Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оголошення змінних

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основні теоретичні відомості

Загальна структура програми на мові С++ наведена на рис. 1.1.

 

 
 


заголовочні файли

глобальні об’яви

функція main ()

{тіло програми }

розроблені функції

Рисунок 1.1 – Загальна структура програми на мові С

Програма зберігається у файлі з розширенням .срр, заголовочні файли у файлах з розширенням .h.

Змінна, це – іменована область пам’яті, в яку записуються значення відповідно до оголошеного типу під час виконання програми.

Змінна оголошується наступним чином:

тип ім’я_змінної;

Тип змінних визначає об’єм оперативної пам’яті, що буде виділено під змінну, діапазон допустимих значень та можливі операції над змінною. Типи даних, що використовуються у мовах С та С++ наведені у додатку Б.

Наприклад: int a;

float b, c, d;

В залежності від місця об’явлення змінної, вона може бути глобальною, або локальною.

 

#include <заголовочний файл>

int a; // глобальна зміна

int main () // ім’я основної функції

{

float b; // локальна зміна

return 0;

}

Основні конструкції операторів мови С++

Для виконання розрахунків в мовах С та С++ використовується оператор присвоєння “=”:

ім’я_змінної = вираз;

Наприклад:

int a=0; //Присвоєння а значення 0

a=((a+7)/236)*(769-a*9);

Математичні операції виконуються відповідно до пріоритету цих операцій.

В мові С++ додатково використовуються операції присвоєння, що наведені у таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2 – Операції присвоєння

Оператор Опис Приклад
= Оператор присвоєння int a=5;
+= Пара операторів вказує компілятору присвоїти змінній суму існуючого значення змінної та вказанного числа int a=0; a+=5; //a=a+5;
-= Присвоєння змінній її значення, яке буде зменшене на вказане число int a=0; a-=5; //a=a-5;
/= Присвоєння змінній її значення, яке буде поділене на вказане число s/=2*a; //s=s/2*a;
*= Присвоєння змінній її значення, яке буде помножене на вказане число s*=i; //s=s*i;

 Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 379; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.