Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Геополітика світового боргу. Показники зовнішнього боргу
Читайте также:
 1. Cучасні тенденції розвитку світового і міжнародного фінансового ринку
 2. Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємств
 3. Баланси основних засобів та показники їх аналізу
 4. Взаємозв’язок міжнародних фінансів і світового економіч­ного середовища
 5. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
 6. Види безробіття та його показники.
 7. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 8. Деякі основні показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів
 9. Деякі основні показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів
 10. До якості таблеток висувається ряд вимог. Які показники не вивчаються для таблеток для розжовування?
 11. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ РУХУ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ

Запитання для перевірки знань

1. Що таке норми міжнародного права та які вони бувають?

2. Перерахуйте джерела норм міжнародного права.

3. Схарактеризуйте систему міжнародних договорів щодо фінансової діяльності.

4. Які проблеми виникають унаслідок дії міжнародних угод, що регламентують фінансову діяльність?

5. Розкрийте поняття «міжнародне фінансове право».

6. Що таке валютна політика та які є форми її прояву?

7. Що таке ревальвація та девальвація валюти?

8. Що таке диверсифікація валютних резервів?

9. Наведіть приклади міжнародного співробітництва та координації валютно-фінансової політики.

 

ТЕМА 11. ЗАБОРГОВАНІСТЬ У СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

1. Геополітика світового боргу. Показники зовнішнього боргу.

2. Світова економіка та світовий борг. Криза світової заборгованості.

3. Основні недоліки системи регулювання світових потоків капіталу. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Управління зовнішнім боргом.

Ключові поняття: борг, заборгованість, зовнішній державний борг, коефіцієнт обслуговування боргу, конверсія боргу, реструктуризація боргу, рефінансування боргу, сек’юритизація.

 

Заборгованість у системі міжнародних фінансів у першу чергу потрібно розглядати з політичного погляду, а лише потім з економічного та гуманного. Термін «геополітика світового боргу» охоплює характеристику геополітичної структури світу (рис. 11.1). Згідно вітчизняних та зарубіжних досліджень, у всі епохи існували геостратегічні та геополітичні держави.

Регіональні лідери —це держави, що потенційно можуть впливати на свій регіон.

Геостратегічні країни — це високорозвинені країни, політика яких спрямована на поширення впливу за межами власних кор­донів. Їх, у свою чергу, розділяють на активні та пасивні.

Геополітичні центри — це держави чи регіони, що мають важливе стратегічне місцезнаходження та володіють відповідними ресурсами, але вимушені захищатись від зазіхань геостратегічних країн, які прагнуть до перерозподілу цінностей.

Рис. 11.1 Геополітична структура світу

Характеризуючи геополітичну структуру світу, потрібно оцінити політику фінансових потоків активних та пасивних геостратегічних країн, напрями фінансової підтримки (табл. 11.1), співвідношення геостратегічних сил та зовнішній борг, визначити геополітичні центри й регіональних лідерів.

Таблиця 11.1

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 262; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Cучасні тенденції розвитку світового і міжнародного фінансового ринку
 2. Базові та інтегральні показники ефективності діяльності підприємств
 3. Баланси основних засобів та показники їх аналізу
 4. Взаємозв’язок міжнародних фінансів і світового економіч­ного середовища
 5. Взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
 6. Види безробіття та його показники.
 7. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 8. Деякі основні показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів
 9. Деякі основні показники вибухопожежонебезпечності речовин та матеріалів
 10. До якості таблеток висувається ряд вимог. Які показники не вивчаються для таблеток для розжовування?
 11. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ РУХУ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.196.38.114
Генерация страницы за: 0.002 сек.