Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Організація тендерного комітету
В результаті вивчення теми слухачі повинні

Знати :

· порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;

· обов’язки посадових осіб щодо організації матеріально-технічного забезпечення.

Вміти:

· заповняти типові форми звітності для ведення господарської діяльності у пожежно-рятувальних підрозділах МНС України;

· правильно оцінювати ситуацію і вміло застосовувати набуті знання.

Література: 21,22.

 

Опрацьовуючи навчальний матеріал за планом слухач повинен звернути особливу увагу на такі категорії як: акцепт тендерної пропозиції (являється найбільш економічно вигідною за результатами оцінки тендерна пропозиція), альтернативна тендерна пропозиція (дана пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замовнику разом із тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендерної документацію), забезпечення тендерної пропозиції (або іншими словами тендерне забезпечення, надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку з поданням тендерної пропозиції, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток), тендерна документація (документи, що готуються замовником та безоплатно передаються в установленому порядку особам на відповідний запит для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини), тендерний комітет (група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівлі), тендерна пропозиція (пропозиція щодо певного предмета закупівлі або його частини (лота), яка готується та подається замовнику особою, що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі).

Велику увагу слід приділити формам тендерної документації та умовам при яких замовник відхиляє тендерну або кваліфікаційну пропозицію. Інформація про відхилення тендерної або кваліфікаційної пропозиції учасника із зазначенням підстави наводиться замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та повідомляється протягом семи календарних днів з дня прийняття рішення про відхилення відповідної пропозиції учаснику, пропозиція якого відхилена, з обґрунтуванням підстав відхилення та оприлюднюється в цей самий строк на веб-порталі уповноваженого органу.Слід проаналізувати тендерні пропозиції у розрізі різним видам закупівлі товарів, робіт та послуг. Що стосується тендерної документації, то особа, яка отримала тендерну документацію, має право не пізніше ніж за п'ять календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит особи, яка отримала тендерну документацію.

Слід опрацювати організацію та проведення процедур закупівель, а особливо питання що стосується коли замовник утворює тендерний комітет.

Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються замовником. Потрібно чітко знати, що до складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники і близькі родичі. Членами тендерного комітету є працівники замовника в кількості не менш як п'ять осіб.

Слід проаналізувати та знати хто здійснює керівництво тендерним комітетом та як формується його склад. Також слід звернути увагу на інформацію, яку замовник зазначає у тендерній документації. Потрібно звернути увагу і на те, що на вимогу замовника учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого не повинен перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5 відсотків у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією. У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими відсотками банку, в якому було розміщено депозит.

Щодо тендерних пропозицій, то вони залишаються дійсними протягом зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження дії тендерних пропозицій. Учасник має право відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення. Учасники, які не продовжили строк дії своїх тендерних забезпечень, є такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

Вивчаючи дану тему потрібно відмітити, що учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення, якщо вимога щодо надання тендерного забезпечення була встановлена у тендерній документації. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 428; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.