Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 6. Правові засади інформаційної безпеки. Захист інформації

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 5. Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері інформаційних відносин.

Тема 4. Доступ до інформації: поняття, правове регулювання

Поняття доступу громадян до інформації. Міжнародно-правові гарантії реалізації права на доступ до інформації. Національне законодавство, що регулює порядок доступу до інформації.

Право на звернення щодо надання інформації. Доступ до правової інформації. Доступ до екологічної інформації. Інформаційні права громадян як суб’єктів виборчого процесу.

Інформаційний запит та звернення громадян. Порядок надання інформації за запитами, усними та письмовими зверненнями громадян. Плата за послуги з надання інформації. Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення права громадян на доступ до інформації.

 

Поняття державного управління у сфері інформаційних відносин. Суть, цілі та об’єкти державного управління у сфері інформаційних відносин.

Органи державного управління у сфері інформаційних відносин. Повноваження органів державного управління у сфері інформаційних відносин.

Загальні напрями державної інформаційної політики України. Державна політика в таких сферах, як правове регулювання діяльності засобів масової інформації, створення інформаційних систем та інформаційних технологій, інформаційної безпеки, бібліотечної справи.

Конституційне визначення функцій держави в суспільних інформаційних відносинах. Конституційне визначення ролі держави в регулюванні інформаційних відносин в Україні. Конституційні гарантії держави щодо здійснення прав і свобод суб’єктів інформаційних відносин.

Система адміністративно-правового регулювання та організації інформаційних відносин. Принципи адміністративного права щодо регулювання інформаційних відносин. Система державних органів влади, які здійснюють державну політику щодо регулювання інформаційних відносин в Україні. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних організаційних структур, які здійснюють функцію організації інформаційних відносин.Органи державної виконавчої влади, в яких функція регулювання інформаційних відносин визначальна (провідна). Державне управління інформатизацією в Україні. Галузеве регулювання суспільних інформаційних відносин в Україні.

Місце і роль юридико-технічних норм в регулюванні та управлінні інформаційними відносинами (технічні стандарти, регламенти, рекомендації, положення тощо).

 

Історія формування категорій національна безпека та «національні інтереси». Поняття національних інтересів та національної безпеки. Поняття та правові засади інформаційної безпеки України.

Конституційне визначення способів захисту в інформаційних правовідносинах: право на самозахист в інформаційних відносинах; право на юридичну допомогу як інституція захисту прав суб’єктів суспільних відносин; право на захист через громадські утворення; право на звернення до органів державної влади як інституція в захисті інформаційних відносин; судовий захист інформаційних відносин. Визначення компетенції державних органів влади в Конституції України щодо регулювання та захисту інформаційних відносин в Українській державі.

Види загроз безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин в інформаційній сфері. Правові засади захисту об’єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері. Інформаційна безпека людини й суспільства. Правові засади охорони комерційної, банківської таємниці та персональних даних в Україні. Правовий захист інформації, інформаційних ресурсів та інформаційних систем від загроз несанкціонованого та неправомірного впливу сторонніх осіб. Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.

Напрями державної політики у сфері інформаційної безпеки. Поняття та напрями державної інформаційної безпеки. Види загроз національній безпеці в інформаційній сфері. Принципи правового регулювання напрямів інформаційної безпеки. Державно-правовий механізм інформаційної безпеки в Україні. Інституціональний механізм інформаційної безпеки. Міжнародно-правові основи інформаційної безпеки.

Особливості організації захисту інформації в автоматизованих (комп’ютерних) системах. Правові аспекти захисту інформації в автоматизованих системах. Технічний захист інформації. Криптографічний захист інформації. Національна система конфіденційного зв’язку. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1285; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.