Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
Читайте также:
 1. I. Обчислення економії робочої сили під впливом техніко-економічних факторів.
 2. I. Основні риси політичної системи України
 3. III. Вплив на людину і біоту.
 4. IV. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу
 5. V. Конкурентоспроможність продукції товарів і її економічна ефективність
 6. V. Робочий час і його використання
 7. V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи
 8. Адвокатура в Україні: основні задачі і функції.
 9. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
 10. Альтернативні способи регулювання параметрів НУ
 11. Аналіз використання коштів на оплату праці
 12. Аналіз використання робочого часу

На собівартість сільськогосподарської продукції суттєво впливають параметри технічного стану машин: потужність двигуна; питома витрата палива; тягове зусилля на всіх передачах; витрата картерного масла; тиск у гідравлічній системі тощо.

Якість і своєчасність виконання регламентованих робіт з технічного обслуговування сприяє підтримуванню на високому рівні працездатності і надійності машин. Рівень працездатності і надійності машин в значній мірі забезпечують значення техніко-економічних показників роботи машино-тракторного парку (продуктивність агрегату, коефіцієнт його планового використання, коефіцієнт використання часу зміни, експлуатаційної надійності машини (агрегату), надійності технологічного обслуговування, енергоємності процесу, енергонасиченості, металоємкості).

Техніко-економічні показники використовуються для проведення експлуатаційних розрахунків, планування роботи машино-тракторного парку, аналізу використання тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів, інших сільськогосподарських машин і знарядь, а також для розрахунку економічної ефективності нових машин.

Забезпечення роботоздатності, надійності та довговічності машин вимагає не лише обґрунтованих заходів, а й створення належних умов для їх виконання. У зв'язку, з цим у кожному господарстві повинен бути вирішений цілий комплекс інженерно-технічних та організаційних заходів як, для ефективного використання МТП, так і для забезпечення якісної, надійної і тривалої роботи машин.

Основними з таких заходів є:

– створення в господарствах сучасної високоефективної інженерно-технічної служби, або включення МТП в інженерно-технічну службу міжгосподарського об'єднання;

– створення як у господарстві, так і в зоні його діяльності розгалуженої мережі малих підприємств з технічного обслуговування і ремонту машин та їх складових частин;

– постійна і безперервна підготовка кадрів для ремонтно-обслуговуючого виробництва;

– створення в господарствах, підрозділах та міжгосподарських об'єднаннях і підприємствах сучасної ремонтно-обслуговуючої бази;

– впровадження в господарствах системи технічного обслуговуванням ремонту машин, яка відповідала б умовам і можливостям господарства;

– обґрунтований розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт між власною інженерно-технічною службою та міжгосподарськими підприємствами;

– вибір і впровадження організаційних форм виконання: ремонтно-обслуговуючих робіт та матеріального забезпечення;

– розробка та впровадження стимулюючої системи оплати праці для всіх учасників ремонтно-обслуговуючого виробництва;

– забезпечення виконавців необхідною нормативно-технічною документацією.

Необхідною умовою ефективного використання МТП є комплексний підхід до вирішення наведених питань. Він полягає у тому, що ігнорування чи необґрунтоване і неправильне вирішення хоча б одного з них різко знижує результативність діяльності всієї інженерно-технічної служби господарства. Так, при найкращому вирішенні в господарстві всіх вказаних питань, але відсутності відповідної ремонтно-обслуговуючої бази усі затрати матеріалів, коштів, енергії спеціалістів і виконавців не дадуть очікуваної віддачі. Теж саме можна сказати про упущення у вирішенні кадрових та інших питань.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 448; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.76.247
Генерация страницы за: 0.001 сек.