Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хід роботи. 1. Налити у мірний циліндр 5 – 7 мл

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Налити у мірний циліндр 5 – 7 мл. горючої рідини, визначити її об’єм.

Вилити рідину в тигель.

2. Помістити тигель в посудину, підпалити рідину. Накрити посудину.

кришкою. Засікти час.

3. Після припинення горіння визначити об’єм рідини, яка залишилась.

Визначити час горіння.

(Увага! Не забудьте, що тигель повинен охолонути.)

4. Виконати розрахунок, визначити вміст кисню, при якому горіння припинилось.

Розрахунок

1. Скласти рівняння реакції горіння рідини.

 

2. Визначити масу рідини, яка згоріла. mp = Vp×ρ,

де: Vр – об‘єм рідини, яка згоріла

ρ – густина рідини

3. Визначити об’єм кисню, який витрачений на горіння.

 

де: βo2 – кількість молей кисню за рівнянням реакції

Mr – молекулярна маса горючої рідини

4. Визначити об’єм посудини (виміряти її висоту Н і діаметр D) Vn = πR2H

5. Визначити початковий об’єм кисню в посудині Vno2 = 0.21 ×Vn

6. Визначити об’єм кисню, який залишився в посудині

Vзал.о2 = Vn о2– Vrо2

7. Визначити процентний вміст кисню в посудині після припинення горіння

звідси

8. Отримані дані занесіть в таблицю

 

№ з/п Горюча речовина t (сек.) час горіння mp (г) Vго2 Vn Vno2 Vзал.о2 φmin
                 
                 
                 
                 

 

Контрольні питання:

 

1. Які умови необхідні для виникнення (або) продовження горіння?

2. Які окислювачі вам відомі?

3. Який середній склад повітря?

4. Які ви знаєте способи припинення горіння, способи і засоби гасіння? На чому оснований ефект гасіння в кожному випадку?

5. Який вміст кисню повітря стає недостатнім для горіння переважної більшості речовин? Від чого залежить ця величина?

6. Що означає скласти рівняння реакції горіння? Складіть рівняння реакції горіння горючої речовини, яку запропонує вам викладач?7. Як пояснити гасіння шляхом розбавлення повітря негорючими газами? Чому різні гази дають різні ефекти?

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 302; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.