Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПАТРОН ПЛАСТУ
 

Своїм опікуном пластуни обрали святого Юрія.

Легенда стверджує, що він жив наприкінці ІІІ століття та був легіонером римського війська за часів імператора Діоклетіана. Юрій був дуже хорошим вояком, проте християнином, чого не допускав імператор.

За те, що Юрій не зрікся своєї віри, його було замучено на смерть, хоч як цього не намагались уникнути інші вояки, що любили та поважали Юрія. Слава про Юрія тоді розійшлась по цілому християнському світі. В легендах переказували, що Юрій забив змія, котрий вимагав людських жертв. Таким чином про Юрія усі знали як про оборонця правди та добра, а змій виступив символом зла.

Для пластунів св. Юрій став зразком непохитності віри, доброти та відважності.

 

 

При ватрі

Слова: Юрій Старосольський Музика: Юрій П'ясецький

 

 


Сіріли у сумерку півночі шатра,

Застиг, мов у чорному безрусі, ліс,

Лиш ясним промінням іскрилася ватра

І сипала зорям привіт.

 

Над ватрою постаті юні, хлоп'ячі,

Заслухані в золото слів, що лились,

Про славу минулу, про мрії гарячі,

Про волю, що прийде колись.

 

Заслухались кедри ґорґанської ночі,

I гомін ішов по долинах, верхах,

Горіли завзяттям юнацькiї очі,

I сила родилась в серцях.

 

Погасло багаття, горіли ще мрії,

Кінчила свій лет заворожена ніч,

Далеко на сходi багріли обрії,

Воскреслій зiрницi устрiч.


 

 

ГУРТОК

Гурток — 6-12 пластунок (пластунів), основна клітина в юнацтві.

В гуртку хлопці і дівчата самі керують своїми справами, працюють для загального добра цілого гурту. За таких умов розвиваються характер, самодовір'я та провідницькі якості.

Гурткові діловоди:

Гуртковий

Заступник гурткового;

Гуртковий писар;

Гуртковий скарбник.

Відзнака приналежності до гуртка (сильветка).

Щонайменше один раз у році відбувається Гурткова Рада. Це особливі сходини гуртка, на яких вирішуються найважливіші справи, зокрема вибір гурткового проводу та обговорення річного плану праці. Всі рішення Гурткової Ради приймаються явним голосуванням і більшістю голосів членів гуртка. Рішення стають правомірними після узгодження із впорядником(виховником).Гурток вибирає назву, яка стає символом його діяльності на час цілого побуту в юнацтві. Гурток може мати свою барву, своє знамено, свій тотем.

Гурток може придумувати і вводити в життя свої звичаї та традиції. Це може бути гурткова пісня чи гуртковий клич; може бути якась своя невелика зміна у впоряді, яка застосовується гуртківцями на відкритті чи закритті сходин. Головне, ці звичаї не повинні суперечити пластовим традиціям.

 

Обов'язки і права членів гуртка

Кожний член юнацького гуртка:

- бере активну участь у всіх пластових заняттях гуртка, а якщо не може бути присутній, заздалегідь оправдує свою відсутність;

- працює над собою згідно з напрямними пластового виховання;

- активно співпрацює в праці цілого гуртка;

- проявляє ініціативу, зголошується до виконання окремих завдань, які є частиною загального плану праці;

- виконує всі пластові вимоги або правила, які обов'язують його в Українському Пласті, зокрема, дотримуватися точок Пластового Закону;

- співдіє з іншими членами гуртка: допомагає своїм умінням і користає зі знання і здібностей інших;

- бере активну участь у Програмі УПЮ та здобуває пластові ступені і вмілості;

- має право голосу у виборі діловодів у гуртку і в курені;

- має змогу провадити відповідальну й корисну працю;

- має право відповідально користуватися вирядом гуртка і куреня;

- має право обговорювати з гуртковим та впорядником завважені недоліки чи помилки в праці гуртка та пропонувати способи кращого підходу чи дії.

 

КУРІНЬ

Ку́рінь — це 2-5 юнацьких гуртків, що діють на тому самому терені (станиці, пластової групи) творять курінь УПЮ.

Ознаки:

- барви,

- порядкове число,

- патрон,

- курінне знамено,

- курінний прапор,

- курінні традиції

- гімн.

 

Зв’язковий(а) – виховник куреня.

Рада гурткових куреня:

Курінний

Заступник курінного (суддя)

Курінний писар

Курінний скарбник

Гурткові гуртків куреня

 

32 курінь УПЮ імені Олени Кульчицької

 

Олена Кульчицька (15.09.1877-8.03.1967), без сумніву, входить до когорти провідних художників ХХ століття, адже ще за життя її картини побували майже на 60 виставках на Батьківщині та за кордоном: Київ, Львів, Берлін, Брюссель, Варшава, Відень, Гельсінкі, Краків, Москва, Париж, Познань, Прага, Рим, Торонто, Чікаґо тощо. Про непересічний талант української художниці свідчить і той факт, що її 100-річний ювілей 1987 року, за рішенням ЮНЕСКО, відзначали у міжнародному масштабі. Олена Кульчицька належала до тих митців, що не просто створювали талановиті твори, а надавали естетичної значущості всьому, що оточує людину. Вона запропонувала сучасникам незвичний варіант українського модерну, поєднавши вишуканий естетизм сецесії з народно-патріотичною ідеєю. Упродовж усього свого життя працювала для рідного народу.

Олені судилося стати художницею. Щаслива обраниця мистецької долі, вона одразу з тріумфом увійшла в світ високого мистецтва. Була першою в Галичині жінкою, котра здобула фахову мистецьку освіту, а згодом стала першою жінкою-художником, яка зрівнялася з видатними митцями-чоловіками, а деяких навіть перевершила. Художниця поставила перед собою чітку мету: зробити якнайбільше у тих царинах, в яких у силу нелегких історичних обставин українське мистецтво мало найменше здобутків.

 

ПЛАСТОВИЙ ОДНОСТРІЙ

Пластовий однострій — зовнішня ознака приналежності до організації. Також однострій пригадує пластунам про їхні пластові обов'язки та виробляє почуття естетики.

Повним пластовий однострій вважається тоді, коли включає всі передбачені відповідним правильником частини:

сорочка піскової барви;

спідничка — коричнева;

беретка;

хустка (у формі прямокутного трикутника відповідної барви);

обручик до хустки (плетений з трьох барв);

пояс (шкіряний чи плетений);

взуття (чорні чи коричневі шнуровані черевики);

штуци (коричневі);

шнурок до свистка (зелений для юнаків або коричневий для юначок, для виховника — білий).

 

ПЛАСТОВІ СТУПЕНІ

Ступінь пластуна-прихильника.

Присвоюється через півроку перебування в пластовому гуртку після того, як пластун освоїв Три головні обов'язки пластуна, Пластовий закон та ще ряд базових знань. Свідчить про те, що юнак виказав та підтвердив бажання стати пластуном. Пластуни-прихильники ще не вважаються членами Пласту, а всього лиш кандидатами на членство.

 

«Скобине крило» — Перша проба УПЮ— ступінь пластуна-учасника.

Пластун-учасник — це особа, що в повній мірі відповіла вимогам першої пластової проби: засвоїла пластову ідею та практикує бездоганну пластову поставу, орієнтується в організації Пласту, взяла активну участь у пластових заняттях, навчилась життю в природі, вміє дати собі раду у повсякденному житті, займається своїм тіловихованням та здобула щонайменше 3 пластові вмілості, що відповідають даному етапу.

Після здачі першої проби юнаки складають Пластову присягу, і таким чином стають дійсними членами організації.

 

«Скобиний лет» — Друга проба УПЮ — ступінь пластуна-розвідувача.

Своїми вимогами друга проба загалом нагадує першу пробу, проте вона вимагає від пластуна значно глибших теоретичних знань та проявлення поведінки провідника. Ступінь розвідувача засвідчує, що пластун досконало володіє ідейними засадами Пласту, неодноразово взяв участь в організації разномантіних пластових акцій, вміє самостійно давати собі раду як в повсякденному житті, так і в природі. Пластун-розвідувач — це особа, що в повній мірі зна йома із засадами пластування та може розпочинати самостійно готувати та реалізовувати проекти з тим, щоб підготувати себе до виконання в майбутньому функцій провідника.

«Скобиний хват» — Третя проба УПЮ (16-18 років)— ступінь пластуна-скоба (пластунки-вірлиці).

Ця проба не містить жодних конкретних вимог, які слід виконати. Натомість пластун має зреалізувати 9 тематичних проектів, результатом котрих буде позитивний ефект для Пласту чи суспільства.

Третя проба — засіб реалізації мети Пласту з підготовки свідомих, відповідальних і повновартісних громадян, провідників суспільства.

 

 

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1144; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Вопросы на разрешения эксперта при обнаружении пули от патронов к огнестрельному оружию
 2. ГЕРБ ПЛАСТУ
 3. Медико-соціально-педагогічний патронаж і рання корекцій-мо-педагогічна допомога дітям з відхиленнями в розвитку
 4. Мм БОЕВЫЕ ВИНТОВОЧНЫЕ ПАТРОНЫ.
 5. Обеспечение кружков и секций патронами может осуществляться за счет средств школ, районных (городских) отделов образования и организаций ДОСААФ, спонсорской помощи.
 6. Патрон 9х18 пистолетный, с пулей со стальным сердечником, условное обозначение 9Пст гж, индекс 57-Н-181с.
 7. Патрон 9х18 пистолетный, с трассирующей пулей, обозначение ПТ.
 8. Приступая к разборке, необходимо предварительно убедиться в отсутствии патрона в патроннике.
 9. Проверка правильности работы частей и механизмов пистолета, принадлежностей и патронов
 10. Тренировка без патрона
 11. Устройство частей и механизмов снайперской винтовки, принадлежности и патронов.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.