Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВИДИ ОРАНКИ

Читайте также:
 1. Додатковий матеріал
 2. Елементи інтенсивної технології вирощування буряків цукрових
 3. Елементи інтенсивної технології вирощування жита озимого
 4. Залежно від попередника, групи стиглості гібридів
 5. Картоплесаджалка САЯ-4А
 6. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №4
 7. Норма висіву ріпаку озимого залежно від строків сівби
 8. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
 9. Особливості вирощування сої за інтенсивною технологією
 10. Особливості інтенсивної технології вирощування ячменю ярого
 11. Ріпак озимий
 12. Технологія вирощування



КУЛЬТУРНА
  оранка з використанням культурних корпусів з передплужниками або кутознімачами
ОБОРОТ ПЛАСТУ
оранка задернілих грунтів з оборотом пласту на 180 град
ПЛАНТАЖНА
оранка на глибину 40cм і більш
ГРЕБІНЧАСТО - СХІДЧАСТА - оранка поперек спаду з настановою корпусів плуга на різну глибину
КОНТУРНА - оранка складних спадів в направленні близькому до горизонталі
МЕЛІОРАТИВНА - глибока оранка спеціальними плугами для поліпшення властивостей грунту
ВЗЛІТ (ВЗМЕТ) ПЛАСТУ
оранка на малій швидкості плугом з культурною лемішно-полицевою поверхнею без передплужників
ДВОХ-ЯРУСНА
оранка малородючих грунтів з заміною пластів місцями
ТРЬОХ-ЯРУСНА
при триярусній оранці верхній перевернутий шар укладається на своє місце, а другий і третій шари міняються місцями. триярусну оранку застосовують для обробітку солонцевих і підзолистих грунтів з метою їх поліпшення.
ОРАНКА З ГРУНТОПОГЛИБЛЮВАЧАМИ
    обробіток грунту з наявністю ґрунтопоглиблювачів для руйнування плужної підошви
ШВИДКІСТНА оранка спеціальними швидкісними корпусами на швидкостях більш 7 км/год (виконується тільки при заданої швидкості);
ОРАНКА без ЗВАЛЬНО-РОЗВАЛЬНИХ борозен обробіток грунту оборотними плугами з ліво- і правооборотними корпусами
РОМБІЧНА
формування похилого польового обрізу для збільшення ширини борозни під широкопрофільні шини трактора і що отримала назву по формі пласту
БЕЗПОЛИЦЕВА ОРАНКА
  оранка без полиць в системі ґрунтозахисного землеробства
ОРАНКА ПЛУГОМ С ВИРІЗНИМ КОРПУСОМ
  оранка мало гумусних грунтів (по глибині обробітку) з метою спушування нижнього і обертання верхнього родючого шару грунту
ГЛАДКА ОРАНКА
оборот пласту у власну борозну
             

1.1. 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛУГІВ.

ПО ПРИЗНАЧЕННЮ:

- плуги загального призначення (застосовуються на староорних грунтах, за винятком грунтів засмічених камінням):

- плуги спеціального призначення (для кам’янистих грунтів, чагарниково-багнові, плантажні, садові, лісні, виноградникові і ярусні).

ПО РОДУ ТЯГИ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

-кінні плуги (застосовуються на невеликих дільницях):

-тракторні плуги:

-плуги на канатній тязі (гірська місцевість, заболоченні землі):

ПО СПОСОБУ АГРЕГАТУВАННЯ (для тракторних плугів):

Навісні
Напівнавісні
Причіпні (в основному це плуги спеціального призначення).

 



ПО ФОРМІ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ ПОЛИЦЕВОГО КОРПУСА:

 

Культурні
Напівгвинтові
Швидкісні
Циліндричні -
Гвинтові  

 

ПО ТЕХНОЛОГІЇ ОРАНКИ:

- плуги для звально-розвальної оранки;

- плуги для гладкої оранки;

- плуги оборотні, челночні, клавішні, фронтальні:

ПО КОНСТРУКЦІЇ ПЛУЖНОГО КОРПУСА:

 

Лемішні
Дискові
Чизельні
Комбіновані
Ротаційні

 

1.1.4. РОБОЧІ ОРГАНИ ПЛУГА:

До робочих органів плуга відносяться:

НІЖ
служить для відрізування пласту грунту у вертикальній площині. Застосовуються ножі трьох типів: - дискові (гладкі, сегментні, гофровані, вирізні); - черешкові (для плугів спеціального призначення) (з прямим лезом, з криволінійним лезом); - плоскі з опорної лижею (для чагарниково-баг-нових плугів).
ПЕРЕДПЛУЖНИК або КУТОЗНІМАЧ
верхній шар грунту, багатий рослинними залишками, на 2/3 довжини леза лемеша, і вкладає його на дно борозни. Кутознімач застосовується на корпусах призначених для оранки грунтів засмічених камінням, на корпусах з напівгвинтовими полицями або на дискових корпусах
ГРУНТОПОГЛИБЛЮВАЧ
  призначений для рихлення підорного горизонту на додаткову глибину 6...15 см і в першу чергу з метою знищення плужної підошви.  
КОРПУС ПЛУГА
  Корпус в себе включає: - стійку корпуса, - леміш, - полицю (грудь полиці і крило полиці) - польову дошку.
СТІЙКА КОРПУСА
  Представляє собою литу, зварну, або зварно-штамповану деталь, в нижній частині якої розміщене сідло (башмак), по формі відповідне прикріпленої до нього поверхні леміша і полиці
       

Леміш - підрізає пласт від дна борозни. Розрізняють леміши:

 

Трапецеїдальний
Долотоподібний
Долотоподібний з висувним долотом
Самозатачуючий (наплавлен знизу сормайтом)
Зубчастий
Зі змінним лезом  

Польова дошка - служить для рівноваги плуга в горизонтальній площині за рахунок упора у стінку борозни (врівноважує горизонтальні складові сил опору пласту грунту). В вертикальній площині частина сил також сприймається польовою дошкою, що спирається в нижній частині у дно борозни.

Польова дошка

 

Поверхня леміша і полиця, що взаємодіє з грунтом, являє собою одну загальну поверхню корпуса плуга, що називається лемішно-полицевою поверхнею.

В залежності від постановки до напрямку руху можливі три варіанти взаємодії двогранного клину з грунтом (рис.) Схема синтезу тригранного клину.

 
 

 


Варіант а: робоча грань – АВСD, опорна грань – EFBC. Ріжуче ребро розташоване перпендикулярно руху під кутом атаки α. Шар грунту підрізається лезом СВ, після чого грань його піднімає шар, перегинає та розпушує. Інтенсивність розпушення залежить від кута нахилу грані до дна борозни. Тому кут α отримав назву кута розпушення.

Варіант б: робоча грань – А1В1С1Е1, опорна грань – E1F1F C1. Робоча грань нахиляє шар та обертає його. Чим більше кут нахилу грані до дна борозни, тим шар обертається інтенсивніше. Тому, кут β отримав назву кута обертання.

Варіант в: робоча грань – E2D2A B2 , опорна грань – E2F2B2. Робоча грань зрушує шар вбік, одночасно його перегинаючи у горизонтальній площині від чого він розпушується. Інтенсивність процесу напряму залежить від кута постановки робочої грані до стінки борозни. Тому кут γ отримав назву кута зсуву.

Таким чином, для одночасного виконання операцій підрізання, розпушення, зсуву та обертання шару грунту необхідна сумісна дія трьох означених клинів. Проте існує варіант тригранного кута (рис.1.4.3г), який поєднує технологічні властивості трьох попередніх. Клин має одну робочу грань – АВЕ та дві опорні – ABF та FBE. В залежності від співвідношення кутів α, β, γ тригранний клин буде інтенсивніше виконувати одну з операцій: розпушення, зсув чи обертання шару.

Корпус плуга має вигляд складного трьограного клину, у якого в відзнаку від простого трьограного клину АВС кути a, b і g змінні.

· Інтенсивність зміни куту a по висоті характеризує крошащу спроможність плужної поверхні.

· Зміна куту b - спроможність ,що обертає корпуса.

· Зміна куту g сприяє відриву грунту від стінки борозни і зрушенню її в сторону.

Найбільш розповсюдженими є поверхні трьох типів:

* Культурна (поверхня - горизонтальний циліндроїд, Dg=gmax -g min=2... 70); має гарні крошащі властивості і задовільне обертання пласту (приблизно на 520). Застосовується для оранки староорних незв’язних грунтів.

 
 

 

 


* Напівгвинтова (поверхня - циліндроїд Dg=7... 150), характеризується менш розвиненими кутами a і g, але з добре розвиненим кутом b. Це веде до кращого обертання, але погіршує кришення пласту (для зв'язних і задернілих грунтів).

* Гвинтова, складна комбінована поверхня, яка має значну обертальну спроможність. Погано крише грунт.

Є також комбіновані лемішно-полицеві поверхні, освічені по трьом сполученням різноманітних поверхонь. При наявності окремих конструктивних елементів або різноманітного роду поверхонь можна виділити наступні типи корпусів:

* Культурний корпус - в основі лежить культурна лемішно-полицева поверхня;

* Напівгвинтовий корпус - для поліпшення обертаючої спроможності на полиці додатково може встановлюватися «перо» полиці:

* Гвинтовий корпус - застосовується для обробітку зв'язних, задернілих грунтів;

* Швидкісний корпус - призначений для роботи на швидкостях 9...12 км/ год. З Метою зниження опору швидкісного корпуса кути і постановка робочої поверхні до дна і стінки борозни зменшені порівняно з культурними корпусами.

Інші типи корпусів

* Вирізний корпус
призначений для оранки грунтів з малим орним шаром
* Корпус з грунтопоглиблювачем
призначений для оранки грунтів із знищенням плужної підошви
* Безполицевий корпус
призначений для оранки грунтів підлеглих дії вітрової ерозії
* Комбінований корпус
призначений для оранки важких і перезволожених грунтів. Корпус утворений ротором, встановленим замість крила полиці. Ротори можуть мати різноманітну конфігурацію і робітничі параметри
* Корпус для ромбічної оранки
 
* Дисковий корпус
застосовується для оранки важких і перезволожених грунтів

 

1.1.5. ДОПОМІЖНІ ЧАСТИНИ ПЛУГІВ.

РАМА
служить для кріплення всіх робочих органів і механізмів плуга, а також для додатку тягового зусилля. Виробляється з прямих балок прямокутного перетину
КОЛЕСА ПЛУГІВ
Розрізняють по призначенню: у начіпних - це одне або два опорних коліс, у напівнавісних, крім того, ще одне заднє колесо. Колеса служать для встановлення і підтримання заданої глибини оранки, а задні колеса напівнавісного плуга ще і для транспортування. Опорні колеса можуть мати жорсткий обід або пневматичні шини
ПРИЧЕПИ
служать для приєднання плугів до трактора. Більшість сучасних начіпних або напівнавісних плугів приєднуються до трактора з допомогою автоматичної зчіпки АС-1 (трактори класу 14 кН) і АС-2 (трактори класу 30 кН), або з допомогою навіски. Причіпні плуги приєднуються до трактора з допомогою причепів
МЕХАНІЗМ НАВІСКИ ТРАКТОРА
  призначений для переводу плуга в робоче або транспортне положення і для вирівнювання рами плуга в горизонтальній площині. Для роботи плуга з малою шириною захвату використають трьохточечну схему навіски. З широкозахватними плугами - двоточечну схему навіски. При роботі з плугами для кам’янистих грунтів – одноточечну схему навіски.
ЗАПОБІЖНІ ПРИЛАДИ ПЛУГІВ
служать для попередження поломок робочих органів при наїзді плуга на приховані перешкоди. Бувають: - групові (вимикають з роботи всю машину); - індивідуальні (вимикають робітничий орган наїхавши на перешкоду); - індивідуально - групові. Найбільш раціональними і розповсюдженими в світі в плугах є гідропневматичні індивідуальні запобіжники..
           

1.1.6. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗНАРЯДЬ ДЛЯ ОСНОВНОГО ПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТІВ.

В нинішній час оранка з оборотом пласту застосовується на 60... 65% аж до 85% посівних площ. Тенденція розвитку полицевих знарядь іде по трьом напрямкам:

n Вдосконалення робітничих органів (корпусів та їхніх поверхонь);

n Розробка нових конструктивних схем, що дозволять змінити технологію обробки грунту;

n Створення і ротаційних знарядь ,що комбінувалися з приведенням робітничих органів від ВВП трактора.

Вдосконалення корпусів і плугів направлене на поліпшення їх агротехнічних показників і зниження тягового опору.

Розробка лемішно-полицевих поверхонь іде у відповідності з фізико-механічними властивостями грунтів і умовами природно - кліматичної зони їхнього застосування.

Наприклад Шведська фірма" Каверланд" має ряд типів корпусів, лемішно-відвальна поверхня яких, дозволяє обробляти грунт різноманітних станів (сухі, вологі, піщані, легкі, задернілих, каменисті, цілинні). Застосування на різноманітних грунтах відповідних корпусів дозволяє на 5... 7% знизити тяговий опір плуга, покращує якісні показники обробки.

 


1.2. ОСНОВНИЙ БЕЗПОЛИЦЕВИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ

Основний безполицевий обробіток грунту в нашій країні сьогодні застосовується на площі 15... 25% від загальної кількості орних земель і з кожним роком збільшується.

Переваги безполицевого обробітку грунту:

- збереження структури грунту;

- не порушення природних процесів;

- поліпшення накопичування гумусу;

- запобігання дії ерозійних процесів;

- накопичення і збереження ґрунтової вологи.

НЕДОЛІКИ:

- складність внесення органічних добрив;

- складність боротьби з бур’янами.

Однак, чітке і вчасне виконання всіх операцій по підготовці грунту в даній системі хліборобства дозволяє усунути цей недолік.

1.2.1. АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗНАРЯДЬ ОСНОВНОГО БЕЗПОЛИЦЕ-ВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ.

- нерівномірність ходу робочого органу по глибині 10%;

- розвал борозни (для плоскорізних знарядь) не більш 20мм;

- якість кришення грунту повинно складати не менше 80%;

- ступінь збереження стерни не менш 80% (для плоскорізів);

- огріхи не допускаються;

- гребенистість поверхні поля після проходу агрегату не більш 8см;

- вміст ерозійно небезпечних часток в шарі 0... 5 см не більш 5% (для плоскорізних робітничих органів).

2. ВИДИ БЕЗПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТІВ.

Безполицевий обробіток грунту
Безполицева оранка грунту безполицевими корпусами по системі Мальцева; Терентій Семенович Мальцев, 2-чі Герой Соціалістичної Праці, народний Академік. Вперше використав безполицевий обробіток в Саратовській, Волгоградській областях забагато до використання плоскорізного обробітку
Плоскорізний обробіток грунту
Безполицевий обробіток грунту без обертання шару грунту з залишенням на поверхні стерні. Плоскорізний обробіток, як система обробітку вперше була використана в США після того як були розорані Пререї. У нас впровадження плоскорізного обробітку (академік Бараєв) почалось на початку 60-х років після розорення Цілини
Чизельний обробіток грунту
Безполицевий обробіток грунту направлений на руйнування плужної підошви і покращення структури грунту. Пріоритет віддати будь кому неможливо. Глибокий обробіток був започаткований ще на початку 20-х років майже одночасно в Германії, Росії, США і інших. Широкого впровадження не отримано і лише в останні два десятирічча більш-менш мають широке впровадження.
     

1.2.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНАРЯДЬ БЕЗПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ.

По призначенню:

- плуги з безполицевими корпусами;

- плоскорізні знаряддя (глибокорозпушувач ПГ - 3.5, КПГ - 250, ГУН - 4);

- чизельні плуги (ПЧ - 4.5).

По засобу агрегатування:

- причіпні;

- навесні.

По типу стійок робочих органів:

- з жорсткими стійками;

- з жорсткими прямими стійками;

- з жорсткими прямими стійками похилими вперед;

- з жорсткими прямими стійками похилими назад;

- з жорсткими прямими стійками похилими вбік ("Paraplow");

- з жорсткими криволінійними стійками (прямі і похилі);

- з пружними стійками (по типу КПЕ - 3.8);

По типу спушувачів:

- долотоподібні;

- стрілчасті лапи;

- клиноподібні насадки.

1.2.4. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗНАРЯДЬ БЕЗПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ.

До робочих органів знарядь безполицевого обробітку відносяться:

- безполицевий корпус;

- плоскоріжучий робочий орган;

- чизельний робочий орган

Безполицевий корпус. Робочими елементами корпусу є:

- стійка (1.1.Основний полицевий обробіток грунту. п.1.1.6)

- леміш (1.1.Основний полицевий обробіток грунту. п.1.1.4)

Плоскоріжучий робочий орган. Робочими елементами плоскорізу є:

- башмак - виконує функцію єднальної ланки між лемешем, долотом і стійкою;

- долото - на плоскорізах виконує функцію елементу, стабілізуючого хід робочих органів по глибині і покращує його заглиблюючу спроможність;

- леміш - на корпусах плоскорізів встановлюють лівий та правий, і призначені для рихлення грунту і підрізання бур’янів (виготовляються з зносостійкої і спеціальної лемішної сталі);

Чизельний робочий орган. Робочими елементами чизеля є:

- стійка – (п.1.2.3. Класифікація знарядь безполицевого обробітку грунту.)

- долото, стрілчаста лапа, клиноподібні насадки (наральник) - на чизельних плугах - один з основних спушуючих елементів

1.2. 5. ДОПОМІЖНІ РОБІТНИЧІ ОРГАНИ

Рама

Механізм навіски

Причіпні прилади

Опорні колеса

 

1.3. МАШИНИ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО, ДОДАТКОВОГО І ПЕРЕДПОСІВНО-ГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Окрім видів обробітку грунту розрізняють прийоми обробітку грунту (прийом обробітку визначається типом машин - процесом обробітку що виконується на грунті: дискування, культивація суцільна, культивація просапна, скородження, прикочування, окучування, щілювання, фрезерування і т. Д.).





Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 1954; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.137.168
Генерация страницы за: 0.018 сек.