Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Choose the correct answers

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Find the appropriate word for the definition.

Translate the words and word combinations into English.

 

Незмінні передумови, отримувати численні здобутки, пристосовуватися до принципів вільного ринку, вільна діяльність журналістів та видавців, вільний доступ до друкованої продукції, ”четверта влада”, зберігати певні відносини з політичними організаціями, олігархи/магнати, бути пов’язаним з великим капіталом, прибутковий бізнес, доходні статті\джерело прибутку, підіймати рівень засобів масової інформації, політично незалежна організація, сприяти реалізації міжнародних документів.

 

5. Match the words to make word combinations.

1. pass a. foundation

2. maintain b. ambitions

3. associate with c. standards

4. free public d. prerequisites

5. politicial e. organizations

6. legal f. certain relations

7. do profitable g. services

8. invariable h. accomplishments

9. raise i. business

10. achieve j. laws

11. non affiliated k. access

12. informational l. the big capital

 

 

1. __________ to make it easier for a progress or activity to happen.

2. __________ something successful or impressive that is achieved after a lot of effort and hard work.

3. __________ connected with beauty and the study of beauty.

4. __________ when a smaller group or organization is not part of a large one.

5. __________ using scientific analysis to examine something.

6. __________ to make something continue in the same way or at the same standard as before.

7.__________ you do not allow something to stop doing what you want.

8. __________ an event or time when important changes in history or in your life.

9. __________ the ideas that an organization considers are important and aines to achieve.

10. __________ to change or more something slightly to improve to make it more suitable for a particular purpose.

 

1. Qizz programmes on TV can __________ peoples knowledge of different subjects.

a) organize b) facilitate c) back up 

2. All his life he was striving to be successful in business and his major __________ was the company he created.

a) attachments b) prospectus c) accomplishment

 

3. One of the responsibilities of the editor is to __________ the edition going.

a) promote b) exercise c) operate

 

4. Their main __________ come from advertising.

a) effort b) revenues c) achievements

 

5. The decisions taken by the editorial board had a great __________ on the future prospects of the newspaper business.

a) impact b) publicity c) interest

 

6. There were a lot of __________ for successful implementation of this document.

a) foundation b) ground c) prerequisites

 

7. They usually present weather _________ in the evening news programme on channel 5.

a) items b) bulletins c) stories

 

8. Many __________ are involved to raise money to support this journalist project.

a) foundation b)resources c) subsidies

 

8. Translate into English.

 

1. Вимоги щодо підвищення інформаційного рівня друкованої продукції залишається незмінною передумовою подальшого розвитку видавничої діяльності.

2. Вчені нашого інституту пишалися своїми здобутками.

3. Засоби масової інформації повинні бути фінансово не залежні від різних організацій та структур, як урядових, так і приватних.

4. Діяльність журналістів повинна бути недоторканною, що може бути запорукою проти тиску з боку владних організацій.

5. Телевізійні та радіо компанії намагаються отримати прибутки пропонуючи новаторські ідеї та створюючи шоу, серіали та розважальні програми задовольняючі широкі потреби населення.

6. Олігархія складається з дуже багатих представників, які контролюють засоби масової інформації маючи політичні амбіції.

7. Багато українських газет та журналів належать політичним партіям, які забезпечують їх фінансовою підтримкою, тому вони не є фінансово незалежними.

8. Згідно з законодавством українським журналістам не дозволяється друкувати інформацію отриману конфіденційно.

9. Журналісти, чиї свободи були обмежені протягом двадцятого століття, ідеологічним контролем з боку центральних та місцевих комітетів, отримали гарантії щодо вираження своїх точок зору та думок з політичних, економічних та інших спірних питань, які пов’язані з професійними інтересами.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 677; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.