Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні питання. 1. Відкрити створену раніше базу даних
ЗАВДАННЯ

1. Відкрити створену раніше базу даних.

2. Побудувати запит 1 на основі таблиці Банк_Інтеграл в який включити поля Відділення банку, Вкладник та Сума вкладу. Переглянути результати запиту.

3. Побудувати запит 2 на основі таблиці Банк_Інтеграл в який включити всі поля таблиці. Зняти відображення полів Відділення банку, Шифр рахунку та відсортувати за полем Вкладник. Переглянути результати запиту.

4. Створити запит 3, в якому відобразити вкладників, які внесли вклади у 2011 році. (використати умову для поля Дата вкладу *.*.2011). Переглянути результати запиту.

5. Створити запит 4 в якому відобразити Вкладників із Терміном вкладу більше ніж 30 міс. Для поля Відділення банку вивести параметричний запит на назву відділення (поставити в умові: [Введіть назву відділення банку]). Переглянути результати запиту.

6. Побудувати запит 5 на основі таблиці Банк_Інтеграл в який включити поля Відділення банку, Вкладник, Дата вкладу, Термін вкладу та Сума вкладу для тих вкладів, що внесені більше ніж 1 рік тому. Формула для розрахунку: Year(Date())-Year([Дата вкладу])>1. Переглянути результати запиту.

7. Зробити дві копії таблиці Банк_Інтеграл, дати їм назви відповідно Банк1 і Банк2.

8. Побудувати для таблиці Банк2 запит на оновлення за допомогою якого зробити заміну назви відділення банку «Північне» на «Головне». Подивіться результати в таблиці Банк2.

9. Відкрийте таблицю Банк2 і в ручну змініть значення ключового поля для всіх записів, щоб їх значення не співпадали зі значеннями таблиці Банк1 (наприклад збільшити на 1).

10. На основі таблиці Банк1 створіть звіт на додавання записів з таблиці Банк1 в таблицю Банк2.

11. Відкрийте таблицю Банк2. Перегляньте результат.

12. На основі таблиці Банк_Інтеграл за допомогою майстра звітів створити звіт1. Переглянути звіт. В звіт включити всі поля.

13. На основі Запиту 1 за допомогою майстра звітів створити звіт2. Змінити вигляд звіту на табличний. Встановити внутрішні поля звіту вузькі, а зовнішні – широкі. Переглянути звіт.14. На основі Запиту 3 за допомогою майстра звітів створити звіт3. Перейти в макет звіту. Назву звіту зробити більшим шрифтом на 2 пт. Поміняти колір назви звіту на синій. В рядок заголовку звіту вставити емблему банку. В рядок примітки звіту вставити нове поле і вписати в нього функцію поточної дати: = Date (). Переглянути звіт.

15. Створити звіт-діаграму на основі запиту 1.

16. Створити звіт-наклейки для листів вкладникам на основі будь-якого запиту.

17. Зберегти файл.

1. Що таке запит?

2. Які існують види запитів?

3. Як створити запит в режимі конструктора?

4. Як додати таблиці для використання їх у звіті?

5. Назвіть елементи вікна конструктора звітів.

6. Як використовують умову у запиті?

7. Для чого використовують конструктор побудови виразів у запиті?

8. Які оператори використовуються у запитах?

9. Як створити запит з обчислювальним полем?

10. Які функції використовуються в обчислювальних полях?

11. Що таке звіт?

12. Як створити звіт?

13. Як змінити вже побудований звіт?

14. Як провести фільтрацію даних у звіті?

15. Як змінити форматування звіту?

 

 

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.