Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз приміщення за площею та об'ємом

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вступ

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Охорона праці – це система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці [1].

Основні положення України «Про охорону праці»

Закон України «Про охорону праці» заклав надійну правову базу для вирішення проблем безпеки, гігієни праці, та виробничого середовища на якісно новому рівні, що відповідає визначеному загальному курсу держави на ринкові перетворення. Цей Закон – реалізація конституційного права громадян на охорону життя та здоров'я у процесі трудової діяльності. Він регулює відносини між власником підприємства (організації) і працівником із питань охорони праці за участю відповідних державних органів.

Охорона праці водночас вирішує дві задачі:

1. Інженерно-технічна - передбачає запобігання небезпечним подіям під

час трудового процесу шляхом:

- заміни небезпечних матеріалів менш небезпечними;

- переходу на нові технології, які зменшують ризик травмування і

захворювання;

- проектування і конструювання устаткування з урахуванням вимог

безпеки праці;

- розробки засобів індивідуального та колективного захисту.

2. Соціальна - пов’язана з відшкодуванням матеріальної та соціальної

шкоди, отриманої в наслідок нещасного випадку або роботи в несприятливих умовах, тобто захист працівника та його прав.

Виходячи з поставлених перед нею задач, охорона праці складається правових та організаційних основ, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки на виробництві [2].

Мета охорони праці – це формування у спеціалістів системи теоретичних та прикладних знань з правових, економічних, організаційних питань, створення безпечних умов праці захисту людей на виробництві [3].

Мета даного розділу -проаналізувати шкідливі та небезпечні виробничі фактори при проведенні плавки сталі та модифікуванні, мікролегуванні, легуванні та надати рекомендації по їх усуненню. 

 

В процесі виконання дипломної роботи проводили дослідження в області вдосконалення методики поверхневого легування виливків з метою одержання заданих властивостей поверхні.

Основний об’єм роботи здійснювався в ливарній лабораторії кафедри “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” НТУУ “КПІ”.

Основне обладнання – плавильна піч ІСТ-0,06.

По складності робіт цех (рис. 5.1) відноситься до категорії середньої складності ІІб (ГОСТ 12.4.021-91).

Об’єм приміщення цеху дорівнює 3240 м3, площа 540 м2, висота 6 м. Об’єм приміщення на одного робочого не менше 100 м3, що відповідає санітарним нормам СН3.6.042-99.

1 ‑ індукційні печі; 2 – сушило; 3 – котковий змішувач;

4 – формувальні машини; 5 – машина відцентрового литва;

6, 7 – печі опору; 8 – шліфувальний станок; 9 – стелаж; 10 ‑ стіл;

11 – кран-балка; 12 – шафи; 13 – установка ЕШП;

14 – столи; 15 – контейнер для сміття.

Рисунок 5.1 – План ливарного цеху з технологічним устаткуванням

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 397; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.