Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання для ПР-9
В-1. Вводиться речення, в якому слова через один пропуск. Визначити кількість слів у введеному реченні.

 

В-2. У довільно введеному реченні замінити всі букви „и” на „е”.

 

В-3. У довільно введеному тексті знищити всі символи ”;” і підрахувати довжину утвореного тексту.

 

В-4. Вводиться довільний текст. Перевірити, чи в ньому кількість відкритих дужок дорівнює кількості закритих дужок.

 

В-5. У введеному тексті буквосполучення „ом” замінити на „ак”.

 

В-6. У введеному тексті, що містить один символ „:”, надрукувати ту його частину, що знаходиться після символу „:”.

 

В-7. Підрахувати кількість повторень у введеному тексті буквосполучення „ка”.

 

В-8. У введеному тексті підрахувати кількість букв „а” та „б”. Якщо букв „а” більше, ніж букв „б”, то в тексті знищити всі букви „б”, інакше – „а”.

 

В-9. Ввести довільний текст. Поміняти місцями перший і останній символи.

 

В-10. У введеному тексті буквосполучення „cos” замінити на „ sin”.

 

В-11. Вводиться текст, що містить єдиний символ „ –„. Надрукувати частину цього тексту, що знаходиться перед символом „–„.

 

В-12. У введеному тексті слово „мама” замінити на слово „тато”.

 

В-13. Дано текст. Визначити, які символи уньому зустрічаються частіше: „а” чи „о”. Якщо якийсь з них відсутній – повідомити про це.

В-14. Дано деякий текст, у якому є хоча б одна кома. Визначити порядковий номер першої коми в тексті.

В-15. Роздрукувати введений тест в зворотному порядку.

 

В-16. Визначити, скільки разів у введеному тексті зустрічається послідовність символів „аба”.

Розділ IІІ Приклади розв’язування задач

 

1. У прямокутному трикутнику відомо катет а і протилежний кут α (α задано в градусах). Обчислити всі сторони і площу трикутника для різних вхідних даних.

Сторони трикутника b, c і площа s визначаються так: b=actgα,

= + , c= , s = /2.

programMyProgram;

vara, b, c,alpha, r, s : real;

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 717; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.