Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Митний тариф

Економічна інтеграція

 

Економічна інтеграція – процес економічної взаємодії країн, що приводить до зближення господарських механізмів, приймає форму міждержавних угод і узгоджено регульований міждержавними органами.

Передумови інтеграції: 1) близькість рівнів економічного розвитку країн; 2) близькість ступеня розвиненості ринкових відносин; 3) географічна близькість; 4) наявність історично сформованих економічних зв'язків; 5) спільність проблем, що стоять перед країнами.

Цілі інтеграції:

– сприяння структурній перебудові економіки;

– підтримка у здійсненні економічних реформ і створення ринкової економіки;

– підтримка молодих галузей національної промисловості;

– використання переваг економіки масштабу, що дозволить розширити розміри ринку і збільшити міжнародне переміщення факторів виробництва;

– вирішення завдань торгової політики;

– зміцнення взаєморозуміння і співробітництва країн.

Історично інтеграція еволюціонує через кілька основних етапів, кожен з яких свідчить про ступінь її зрілості.

Етапи інтеграції:

I рівень – етап, що характеризується створенням преференційних торгових угод, відповідно до яких країни надають більш сприятливий режим одна одній, ніж третім країнам. При цьому національні митні тарифи кожної з країн зберігаються.

II рівень – етап створення зони вільної торгівлі, що передбачає повне скасування митних тарифів у взаємній торгівлі при збереженні національних митних тарифів у відносинах з третіми країнами.

III рівень – етап, пов'язаний з утворенням митного союзу – узгодженої скасуванням національних митних тарифів і введенням загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі по відношенню до третіх країн.

IV рівень – етап спільного ринку, при якому свобода руху товарів і послуг доповнюються свободою руху факторів виробництва – капіталу та робочої сили.

V рівень – інтеграція перетворюється в економічний союз, який передбачає поряд із загальним митним тарифом і вільним рухом товарів і факторів виробництва також і координацію макроекономічної політики й уніфікацію законодавств у ключових областях – валютній, бюджетній, грошовій.Можливо здійснення VI рівня інтеграції – політичного союзу, який передбачав би передачу національними урядами більшої частини своїх функцій наддержавним органам щодо відносин з третіми країнами.

Найбільш розвинутим у світі інтеграційної угрупованням є Європейський Союз.

 

 

Митний тариф можна визначити наступним чином:

– як інструмент торгової політики та державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком;

– систематизоване зведення ставок митних зборів, що застосовуються до товарів, що переміщуються через кордон;

– конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при ввезенні – вивезенні товару з території країни (у даному випадку поняття митного тарифу збігається з поняттям мита).

Мита виконують такі функції:

– фіскальну, оскільки вони є однією зі статей доходної частини державного бюджету;

– протекціоністську (захисну), тому що вони є інструментом огородження місцевих виробників від іноземної конкуренції.

Введення тарифів впливає на економіку країни (див. рис. 13).

 
 

Рисунок 13 – Вплив тарифу на економіку країни

 

До початку торгівлі. Лінія Sd – пряма внутрішньої пропозиції, лінія Dd – пряма внутрішнього попиту. Країна виробляє і споживає товар в точці Е, тобто Q3 товару за ціною Pd при свободі торгівлі. Світова ціна на товар (Pw) нижча за внутрішню ціну. Світові поставки товару не обмежені за ціною Pw, крива пропозиції представлена лінією Sd + w. Рівновага буде досягнута в точці F, в якій обсяг попиту складе Q5, пропозиції – Q1. Q1Q5 товару імпортується. Внутрішня ціна товару впала з Pd до Pw, місцеві виробники продають на Q3Q1 товару менше, ніж до торгівлі.

Після введення тарифу. Внутрішня ціна імпортного товару зростає на розмір мита з Pw до Pw + t. Крива пропозиції зміщується вгору на рівень Sd + w + t. Рівновага досягається в точці G, в якій внутрішнє виробництво збільшується на Q1Q2, а внутрішнє споживання падає на Q5Q4. Імпорт скорочується з Q1Q5 до Q2Q4(див. рис. 13).

Економічні наслідки тарифів:

1) в результаті оподаткування імпорту митом відбувається збільшення доходів бюджету; останні перерозподіляються від споживачів на користь держави;

2) відбувається перерозподіл доходів від споживачів до виробників продукції, яка конкурує з імпортом;3) виникає необхідність внутрішнього виробництва під захистом тарифу додаткової кількості товарів при більш високих витратах, при цьому задіяні ресурси, спеціально не призначені для виробництва даного товару, що підвищує витрати виробництва і знижує його ефективність;

4) скорочується споживання товару в результаті зростання його ціни на внутрішньому ринку.

Крім того, тариф на імпорт побічно підриває експорт країни, веде до скорочення загального рівня зайнятості та в кінцевому рахунку веде до згортання більш ефективних галузей і експансії неефективних.

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 384; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.