Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Модуль № 1.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

1. Класичну політичну економію розробляли:

а) А. Монкретьєн, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Фрідмен;

б) М. Фрідмен, А. Сміт, К. Менгер, Дж. Кларк;

в) В. Петті, Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо;

г) Ф. Кене, К. Менгер, Є. Бем-Баверк;

д) А. Маршалл, Дж. Кларк, Дж. Гелбрейт.

2. Економічна категорія — це

а) конкретний прийом пізнання дійсності;

б) форма умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;

в) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;

г) спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії;

д) очищення уявлень про процеси від випадкового, минулого, одиничного і виокремлення в них сталого, стійкого і типового.

3. Спеціальні (конкретні) методи пізнання — це:

а) наукова абстракція;

б) теоретичний;

в) індуктивний;

г) моделювання процесів;

д) діалектичний;

е) усі відповіді правильні.

4. Політична економія виконує функції:

а) пізнавальну;

б) збирання та узагальнення фактів;

в) практичну;

г) методологічну;

д) ідеологічну;

е) політичну.

5. Політична економія розвивалась у такій послідовності:

а) меркантилізм, класична політекономія, маржиналізм, пролетарська політекономія, інституціоналізм;

б) меркантилізм, кейнсіанство, неокласичний синтез, монетаристська школа, маржиналізм;

в) фізіократи, класична політекономія, меркантилізм, монетаризм, неокласична політекономія;

г) меркантилізм, фізіократи, класична політична економія, пролетарська політекономія, маржиналізм, неокласична політекономія, інституціо­налізм, кейнсіанство, неокласичний синтез, монетаристська школа;

д) усі відповіді правильні.

6. Індукція являє собою:

а) форму умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;

б) припущення про ймовірність зміни явища;

в) спосіб пізнання, одне з можливих розв’язань економічної проблеми;

г) використання статистичних даних спостереження;

д) форму спостережень, що піддаються перевірці через відомі факти або певні явища.7. Об’єкт політичної економії як науки — це:

а) пошуки ефективного використання рідкісних ресурсів для виробництва суспільного продукту;

б) економічні закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ у різних формаціях, усім економічним розвитком;

в) економічне життя суспільства, тобто його економіка (суспільне виробництво);

г) економічні відносини людей в їх єдності і взаємодії з продуктивними силами.

8. Які з названих нижче понять є категоріями політичної економії:

а) власність;

б) товар;

в) техніка;

г) наймана праця;

д) фабрика;

е) прибуток.

9. Що таке економічний закон:

а) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;

б) суттєві, стійки і необхідні причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності даного економічного процесу;

в) категорія, що має об’єктивний характер, оскільки відбиває об’єк­тивну дійсність;

г) вищий критерій істинності, правильності результатів пізнання, узагальнень і висновків.

 

10. На відміну від економікс політична економія досліджує:

а) явища багатогранної економічної дійсності не в локальному розрізі (макроекономіка чи мікроекономіка), а в системній цілісності;

б) тільки функціональні зв’язки;

в) функціональні й соціальні зв’язки і відносини;

г) найбільш суттєве, найбільш глибинне в явищах і процесах економічного життя.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. II этап (середина XVII в. - середина XIX в.) – психология как наука о сознании.
 2. III этап (середина XIX в. – середина XX в.) – психология как наука о поведении.
 3. IV этап(с середины XX в. по настоящее время)– психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики
 4. IX. Наука и теология: Дискуссия с Эйнштейном
 5. XIV. СВЕТСКИЕ НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
 6. Аксіологія як наука про цінності. Природа цінностей.
 7. Античная наука
 8. АЦЕНТРИЗМ — фундаментальная установка постмодернистской философии
 9. Безопасность жизнедеятельности как наука
 10. Биогеография представляет собой науку, пограничную между географией и биологией, поэтому она тесно связана с другими науками.
 11. Биомеханика — наука, которая изучает механическое движение в животных организмах, его причины и проявления.
 12. Біоетика як комплексна наука, що займається питаннями медицини в рамках захисту прав людини.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.