Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
Форма № Н-6.01

Варіант №5

Варіант №4

1. Технологічна карта структури дорожнього одягу:

  3 Покриття із щебеню, укріпленого органічним в'яжучим
  2 Основа із чорного щебеню
  1 Грунт, оброблений органічним в'яжучим

 

2. Варіанти вихідних характеристик роботи бригади:

№ варіанту Якість робіт Товщина шару, см Протяжність, м Технологічна категорія Кількість робітників, чол Тривалість робіт, змін
а
б
в
г
д
е

 

1. Технологічна карта структури дорожнього одягу:

  4 Верхній шар покриття із дрібнозернистого а/б
  3 Нижній шар покриття із чорного щебеню
  2 Основа із щебеню методом заклинки
  1 Грунт, укріпленний цементом 6%

 

2. Варіанти вихідних характеристик роботи бригади:

№ варіанту Якість робіт Товщина шару, см Протяжність, м Технологічна категорія Кількість робітників, чол Тривалість робіт, змін
а
б
в
г
д
е

Додаток 2

Технічні параметри автомобільної дороги

Показники Категорія дороги
Ширина проїзджої частини,м 15,0 7,5 7,0 6,0 4,5
Прикромочна полоса,м 0,75 0,75 0,5 0,5 -
Разом,м 16,5 9,0 8,0 7,0 4,5
Ширина земляного полотна,м 27,5 15,0 12,0 10,0 8,0

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

 

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва

(повне найменування вищого навчального закладу)

циклова комісія професійно-практичної підготовки зі спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

для виконання практичних

з «Економіки будівництва »

(назва дисципліни)

 

Студента ІV курсу групи 4_-Д

напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»

спеціальності 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів»

 

___________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник ЯковенкоЛ.В.______________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

м. Полтава – 2013-2014 н. рік


  Будова - Будівництво земляного полотна  
     
  Локальний кошторис  
  на земляне полотно  
  зведення насипу  
  Основа:   Кошторисна вартість   тис. грн.
  креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість   тис.люд.-г.
      Кошторисна заробітна плата   тис. грн.
      Середній розряд робіт 2,0 розряд
     
  № п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кіль- кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, люд.-год.  
          всього експлуа- тації машин всього заробіт- ної плати експлуа- тації машин   не зайнятих обслуго- вуваням машин  
          заробіт- ної плати в тому числі за- робітної плати     в тому числі за- робітної плати тих, що обслуговують машини  
                    на одиницю всього  
   
    Розроблення родючого грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 2 (20м) 1000м3   1996,25 -- 1996,25 393,74   -   ______ __-__ 25,22 __-__    
    Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтiв 2 1000м3   1708,30 -- 1708,30 336,94   -   ______ __-__ 21,58 __-__    
    Ущiльнення грунту основи причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за перший прохiд по одному слiду при товщинi шару 30 см (6пр.) 1000м3   3157,73 -- 3157,73 595,05   -   ______ __-__ 32,55 __-__    
    Ущiльнення грунту основи причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за кожний наступний прохiд по одному слiду при товщинi шару 30 см 1000м3   281,93 -- 281,93 68,93   -   ______ __-__ 3,96 __-__    
    Розроблення грунту скреперами причiпними з ковшом мiсткiстю 3 м3 з перемiщенням грунту до 100 м, група грунтiв 2 (150м) 1000м3   6312,98 139,63 6173,35 1231,79       ______ 12,27 78,89   _______  
   
    Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 100 м] при розробленнi грунту скреперами причiпними з ковшом мiсткiстю 3 м3, група грунтiв 2 1000м3   309,33 7,51 301,82 60,29       ______ 0,66 3,86   _______  
    Планування нижнього шару основи бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохiд 1000м2   61,27 -- 61,27 12,08   -   ______ __-__ 0,77 __-__    
    Ущiльнення грунту причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за перший прохiд по одному слiду при товщинi шару 30 см(8пр) 1000м3   3157,73 -- 3157,73 595,05   -   ______ __-__ 32,55 __-__    
    Ущiльнення грунту причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за кожний наступний прохiд по одному слiду при товщинi шару 30 см 1000м3   281,93 -- 281,93 68,93   -   ______ __-__ 3,96 __-__    
    Розроблення грунту скреперами причiпними з ковшом мiсткiстю 3 м3 з перемiщенням грунту до 100 м, група грунтiв 2 (150м) 1000м3   6312,98 139,63 6173,35 1231,79       ______ 12,27 78,89   ______  
    Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 100 м] при розробленнi грунту скреперами причiпними з ковшом мiсткiстю 3 м3, група грунтiв 2 1000м3   309,33 7,51 301,82 60,29       ______ 0,66 3,86   ______  
    Планування верхнього шару основи бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохiд 1000м2   61,27 -- 61,27 12,08   -   ______ __-__ 0,77 __-__    
    Ущiльнення грунту причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за перший прохiд по одному слiду при товщинi шару 30см (8пр) 1000м3   3157,73 -- 3157,73 595,05   -   ______ __-__ 32,55 __-__    
    Ущiльнення грунту причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за кожний наступний прохiд по одному слiду при товщинi шару 30 см 1000м3   281,93 -- 281,93 68,93   -   ______ __-__ 3,96 __-__    
    Планування гребеня i скосiв насипу грейдерами причiпними середнього типу, група грунтiв 1-3 1000м2   94,78 -- 94,78 32,14   -   ______ __-__ 2,02 __-__      
 
    Разом прямі витрати по кошторису, грн.       ______       ______  
    в тому числi:            
    вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. -          
    всього заробiтна плата, грн.            
    Загальновиробничi витрати, грн.            
    трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.            
    заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            
                 
    Прямі витрати будівельних робіт , грн.            
    в тому числі:            
    заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.            
    заробітна плата в експлуатації машин, грн.            
    Загальновиробничi витрати, грн.            
    трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.            
    заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            
    Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.            
    кошторисна трудомісткість, люд.-год.            
    кошторисна заробітна плата, грн.            
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            
                 
    Всього по кошторису, грн.            
    Кошторисна трудомісткість, люд.-год.            
    Кошторисна заробiтна плата, грн.            
                 
   
Склав ________________________  
   
Перевірив _____________________  
                                                             

Розрахунки :

1.Ст 4- із таб.2.3 - ст.3

2. Ст.7 = чисельник ст.5 х ст..4

3. Ст.8 = знаменник ст..5х ст..4

4. Ст.11 = чисельник ст. 10 х ст..4 в чисельник, а знаменник ст..10 х ст..4 в знаменник

5. Разом прямі витрати по кошторису, грн. Ст.7 – ст..11 сума відповідних граф складених по вертикалі.

6. Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

7. Всього заробiтна плата, грн. ст..9 знаменник+ ст..8 ( із графи «разом прямі витрати по кошторису» )

8. Загальновиробничi витрати, грн. - всього Ст.11- знаменник+ чисельник (Н)

9. Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. = Нх0,098 (У)

10. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. = Ух21,87грн/чол.. час

 

 

  Будова - Будівництво дорожнього одягу  
  Шифр проекту - 3-в  
  Локальний кошторис № 2-1-1  
  на дороржній одяг  
     
     
  Основа:   Кошторисна вартість   тис. грн.
  креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість   тис.люд.-год.
      Кошторисна заробітна плата   тис. грн.
      Середній розряд робіт 2,4 розряд
  Складений в поточних цінах станом 2012 р.  
  № п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кіль- кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, люд.-год.  
          всього експлуа- тації машин всього заробіт- ної плати експлуа- тації машин   не зайнятих обслуго- вуваням машин  
          заробіт- ної плати в тому числі за- робітної плати     в тому числі за- робітної плати тих, що обслуговують машини  
                    на одиницю всього  
   
  1 Е27-28-1 Улаштування одношарової основи з доменних вiдвальних шлакiв товщиною 10 см 1000м2   5324,34 696,90 4627,44 1002,53       60,60 56,84    
  С142-10-2 варіант 1 Вода(18,2) м3   7,46 -- __-__ -       __-__ -    
  С1421-9699- варіант 1 Шлаки металургiйнi нiздрюватi: мартенiвський i вiдвальний доменний (153) м3   78,94 -- __-__ -       __-__ -    
  С1421-9721 варіант 1 Щебiнь шлаковий для дорожнього будiвництва, фракцiя 10-20 мм, марка М600 (20,4) м3   115,12 -- __-__ -       __-__ -    
  5 Е27-28-3 На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27- 28-1, 27-28-2 додавати або виключати 1000м2   43,58 11,96 31,62 3,85       1,04 0,29    
  С142-10-2 варіант 3 Вода(1,42) м3   7,46 -- __-__ -       __-__ -    
  С1421-9699-   Шлаки металургiйнi нiздрюватi: мартенiвський i вiдвальний доменний (15,3) м3   78,94 -- __-__ -       __-__ -    
 
8 Е27-22-1 Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] 1000м2   6493,07 618,61 5874,46 1299,18       51,81 76,14    
С142-10-2 варіант 4 Вода(30) м3   7,46 -- __-__ -       __-__ -    
С1421-9452 варіант 1 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше(15) м3   211,43 -- __-__ -       __-__ -    
С1421-9454 варіант 1 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (189) м3   148,51 -- __-__ -       __-__ -    
12 Е27-22-4 На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27- 22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати 1000м2   7,46 -- __-__ -       __-__ -    
С1421-9454 варіант 2 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (12,6) м3   148,51 -- __-__ -       __-__ -    
14 Е27-49-4 Укладання i просочування iз застосуванням бiтуму щебеневого покриття товщиною 8 см 1000м2   4074,39 1143,65 2930,74 611,91       94,83 36,91    
С1421-9450 варіант 1 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка М1000 i бiльше(10,2) м3   250,95 -- __-__ -       __-__ -    
С1421-9452 варіант 2 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше(10,7) м3   211,43 -- __-__ -       __-__ -    
С1421-9453 варіант 1 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М1000 i бiльше (10,7) м3   175,67 -- __-__ -       __-__ -    
С1421-9454 варіант 3 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (91,8) м3   148,51 -- __-__ -       __-__ -    
С111-73 варіант 1 Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 (10) т   3586,70 -- __-__ -       __-__ -    
                                                             

20 Е27-49-5 На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27- 49-4 додавати або виключати 1000м2   129,23 8,32 120,91 23,75       0,69 1,61  
С111-1556 варіант 1 Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт(1,63) т   3282,34 -- __-__ -       __-__ -  
С1421-9454 варіант 4 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше (10,2) м3   148,51 -- __-__ -       __-__ -  
    Разом прямі витрати по кошторису, грн.          
    в тому числi:          
    вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.          
    всього заробiтна плата, грн.          
    Загальновиробничi витрати, грн.          
    трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.          
    заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.          
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          
               
    Прямі витрати будівельних робіт , грн.          
    в тому числі:          
    вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.          
    заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.          
    заробітна плата в експлуатації машин, грн.          
    Загальновиробничi витрати, грн.          
    трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.          
    заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.          
    Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.          
    кошторисна трудомісткість, люд.-год.          
    кошторисна заробітна плата, грн.          
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          
               
    Всього по кошторису, грн.          
    Кошторисна трудомісткість, люд.-год.          
    Кошторисна заробiтна плата, грн.          
               
 

 

робіт

 

 

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 670; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет


Будівництво а/д   Форма №3  
ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС №
 
 
 
  Кошторисна вартість об`єкта   тис.грн.
  Кошторисна трудомісткість   тис.люд.-год.
  Кошторисна заробітна плата   тис.грн.
  Вимірник одиничної вартості  
  Будівельні обсяги    
 
№ п/п Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість, тис.грн. Кошторис- на трудо- місткість, тис. люд.-год. Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. Показники одиничної вартості
будівельних монтажних робіт устаткуван- ня, меблів та інвентарю інших витрат всього
1
Л.кошторис 2-1-1   на земляне полотно   - - -       -
Л.кошторис 2-1-2   на дорожній одяг                
    Всього:   - - -       -
                     
 
           
   
Склав
___________________________   Перевірив __________________________    
   

ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.