Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Lesson 1. Task 1. a)The word “MARKETING” has a range of meanings:

 

 

Task 1. a)The word “MARKETING” has a range of meanings:

 

 

b)Which meaning of the word is revealed in the following sentences?

1. When are you going to do the marketing?

2. Effective marketing will lead to increased sales.

3. Internet marketing is not as difficult as it sounds.

4. There are so many options when marketing online.

5. He used to do the weekly marketing in the local market.

6. The company invests heavily in the marketing of its brands.

7. Low-cost airlines are known for their aggressive marketing.

8. Basically, you might look at marketing as the wide range of activities.

9. Marketing online brings with it many benefits that are not available with traditional and offline marketing.

10. Marketing includes ongoing promotions, which can include advertising, public relations, sales and customer service.

11. China is a country of marketing. Ukraine is turning to a country of marketing.

Task 2.Study the etymology of the word “MARKETING” and its spelling in some modern languages.

Etymology: MARKET+ING  
(Plural form Marketings)
American Englishcirca 1910; derived its meaning from the words “market getting
У світовій теорії та практиці наголос прийнято ставити на перший склад, чого дотримується й більшість спеціалістів у нашій країні. Вимова слова “маркетинг” з наголосом на другий склад, безумовно, є виявом його асиміляції в українській мові.
Language Spelling of the word
Ukrainian – мáркетинг / маркéтинг;
Russian – мáркетинг / маркéтинг;
German – dasMarketing;
French – le marketing;
Polish – marketing;
Spanish – marketing;
Azerbaijani – marketinq.

 

Task 3.Fill in the gaps in column B with the words from the box according to their relevance to the marketing specializations given in column A (some items can be used twice).

 

services industry social life wholesaling global economy
banking politics agriculture the Internet international business

 A B
MARKETING SPECIALIZATION INDUSTRY, AREA OF ACTIVITIES
1. agricultural marketing ------------
2. bank marketing ------------
3. electronic marketing ------------
4. global marketing ------------
5. international marketing ------------
6. internet marketing ------------
7. industrial marketing ------------
8. political marketing ------------
9. public marketing ------------
10. services marketing ------------
11. social marketing ------------
12. wholesale marketing ------------

Task 4. a)The word “MARKETING”can be translated into Ukrainian as:

· торгівля, реалізація, продаж, збут (процес передачі товарів від виробників до споживачів – проміжних або кінцевих);

· маркетинг (комплекс заходів із вивчення попиту й оптимального збуту продукції);

· участь у ринкових відносинах;

· покупка продуктів (як правило, на ринку); закупівля провізії;

· предмети торгівлі; куплені товари.

 

b)Study some other meanings of the word “MARKETING”:

 

1. marketing analysis – аналіз споживчого попиту;
2. direct marketing – збут без посередників;
3. country of marketing – країна збуту;
4. bank marketing – банківський маркетинг;
5. marketing services – маркетингові послуги;
6. export marketing – вивчення зовнішнього ринку;
7. marketing management – керування маркетингом;
8. marketing research – маркетингові дослідження;
9. marketing outlets – ринки збуту.

 

c) Translate into Ukrainian paying special attention to the words in italics.

 

1.There are plenty of companies that provide marketing analyses and related services. 2.Direct marketing on the Internet needs to be conducted with particular care. 3.Those who conduct a thorough marketing analysis not only gain knowledge of their potential market’s wants or needs, but also learn whether or not the is “room” in the marketplace for a new concept. 4.Who will cover the costs of shipping products from the manufacturing country to the country of marketing? 5.Our bank competes in bank marketing against the largest commercial banks. 6.Google remained the dominant force in US search – and the top target for online marketing services. 7.The difference between export marketing and domestic marketing is simply that it takes place across national borders. 8.Marketing management is a business discipline which is focused on the practical application of marketing techniques and the management of a firm’s marketing resources and activities. 9.Marketing research is the systematic gathering, recording, and analysis of data about issues relating to marketing products and services. 10.Each marketing outlet has its pros and cons, and you must evaluate the ultimate goals of your operation, and other considerations before picking one.

Task 5. a)The following words frequently occur in front of “MARKETING”.

 


b) Which of the above word combinations can be translated as:

1) бренд-маркетинг, маркетинг торговельної марки (діяльність зі створення обізнаності про конкретну торговельну марку на ринку, по наданню торговельній марці належного іміджу);

2) дружній маркетинг (підхід до маркетингу, за якого різні фірми й організації із спільними цілями та інтересами об’єднуються для спільного просування своїх товарів одним і тим самим споживачам, які пов’язані спільними потребами і перевагами; при цьому компанії об’єднують зусилля з пошуку споживачів, які мають певні потреби, а потім самостійно пропонують їм свої товари – наприклад, Кока-Кола і система ресторанів Макдоналдс);

3) маркетинг з усвідомленням своєї місії, маркетинг з усвідомленням суспільної місії (принцип просвітницького маркетингу, у відповідності до якого компанія повинна визначити свою місію не у вузьких виробничих поняттях, а в широкому соціальному сенсі);4) маркетинг знаменитостей (діяльність зі створення й зміни ставлення громадськості до знаменитості (зірки); менеджер знаменитості розміщує інформаційні матеріали про “зірку” у засобах масової інформації та планує графік появи у громадських місцях);

5) маркетинг окремої події (ситуація, коли спонсорські або які-небудь інші засоби вкладаються у те, щоб якомога більше людей відвідали той чи інший захід; систематична організація заходів як платформи презентації товару (послуги) для того, аби з допомогою емоційного впливу активізувати увагу цільової групи до товару (послуги) (наприклад, організація фірмою свята з конкурсами, призами і безкоштовним роздаванням зразків продукції);

6) політичний маркетинг, маркетинг політичних кандидатів (маркетинг, який використовується у політичній боротьбі; характеризує діяльність зі створення, підтримки й зміни ставлення громадськості до конкретних політичних діячів і партій);

 

7) соціальний / суспільний маркетинг (пропаганда соціальних програм та ідей, таких як охорона оточуючого середовища, безпека на дорогах, планування сім’ї, економія енергії; розробка, впровадження у життя і контроль за виконанням програм, які мають за мету досягнути сприйняття цільовою групою суспільної ідеї, руху або практики);

8) цільовий маркетинг (розмежування сегментів ринку, вибір одного або декількох із цих сегментів, і розробка товарів та комплексів маркетингу у розрахунку на кожний із відібраних сегментів)?

 

Task 6.Think and answer.

1. How is affinity marketing represented in the activities of the local business community?

2. Can affinity marketing reduce competition in the market? Why?

3. Do you think celebrity marketing is solely a form of self-advertisement for those seeking for more popularity?

4. Do celebreties often appear in TV commercials and other forms of advertising? Can a celebrity lose popularity because of participation in marketing campaigns? Give your reasons.

5. Which public figures are actively involved in celebrity marketing in this country? What goods / services / ideas do they promote? Do you approve of their participating in celebrity marketing activity?

6. What does effective brand marketing call for?

7. Doesn’t sense-of-mission marketing contradict the fundamental principles of competition and profit? Why?

8. Do aims and forms of political marketing differ considerably from those of brand marketing? Explain yor answer.

9. Does target marketing provide a company’s activities with more focus? Isn’t it a deliberate reduction of the market share?

10. Is social marketing a concern of the state alone?

11. What occasions are most appropriate for event marketing?

 

Task 7.The words below are closely associated with “marketing as the process of identifying and meeting human needs and desires”.

desire[dı`zaıə]/[dı`zaıər] – (досить форм.) (сильне) бажання; жага (чогось);

need[ni:d] – потреба; необхідність; нестаток, бідність, нужда;

temptation [temp`teı∫ən] – спокуса, зваба;

urge [ə:G] – сильне бажання; порив; поштовх; спонукання;

impulse[`ımpAls] – імпульс; спонука, спонукання; поштовх; порив;

inclination[ֽınklı`neı∫ən] –(досить форм.) схильність; віддання переваги;

whim [wım] / [hwım] – примха; забаганка;

want [wOnt] / [wα:nt] – потреба; бажання; нестача; необхідність;

compulsion [kəm`pAl∫ən] – (досить форм.) примус, змушування; компульсивність; компульсивне спонукання.

Task 8.Match the terms in column A with their definitions in column B. Use the underlined words in (including those in Task 7)as clues.

A B
1. need 2. urge 3. want 4. whim 5. desire 6. impulse 7. inclination 8. temptation 9. compulsion a)(rather formal) a feeling that you want to have or do something; b)a strong feeling that you want or must have or do something; c)the desire to do or have something that you know is bad or wrong; d)a strong feeling that you must do something, especially one that is hard to control or hard to understand; e)a sudden strong desire to do something, without stopping to think about the results; f)(rather formal) a feeling that makes you want to do something; it may not be a very strong feeling, but when people lack it in doing something, it shows that they do not want to do it at all; g)(often disapproving) a sudden desire to do or have something, especially when it is something unusual or unnecessary; h)something that you want; i)(rather formal) a strongdesire to do something that you cannot easily control, especially something that is wrong, silly or dangerous;

Task 9. Study the following words.


· DESIRE or NEED? A need is usually stronger than a desire: it is usually something which you feel you must have, not just something that you would like; when it is used in negative sentences, however, it can mean something that you don’t want: She had no more need of me (= didnot want me any more). · DESIRE or WISH? When it is used alone, desire only suggests a slightly stronger feeling than wish. However, desire is often used with adjectives such as deep, great, urgent, burning, insatiable and overwhelming, expres­sing a much stronger feeling; wish is not often used with these adjectives. · NEED or URGE? Both these words often describe feelings that seem to come from the body rather thanthe mind: A / an biological / instinctive / primitive need / urge.   However, needs are usually feelings that are shared by a lot of people and are easy to understand and accept; an urge may be less easy to understand and something that you try to prevent yourself from doing or expressing: She felt a violent urge to laugh, but suppressed it, with difficulty.

Task 10.Translate into Ukrainian paying attention to the words in italics.

1.Most children have an insatiable desire for knowledge. 2.She felt an overwhelming desire to return home. 3.He now had enough money to satisfy all his desires. 4.(formal) I have no desire (= I do not want) to discuss the matter further. 5.She felt the need to talk to someone. 6.I’m in need of some fresh air. 7.It can be difficult to express our needs and desires. 8.I can understand her wish for secrecy. 9.He had no wish to start a fight. 10.His dearest wish(= what he wants most of all) is to see his grandchildren again. 11.It was her dying wishthat I should have it. 12.The temptation of easy profits was too much for them. 13.Don’t give in to temptation. 14.I couldn’t resist the temptation to open the letter. 15.I had a sudden urge to hit him. 16.Freud claimed that this behaviour was caused by the repression of unconscious urges. 17.She felt a violent urge to laugh, but suppressed it, with difficulty. 18. He had a sudden impulse to stand up and sing. 19.Her first impulse was to run away. 20.The door was open and on an impulse she went inside. 21.He tends to act on impulse. 22.He did not show theslightest inclination to leave. 23.He was a loner by nature and by inclination. 24.You must follow your own inclinations when choosing a career. 25.He was forced to pander to her every whim. 26.We bought the house on a whim. 27.She hires and fires people at whim (= as and when she wants to, without good reason). 28.She spent her life pandering to the wants of her children. 29.He felt a greatcompulsion to drive too fast. 30.Obsessions and compulsions often develop in people who live stressful lives.

Task 11.Translate into English.

1.Клієнт завжди правий. 2.Бажання клієнта – закон. 3.Будь-який каприз (забаганка)! 4.Виробники створюють нові продуктові лінійки, аби задовольнитибажання та потреби споживачів. 5.Він зробив це через компульсивність. 6.Купівельна звичка – це схильність споживачів здійснювати купівлю у той чи інший спосіб. 7.Раптовий імпульс та зваба часто змушують нас купувати непотрібні речі.

Task 12. a)Study the following words.

Distribution / delivery / dispatch / logistics
WHICH WORD?

These words are all used about sending goods to customers. · Distribution involves arranging for a product to pass from one business to another until it reaches somewhere, for example a shop / store, where people can buy it. The series of businesses is the distribution chain and a particular business or place where the goods are finally sold is a distribution channel: Our main distribution channels are convenience stores and the Internet. · Logisticsinvolves physically collecting, transporting and delivering goods. These responsibilities are often given to a transport company: FedEx handle the logistics. · Deliveryinvolves giving the goods to the customer: Allow up 3 weeks for delivery. Our terms are cash on delivery (= you pay when the goods arrive). · Dispatch refers to the process of goods leaving a factory or office: We check all orders before dispatch. The date of dispatch has been changed.

 

b) Make up sentences with the above words.

Task 13.Practice reading the following words.

1. actually [`ækt∫uəli] 2. adult[`ædAlt] 88% / [ə`dAlt] 12% 3. advertising[`ædvətaızıŋ] 4. aspect[`æspekt] 5. average[`ævərıG] 6. to charge[t∫α:G] / [t∫α:rG] 7. competitor[kəm`petıtə] 8. consequently[`kOntsıkwəntli] / [`kα:ntsəkwəntli] 9. crucial[`kru:∫əl] 10. discount[`dıskaunt] 11. drawing[`drO:rıŋ] / [`drO:ıŋ] 12. engaged[ın`geıGd] 13. to focus[`fəukəs] / [`foukəs] 14. industry[`ındəstri] 15. to insure[ın`∫uə] / [ın`∫uər] 16. literally[`lıtərəli] 17. manufacturing[ֽmænju`fækt∫ərıŋ] 18. marketeer [ֽmα:kı`tıə] / [ֽmα:rkə`tıər] 19. marketing[`mα:kıtıŋ] 20. numerous[`nju:mərəs] / [`nu:mərəs] 21. to outnumber[ֽaut`nAmbə] / [ֽaut`nAmbər] 22. phase[feız] 23. popularly[`pOpjuləli] / [`pα:pjələrli] 24. portion[`pO:∫ən] / [`pO:r∫ən] 25. product[`prOdAkt] / [`prα:dAkt] 26. Ps[pi:z] 27. publicity[pAb`lısəti] 28. recent[`ri:sənt] 29. region[`ri:Gən] 30. segment[`segmənt] 31. specification[ֽspesəfı`keı∫ən] 32. to survive[sə`vaıv] / [sər`vaıv] 33. unique[ju`ni:k] 34. varied[`veərid] / [`verid]

Task 14.Read the text.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 553; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.05 сек.