Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показники варіації. Необхідність вивчення варіації
Необхідність вивчення варіації

Показники варіації

Обчислення середньої арифметичної інтервального ряду розподілу

1. Якщо варіаційний інтервальний ряд розподілу має відкриті інтервали, то, перш за все, їх треба закрити за розмірами інтервалів, розташованих поруч.

2. Знаходимо середину інтервалів: до нижньої границі інтервалу додаємо верхню і ділимо на 2.

3. Знаходимо середню, використовуючи замість середньої величини по кожній групі середину інтервалу.

Середня для інтервальних варіаційних рядів – величина приблизна. Це пояснюється тим, що середина інтервалу відрізняється від середнього значення, якщо варіанти в межах інтервалу розташовані нерівномірно.

 

Характеристика сукупності буде недостатньою, якщо обмежитись лише середніми величинами. Середні величини не показують, як розміщені навколо них окремі варіанти ознаки, яка вивчається. За характером та мірою відхилення можна зробити висновок щодо якісної однорідності статистичної сукупності та надійності самої середньої величини.

Вивчення варіації ознаки дає можливість визначити, які фактори і якою мірою впливають на виконання договірних зобов’язань окремих підприємств, на врожайність пшениці, продуктивність праці робітників і т.п. Вивчення варіації ознаки потрібне для наукової організації вибіркового спостереження, кореляційного та дисперсійного аналізу.

1. Розмах варіації – це різниця між найбільшим і найменшим значенням ознаки:

Він характеризує межі, в яких варіюють значення ознаки. Використовують для попередньої оцінки варіації.

2. Середнє лінійне відхилення – середнє значення з модулів відхилень кожного варіанту від середнього значення.

або

3. Ще один спосіб усереднення відхилень варіант від середньої арифметичної, що дозволяє обійти складність, зумовлену рівністю нулю їх алгебраїчної суми – розрахунок квадратів відхилень варіант від середньої з наступним їх усередненням. Цей показник називається дисперсією.

або

4. Середнє квадратичне відхилення – характеризує абсолютне коливання значень варіюючої ознаки і виражається в тих самих одиницях, що і варіанти.5. В статистичній практиці часто виникає необхідність порівняння варіації різних ознак. Для цього вищезгадані показники не можна використовувати.

Для здійснення такого роду порівнянь статистика використовує коефіцієнт варіації – виражене в процентах відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 325; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємств
 2. Баланси основних засобів та показники їх аналізу
 3. Види безробіття та його показники.
 4. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 5. Геополітика світового боргу. Показники зовнішнього боргу
 6. Деякі основні показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів
 7. Деякі основні показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів
 8. До якості таблеток висувається ряд вимог. Які показники не вивчаються для таблеток для розжовування?
 9. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ РУХУ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ
 10. Елементні показники кінематичної точності
 11. Ефективність виробництва. Суть та показники
 12. Ефективність суспільного виробництва та її показники.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.