Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Компоновка формувального цеху
(приклад)

 

Виробництво плит аеродромних покрить організовано по агрегатно-потоковій технології в однопрогонному цеху УТП – 1 розмірами: довжина – 144 м, ширина прогону – 18 м; висота цеху – 10,8 м.

Прийнято шаг колон 12 м.Цех обладнаний двома вантажопідйомними кранами вантажопідйомністю _______т. На початку цеху в вісях 1-2 розташована бетоновізна естакада для постачання бетонної суміші з БЗВ. За естакадою, паралельно довжині цеху в вісях А-Б та В-Г, розташовані два формувальних поста. Формувальні пости обладнані віброплощадками та бетоноукладачами портального типу. З метою зменшення шкідливого впливу вібрації на колони, віброплощадки розташовують на відстані від них _________ мм

Між формувальними постами розміщена колія шириною 1524 мм для завозу самохідним возиком з арматурного цеху арматурних виробів, які складаються на посту зберігання арматурних виробів.

На відстані _________мм від віброплощадки розташовані пости для армування та зберігання арматурних виробів в поперечних вісях 3-5. Паралельно цим площадкам між стінами цеху та площадками для армування розміщені установки для нагріву напруженої арматури. За площадками для зберігання арматурних виробів на відстані ___________мм розташована зона підводу енергетичних комунікацій. На відстані _________-мм від зони підводу енергетичних комунікацій розташовані блоки ямних камер. Відстань від вісі А до камер ___________мм, та від вісі Г__________мм.

Камери розташовані блоками: в трьох блоках по чотири камери , а в одному блоці дві камери (якщо розташування камер інше – вказати його). Відстань від одного блоку до іншого прийнята _________мм. Камери обладнані площадками для обслуговування, які огороджені на висоті 800 мм. За камерами в вісях А-Г розташований пост розпалубки на відстані _________мм від камер. Відстань від посту розпалублення до вісі А _________ мм, а до вісі Г ____________мм

За постом розпалублення в поздовжніх вісях В-Г розташовані кантувач (для кантування виробів на 180о) та пост витримки, а паралельно йому в поздовжніх вісях А-Б пости ремонту форм та складування форм, відстань від вісі А до постів ____ мм.В вісях 11-13 на відстані _______мм від вісі Г розташований пост витримки готових виробів. В вісях 11-13 на відстані ___________мм від вісі А розташований пост для ремонту форм, паралельно йому, через __________ мм розташований пост складування форм. Відстань від посту складування форм до вісі А складає _____________мм. Пост для ремонту форм на відстані ______________мм від торцевої стіни цеху.

В поздовжніх вісях Б-В між постом витримки з однієї сторони та постами ремонту і складування форм з іншої сторони розташована колія для переміщення самохідного возика, що вивозить готову продукцію з цеху на склад, колія заходить в цех на ____ мм.

Торцеві стіни обладнані воротами висотою 4200 мм. В цех входять колії самохідних візків: на початку цеху для підвозу арматурних виробів – на ______ мм, та наприкінці цеху – на _____ мм – колія для вивозу готової продукції.

Пост ремонту форм обладнаний зварювальним трансформатором. Пост розпалублення обладнаний місткістю для відходів, баком для зберігання мастила та розпилювачем.

В цеху прийнято смугове освітлення.

5.3 Вибір і розрахунок будівельних конструкцій.

 

Для будівництва формувального цеху приймаю уніфікований типовий прогін УТП-1, який має довжину 144м, ширину прогону 18м, висоту цеху 10,8м. Прийнятий крок колон 12м. Для будівництва цеху використовую наступні будівельні конструкції:

 

№ п/п Найменування конструкції Ескіз конструкції Серія, марка Кількість
    Колона крайнього ряду КЭ 01-49
Фахверкова колона КФ-14
Фундамент під фахверкову колону ФБ-2
Фундамент під колону крайнього ряду ФВ-14
Фундаментна балка повздовжніх стін ФБН-3
Фундаментна балка поперечних стін ФБ6-45
Підкранова балка КЕ01-51
Плита покриття 1.465-7
Стінова панель 1.432-3
Стінова панель поперечних стін 1.432-5 При h=1185мм 50шт. При h=1785 6шт
Стінова панель повздовжніх стін 1.432-3 При h=1185мм 136шт. При h=1785мм 4шт
Ферма 1.463-3
Ворота 12566-61
Вікна 1256-81 При h=1185мм 160шт. При h=1785 40шт

 

6 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

6.1 Розрахунок основних і допоміжних матеріалів

Вартість матеріалів визначається за наступною таблицею.

 

Вартість матеріалів

 

Таблиця № 42

№ з/р Найменування матеріалів Одиниця виміру Потреба у матеріалах Ціна, грн Витрати, грн
на м3 на шт на випуск на м3 на шт на випуск
Цемент Вода Щебінь Пісок Мастило Добавка Арматура т т м3 м3 т т т              

 

Потреба у матеріалах на 1м³ визначають відношенням потреби у матеріалах на випуск до річної продуктивності. Розрахунок виконується на прикладі цементу.

Потреба у матеріалах на штуку визначається відношенням потреби у матеріалах на випуск до готової продукції.

Витрати на 1м³ визначається шляхом помноження потреби у матеріалах на 1м³ на ціну за одиницю.

Витрати на одну штуку визначаються помноженням потреби у матеріалах на штуку на ціну за одиницю.

Витрати на випуск визначаються помноженням потреби у матеріалах на випуск на ціну за одиницю.

Вартість матеріалів можна визначити завдяки комп’ютерної програмі, яка надається у додатку. Для цього необхідно ввести потребу у матеріалах на рік, ціни на одиницю матеріалу, річну програму, річну продуктивність.

 

6.2 Розрахунок чисельності працівників за категоріями та витрат на заробітну плату

 

Персонал підприємстваце сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку і досвід практичної роботи (діяльності).

Кадри найчастіше це певна сукупність працівників даного підприємства, які мають достатньо високий рівень кваліфікації і значний стаж роботи.

Трудовий потенціалпотенціал (можливість діяльності) усієї сукупності працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик, тобто рівня освіти, ділових якостей тощо.

Професіявид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань і практичних навичок.

Спеціальністьбільш чи менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії.

Кваліфікаціясукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Персонал, зайнятий основною діяльністю (виробничий персонал),-сукупність працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів і заводоуправлінь, тобто всі працівники, які зайняті у сфері виробництва чи його обслуговування.

Персонал неосновної діяльності (невиробничий персонал) –працівники організаційних утворень, безпосередньо не пов’язаних з виробництвом, - працівники житлово-комунальних господарств, дитячих дошкільних і медичних закладів, соціального спрямування.

Керівники працівники, які обіймають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів, із заступниками керівників і головними спеціалістами включно.

Спеціалістипрацівники, які виконують інженерно-технічні, економічні та інші роботи, зокрема інженери, економісти, нормувальники, юрисконсульти, соціологи, менеджери з різних видів діяльності.

Службовці працівники, які здійснюють підготовку та оформлення управлінської документації, облік і контроль, господарське обслуговування, тобто виконують суто технічну роботу (діловоди, обліковці, архіваріуси, креслярі, стенографісти, офіс-леді тощо).

Робітники працівники, які безпосередньо створюють матеріальні цінності чи надають різноманітні послуги.

Явочна чисельність основних робітників визначається за формулою:

 

;

де Нч – норма часу;

Феф – ефективний фонд часу одного робітника, год

N – річний випуск продукції;

К – коефіцієнт виконання норм виробітку ( 1,1 – 1,2 ).

Явочну чисельність основних робітників зводимо у наступну таблицю.

Чисельність основних робітників:

Таблиця № 43

№ з/р Найменування професій Розряд Чисельність за змінами Всього
I II
Формувальники III      
  IV      
  Всього        

Списочна чисельність основних робітників визначається за формулою:

 

;

 

де Ксп. – коефіцієнт переводу явочної чисельності у списочну; ксп.= 1,1-1,2

 

Явочна чисельність допоміжних робітників визначається за формулою:

Явочну чисельність допоміжних робітників зводимо у наступну таблицю.

Чисельність допоміжних робітників:

Таблиця № 44

№ з/р Найменування професій Розряд Чисельність за змінами Всього
I II
Крановщик III      
Черговий електрик V      
Черговий слюсар V      
Всього        

Списочна чисельність допоміжних робітників визначається за формулою:

;

Чисельність цехового персоналу зводять у наступну таблицю:

 

Чисельність та річний фонд оплати цехового персоналу.

Таблиця № 45

№ з/р Категорії і посади Кількість штатних одиниць Місячний посадовий оклад, грн. Всього за місяць, грн. Річний фонд оплати, грн.
Керівники:
Начальник цеху      
Майстер      
Фахівці:
Технолог      
Нормувальник      
           
Службовці:
Контролер ВТК      

Оплата працібудь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачують працівнику за виконану роботу, виготовлену продукцію чи надані послуги.

 

Склад оплати праці:

Основна заробітна плата працівниказалежить від результатів його праці; вона визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками й доплатами у розмірах, установлених чинним законодавством.

Додаткова оплата праці різних категорій персоналувстановлюється залежно від кінцевих результатів діяльності підприємства. Окремими її видами є премії, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, а також надбавки та доплати, що непередбачені чинним законодавством або встановлені з перевищенням дозволеної величини.

Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників.

Річний фонд оплати основних робітників визначається за формулою:

ФЗПосн. = Зосн + Здод.;грн.

 

де Зосн – основна заробітна плата;

Здод – додаткова заробітна плата;

 

Основна заробітна плата визначається за формулою:

 

 

Зосн. = Зтар.+ Д , грн.

де Зтар. – тарифна заробітна плата;

Д – доплата;

 

 

Тарифна заробітна плата визначається за формулою:

 

Зтар. = Нч ×Тср × N, грн.

де Нч – норма часу;

N – річна програма

 

 

Середньогодинна тарифна ставка визначається за формулою:

 

;грн.

Доплати визначається за формулою:

 

грн.

Додаткова заробітна плата визначається за формулою:

 

грн.

 

Середньомісячна заробітна плата основного робітника визначається за формулою:

 

Річний фонд заробітної плати допоміжних робітників визначається за формулою:

 

грн.

Основна заробітна плата допоміжних робітників визначається за формулою:

грн.

Тарифна заробітна плата допоміжних робітників визначається за формулою:

грн.

 

Середньогодинна тарифна ставка допоміжних робітників визначається за формулою:

грн.

 

Доплати допоміжних робітників визначається за формулою:

Додаткова заробітна плата допоміжних робітників визначається за формулою:

 

:грн.

 

Середньомісячна заробітна плата допоміжного робітника визначається за формулою:

грн.

 

Чисельність та фонд оплати працівників зводимо у таблицю.

 

Чисельність та фонд оплати працівників.

Таблиця № 46

№ з/р Категорії працівників Чис. пра-ків. Основна заробіт- на плата грн. Додаткова заро- бітна плата. грн. Фонд оплати праців- ків Відрах. на обов.пен-сійне страхування Відрах. на виняток безробіття Відрах. на обов’яз-кове соц. страхуван-ня Страху страх від нещасн.випадків
Основні робітники                
Допоміжні робітники                
Керівники                
Спеціалісти                
Службовці                

Відрахування на соціальні потреби встановлюються за діючими нормами на поточний строк

 

6.3 Розрахунок вартості обладнання та витрат на його утримання і експлуатацію.

Вартість обладнання та його амортизацію визначають за наступною таблицею.

Вартість і амортизація обладнання.

Таблиця № 47

№ з/р Найменування обладнання Кіль- кість од. Початкова вартість з урах. монтажу грн. Загальна вартість обладнання грн. Норм амор-тизації % Амортиза-ція облад-нання грн.
Оптова ціна Ціна монтажу Всього
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Всього урах. обладнання              
  Всього неврах. обладнання              
  Всього              

Розрахунки виконуються за прикладом мостового крану:

Вартість монтажу розраховується у розмірі 10% від оптової ціни:

Початкова вартість з урахуванням монтажу складається з оптової ціни та вартості монтажу:

Загальна вартість обладнання визначається помноженням початкової вартості з урахуванням монтажу та кількості одиниць обладнання:

Розрахунок амортизації обладнання:

 

грн.

де На – норма амортизації:

Воб – вартість обладнання:

Квартальні норми амортизації приймаються по грипах:

1 група – 2%

2 група – 10%

3 група – 6%

4 група – 15%

 

Після розрахування вартості обладнання та його амортизації складається кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання:

 

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання.

Таблиця № 48

  № з/р     Найменування витрат   Сума, грн.
Утримання обладнання  
Амортизація обладнання  
Поточний ремонт обладнання  
Відшкодування зносу малоцінного інструменту  
Інші витрати  
Всього  

 

1. Витрати на утримання обладнання приймаються у розмірі 8-15% вартості обладнання.

2. Амортизацію обладнання приймаємо з таблиці № 47

3. Витрати на поточний ремонт обладнання приймається у розмірі 10% вартості обладнання:

4. Витрати на відшкодування зносу малоцінного інструменту приймається у розмірі 290 грн на списочного робітника:

5. Інші витрати визначаються у розмірі 5% вищєперелічених витрат:

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 761; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.047 сек.