Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

V. Нормування оборотних коштів і розрахунки їх приросту

Нарахування амортизації за допомогою податкового методу

Податковий метод

Станом на 01.01.06р. на балансі підприємства числяться введені в експлуатацію в грудні 2005р. основні засоби вартістю:

- будівля – 450 000грн.,;

- автомобіль – 60 000грн.;

- верстат – 38 000

- комп’ютер – 4 000..

Подальший розрахунок амортизації наведений в табл..6

 

Таблиця 6

Об`єкт ОЗ (група) Балансова (залишкова) вартість на початок кварталу Норми податкової амортизації % Квартальна сума амортизації Місячна сума амортизації (гр.4:3міс) Залишкова вартість (2-гр.4
           
    І квартал 2006р.      
Будівля (І) 450 000 9 000 (450 000 х 2%) 3 000 441 000
Автомобіль (ІІ) 60 000 6 000 (600 000 х 10%) 2 000 54 000
Верстат (ІІІ) 38 000 2 280 (38 000 х 6%) 35 720
Комп`ютер(IV) 4 000 600 (4 000 х 15%) 3 400

 

 

Процес формування запасів сировини, матеріалів, товарів передбачає визначення мінімальної потреби у фінансових ресурсах для їх придбання.

Під нормування оборотних коштів розуміють обґрунтований розрахунком мінімальної потреби у фінансових ресурсах для формування матеріальних активів, які забезпечать безперебійну роботу підприємства.

Нормування проводиться за окремими елементами та видами оборотних коштів.

Спочатку розраховують норматив в днях, а потім в сумі:

N(днях) =

 

Сума нормативу одноденну

Оборотних = х потребу, в сировині

Коштів матеріалах, товарах.

 

 

Найбільш трудомістким є розрахунком нормативу в днях. Він включає наступні елементи:

1.Транспортний запас ( час перебування запасів в дорозі)

2.Поточний запас ( найбільший передбачає створення законів для безперебійного виробництва, або реалізації).

3. Підготовчий (технологічний) це прийняття товарів, матеріалів, сировини, сортування, складання, підготовку до виробництва, реалізації.4. Резервний занос ( страховий) – запас на випадок перебоїв у постачанні

(розрахунок проводиться виходячи із досвіду минулих періодів).Сукупний виробничий ( торговий) запас = сумі всіх елементів, якщо фактична наявність оборотних коштів у поточному році – 620 тис. грн..

5.Приріст розраховується як різницю між потребою і фактичною наявністю

700 – 620= +80тис.грн.

6.Поновлювати можна за рахунком:

6.1. прибутку (наприклад 45тис. фонд виробничого розвитку)

6.2. умобілізації внутрішніх ресурсів (наприклад 5тис.грн)

6.3. власні джерела становлять

45 + 5 = 50 тис.грн.

7. Тоді необхідно залучити банківських кредитів.

70тис.грн. – 50 тис. грн.. = 30 тис.грн.

Це може бути також кредиторська заборгованість.

 

Незавершене виробництво – розраховують шляхом множення одноденної потреби на кількість днів виробничого циклу.

Нормування оборотних коштів у витратах майбутніх періодів розраховується за формулою :

Нок = Вз + Впл – Впм

Нок – норматив оборотних коштів у витратах майбутніх періодів.

Вз – залишок на початок періоду.

Впл – витрати на плановий період.

Впм – витрати погашені за рахунок собівартості.

 

Нормування оборотних коштів у залишках готової продукції = середньоденний випуск ( за собівартістю) помножити на норму запаса готової продукції на складах.

 

Приклад:

  1. Реалізація за рік складає 7200тис.грн.
  2. Одноденна реалізація:

  1. Час перебування у дорозі

3дні х 20 = 60 тис. грн..(тракторний запас)

3.1. Тракторний запас - 60тис. грн..

3.2. Поточний (25 днів х 20) – 250 тис. грн..

3.3 Підготовчий2 дні х 20) – 40 тис. грн..

3.4. Резервний ( 10 днів х 20) – 200 тис. грн..

3.5. Незавершене виробництво (3 дні х 20) – 60 тис. грн..

3.6. Вироби майбутніх періодів – 10 тис. грн..

3.7. Норматив у залишках готової продукції (4дні х 20) – 80 тис. грн..

4. Загальний норматив на поточний рік:

60 + 250 + 40 + 200 + 60 + 10 + 80 = 700тис.грн.

 

 

ТЕМА 4: „Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства”

 

План:

 

  1. Характеристика інвестиційних процесів
  2. Сутність,класифікація і значення інвестицій
  3. Економічна і соціальна ефективність Н.Т.П.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.