрути вантажні потоки однорідних вантажів, виходячи з типів рухомого складу, який потрібен для перевезень. В першу чергу, складаються маятникові маршрути зі зворотним навантаженим пробігом, потім кільцеві з коефіцієнтом використання пробігу вище ніж на маятникових маршрутах з повністю навантаженою зворотною їздкою.

Рис. 70. Схема збірно-розвізного маршруту перевезення вантажів

Умовні позначення:

— вантаж, котрий вивозиться з пункту;

— вантаж, котрий завозиться до пункту.

Спосіб сейфів полягає в тому, що двері шафи (сейфа) із вміщенням відповідають вантажно-розвантажувальним пунктам. Кладуть карту або схему транспортної сітки обслуговуваного району. Для перевезення розробляють картки, в котрих вказують місце навантаження і розвантаження, вид і кількість вантажу. Після цього картки розкладають залежно від пунктів навантаження і розвантаження і визначають для них відповідний пункт доставки вантажу. Картку вантажу, що підлягає перевезенню, в зворотному напрямку і знаходиться там, де потрібно розташувати першу картку, перекладають до тієї секції, що відповідає напрямку її перетину.

Таким чином, переміщують усі картки, визначаючи напрямки перевезень на схемі транспортної сітки.

Оптимальним способом перевезень при централізованому постачанні на постійних маршрутах є човниковий спосіб роботи з причепами. Його ефективність полягає в зменшенні часу простою автомобілів при з’єднанні причепного складу, порівняно з вантажно-розвантажувальними роботами.

При міжміських централізованих перевезеннях найбільш прогресивним способом є організація змінної їздки при наскрізному методі і системі тягових плечей. Їх ефективність полягає в збільшенні коефіцієнта використання календарного часу:

де tрух — час руху автомобіля;

tо — календарна тривалість обігу на маршруті.

На міжміських маршрутах розраховується:

tо = tрух + tв-р + tзм + tп-о + tт-о + tвід ,

де tв-р — час на вантажно-розвантажувальні роботи;

tзм — час зміни водіїв;

tп-о — час перебування у пунктах причеплення на стиках ділянок;

tт-о — час на технічне обслуговування, ремонт;

tвід — час перерви на обід і відпочинок водіїв.

При змінній їздці немає часу на технічне обслуговування, на відпочинок. Час перебування в пунктах причеплення значно менший, ніж при інших способах перевезень, за рахунок цього збільшується коефіцієнт використання календарного часу.

Рис. 71. Графік роботи автомобілів на системі тягових плечей

Умовні позначення:

— операція причеплення;

— операція відчеплення;

— відпочинок водіїв;

— рух автомобіля на другій ділянці;

 

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 427; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.043 сек.