Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація галузей права

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

За предметом та методом правового регулювання: приватне право і публічне право.

Публічне право – підсистема права, що регулює державні, міждержавні та суспільні відносини.

Приватне право – підсистема права, що регулює майново-вартісні відносини і особисті немайнові відносини, які виникають з приводу духовних благ і пов'язані з особистістю їх учасників.

Предмет регулювання публічного права – сфера «державних справ»: сфера устрою і діяльності держави як публічної влади, усіх публічних інститутів, апарату держави, адміністративних відносин, державної служби, кримінального переслідування і відповідальності, принципів, норм і інститутів міждержавних відносин і міжнародних організацій і т.д.

Предмет регулювання приватного права – сфера «приватних справ»: сфера статусу вільної особи, приватної власності, вільних договірних відносин, спадкування, вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів і т.д.

Ознаки публічного права:

1. регулює відносини між державними органами або між приватними особами і державою;

2. забезпечує публічний інтерес — акцентує увагу на заборонах, обов'язках людей (підданих) перед державою;

3. забезпечує одностороннє волевиявлення суб'єктів права;

4. припускає широку сферу Розсуду;

5. містить норми загальні й безособові, що мають норматив но-орієнтувальний вплив;

6. характеризується переваженням директивно-обов'язкових норм, розрахованих на ієрархічні відносини суб'єктів і субординацію правових норм і актів;

7. широко використовує новіт-технічні прийоми.

Ознаки приватного права:

1. регулює відносини приватних осіб між собою;

2. забезпечує приватний інтерес: акцентує увагу на економічній свободі, вільному самовиявленні й рівності товаровиробників, захисті власників від сваволі держави;

3. забезпечує вільне волевиявлення суб'єктів при реалізації своїх прав;

4. припускає широке використання договірної форми регулювання;

5. містить норми, які є зверне ними до суб'єктивного права та забезпечують судовий захист;6. характеризується переваженням диспозитивних норм, розрахованих на самовідповідальність за свої обов'язки тa дії;

7. зберігає класичну юридичну техніку.

Матеріальні галузі права (матеріальне право) – прямо регулюють суспільні відносини. До них належать конституційне (державне), цивільне, адміністративне, кримінальне та ін. право.

Процесуальні галузі права (процесуальне право) – визначають процедуру реалізації матеріального права і є похідними від нього.

Матеріальним галузям права – адміністративному, цивільному, кримінальному відповідають процесуальні – адміністративно-процесуальне, цивільне процесуальне, кримінально-процесуальне право.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 738; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.