Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

План уроку. 1.Рух без початкової швидкістю
1.Рух без початкової швидкістю

2.Рух із початковою швидкістю

3.Співвідношення між шляхом і швидкістю

 

1.Рух без початкової швидкістю

У випадку прямолінійного рівномірного руху тіла переміщен­ня, яке здійснює це тіло, обчислюється як площа прямокутника, що міститься під графіком модуля швидкості.

І в разі прямолінійного рівноприскореного руху переміщення (або шлях) можна обчислювати за тією ж формулою, що й площу фігури під графіком швидкості.

 

У випадку прямолінійного рівноприскореного руху без початко­вої швидкості залежність шляху l від часу руху t описується формулою:

де a — модуль прискорення тіла.

Слід звернути увагу учнів на те, що в разі рівноприскореного руху без початкової швидкості шлях пропорційний квадрату часу руху.

 

2.Рух із початковою швидкістю

Якщо початкова швидкість тіла не дорівнює нулю, то фігура, обмежена графіком і віссю 0t, — трапеція, що складається з прямокутника площею v0t і трикутника площею .

 

Отже, шлях можна обчислити за формулою .

Таким чином, якщо тіло рухається прямолінійно рівноприско­рено з початковою швидкістю v0 і прискоренням a, то залежність шляху l від часу руху t має вигляд:

,

якщо напрямок прискорення збігається з напрямком початкової швидкості, і вигляд:

,

якщо прискорення спрямоване протилежно напрямку початкової швидкості. Необхідно звернути увагу на те, що в першому ви­падку швидкість тіла збільшується, а в другому — зменшується.

Оскільки площа трапеції дорівнює півсумі основ і висоти, то . З іншого боку, . Звідси випливає, що середня швидкість у разі рівноприскореного руху дорівнює: .

3.Співвідношення між шляхом і швидкістю

З формул для шляху і часу дістаємо: . Якщо початкова швидкість дорівнює нулю, ця формула набуває вигляду: .

 

Розв’язування задач

1. По прямому шосе зі швидкістю v1 = 16 м/с рухається автобус. На відстані d = 60 м від шосе і s = 400 м від автобуса знаходиться людина. Людина може бігти зі швидкістю v2 = 4 м/с. В якому напрямку він повинен бігти, щоб встигнути «перехопити» автобус, який до нього наближається? При якій найменшій швидкості людини v2min це взагалі можливо? В якому направпрямі слід при цьому бігти?2. Атомне ядро летить зі швидкістю v і розпадається на два однакові осколки. Визначте максимально можливий кут α між швидкістю ядра і швидкістю осколка, якщо відомо, що при розпаді спочиваючого ядра кожен з осколків набуває швидкість u.

3. Ліфт починає підніматися з прискоренням а =2,2 м/с2. Коли його швидкість досягла v = 2,4 м/с, зі стелі кабіни ліфта почав падати болт. Чому дорівнюють час t падіння болта і переміщення болта при падінні щодо Землі? Висота кабіни ліфта Н = 2,5 м.

4. Потяг пройшов відстань між двома станціями s = 17 км зі середньою швидкістю vcp ~ 60 км/год. При цьому на розгін до початку руху і гальмування перед зупинкою він витратив у загальній складності t1 = 4 хв, а решту часу рухався з постійною швидкістю v. Чому дорівнює ця швидкість?

Домашнє завдання:

1. Автобус рухається по прямому шосе зі швидкістю v1. Людина може бігти з меншою швидкістю v2. Визначте геометричне місце точок, в яких може перебувати спочатку людина, щоб встигнути «перехопити» автобус.

2. Лижник з їхав з гори довжиною s1 = 60 м за t= 15 с, а потім проїхав по горизонтальній ділянці ще s2= 30 м до зупинки. Знайдіть швидкість v1 лижника в кінці спуску і прискорення а2 на горизонтальній ділянці. Побудуйте графік залежності швидкості від часу.

Тема уроку: Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рух тіла, кинутого вертикально вгору, горизонтально і під кутом до горизонту

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 842; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.