Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виберіть номер точного визначення

1. Захисна споруда - це притулки і протирадіаційні укриття, які захищають населення від дії різних ЧС

2.Захисна споруда - ця інженерна споруда, призначена для захисту людей, техніки і майна від небезпек, що виникають в результаті аварій і катастроф на потенційно небезпечних об'єктах або небезпечних природних явищ в районах розміщення цих об'єктів, а також від дії сучасних засобів поразки, які використовуються під час бойових дій, терористичних актів і надзвичайних ситуацій

3.Захисні споруди - це інженерні споруди, які використовують підвальні і інші заглиблені приміщення, приміщення цокольних і наземних поверхів

4.Захисні споруди - це інженерні споруди, призначені тільки для захисту людей від зброї масового ураження у військовий період

 

 

26.Виберіть номер правильної відповіді. До споруджень захисту відносяться:

1. Притулки

2.Протирадіаційні укриття

3.Прості укриття

4.Усі вищеперелічені

27.Виберіть номер не правильної відповіді. Створення захисних споруджень ГЗ забезпечується шляхом:

1. Комплексне освоєння підземного простору міст і інших населених пунктів для взаємовигідного розміщення в нім споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з розрахунком необхідності пристосування і використання частини приміщень для захисту населення

2.Освоєння для захисту населення природних особливостей рельєфу місцевості (ліси, лощини і так далі)

3.Використання підвальних і інших приміщень, приміщень цокольних і наземних поверхів існуючих будівель і тих, які будуються

4.Будівництво заглиблених притулків і протирадіаційних укриттів, які розташовані окремо від об'єктів виробничого призначення

5.Масове будівництво в особливий період захисних споруд, що швидко зводяться, і простих укриттів

6.Обстеження, постановка на облік і пристосування підземних і інших вироблень і природних порожнеч, які відповідають вимогам захисту людей

 

28.Виберіть номер не правильної відповіді. Укриттю в притулках підлягають:1. Робітники найбільш численної зміни підприємств, які продовжують свою діяльність у військовий час, а також працюючі зміни чергового і лінійного персоналу підприємств, які забезпечують життєдіяльність міст і об'єктів, віднесених до відповідних груп

2.Робітники найбільш численної зміни об'єктів, які розташовані за межами зон можливих сильних руйнувань і віднесених до категорії особливо важливих об'єктів по ГЗ

3.Співробітники і робітники установ громадського харчування

4.Персонал атомних електростанцій і робітники підприємств, які забезпечують функціонування цих станцій

5.Нетрансфортабельные хворі, а також медичний і обслуговуючий персонал лікувальних установ, які не підлягають евакуації, або не можуть бути евакуйовані у безпечні місця, у разі виникнення ЧС, або під час військових дій

29.Виберіть номер не правильної відповіді. Захисні споруди класифікуються:

1. За призначенням

2.По конструкції

3.За походженням

30.Виберіть номер правильної відповіді. Захисні споруди по конструкції діляться на:

1. Захисні спорудження відкритого типу (щілини, тріщини)

2.Закритого типу (притулки, протирадіаційні укриття)

3.Закритого типу з колективним захистом - притулки з ФВУ, регіоном ізоляції і регенерації

4.З індивідуальним захистом - притулки без ФВУ і ПРУ

5.Усе вищеперелічене

 

31.Виберіть номер не правильної відповіді. Притулки класифікуються:

1. По мірі захисту

2.За матеріалом будови

3.По місткості

4.За місцем положення

5.За часом зведення

32.Виберіть номер не правильної відповіді. По мірі захисту притулки класифікуються:

1.Першого класу Кзащ.≥5000, ΔРф до 500 кПа

2.Другого класу Кзащ.˃3000, ΔРф до 300 кПа

3.Третього класу Кзащ.˃2000, ΔРф до 200 кПа

4.Четвертого класу Кзащ.˃1000, ΔРф до 100 кПа

5.Пятого класу Кзащ.˃500, ΔРф до 20 кПа

33.Виберіть номер не правильної відповіді. По місткості притулки класифікуються:

1. Дуже містке, більше 1500 чоловік

2.Велике, більше 600 чоловік

3.Середнє, на 300-600 чоловік

4.Мале, на 150-300 чоловік

 

34.Виберіть номер правильної відповіді. За місцем розташування притулки класифікуються:

1. Вбудовані

2.Що окремо стоять

3.Пристосовані (метро, гірські вироблення)

4.Усі вищеперелічені

35.Виберіть номер не правильної відповіді. Вимоги до притулків:

1.Забезпечити захист людей від усіх вражаючих чинників джерел НС

2.Мають бути застрахованими органами страхування на випадок НС

3.Забезпечити підтримку необхідних санітарно-гігієнічних умов для укриваних:

- температура повітря не вище +27-320С(при вологості 90% - 270С, при вологості 46% - 320С)

- відносна вологість не більше 90%

- вміст вуглекислоти не більше 3%

- вміст кисню не менший 18-30%

4.Обеспечить безперервне перебування в них людей не менш 2-ої доби

5.Будується на ділянках місцевості, що не піддаються затопленню

6.Бути віддаленими від ліній водостоку і напірної каналізації. Не допускається прокладення транзитних інженерних комунікацій через притулки

7.Мати рівень підлоги не менше чим на 0,2 м вище за рівень грунтових вод або зовнішню гідроізоляцію

8. Мати висоту основних приміщень не менше 1,7 м (зазвичай від 1,85 і вище)

9.Мати входи і виходи з тією ж мірою захисту, що і основні приміщення, а на випадок їх завалу - аварійні виходи

10.Мати підходи, вільні від матеріалів, що згорають або сильно димлячих

 

36.Виберіть номер не правильних відповідей. Приміщення притулків підрозділяються на:

1. Основні

2.Тимчасові

3.Допоміжні

4.Запасні

37.Виберіть номер не правильної відповіді. До основних приміщень притулків відносяться:

1. Приміщення для укриваних (відсіки)

2.Пункти управління

3.Санвузли

4.Медичні пункти

38.Виберіть номер не правильної відповіді. До допоміжних приміщень притулків відносяться:

1. Фільтровентиляційні приміщення

2.Санвузли

3.Захисні дизельні електростанції

4.Приміщення для умивання

5.Приміщення для зберігання продовольства

6.Балоная7.Тамбур-шлюз

8.Тамбури

9.Електро щитова

 

39.Виберіть номер правильних відповідей. Приміщення, призначене для розміщення укриваних, розраховується на певну кількість людей. На одну людину передбачається внутрішнього об'єму не менше:

1.1 м3

2.1,5 м3

3.1,1 м3

4.2 м3

40.Приміщення обладналося двох або триповерховими нарами. На одного укриваного повинно доводитися площі підлоги при двох ярусному розташуванні нар:

2.0,5 м

3.0,3 м

4.0,6 м

При трьох ярусному розташуванні нар:

1.0,3 м

2.0,4 м

3.0,2 м

4.0,5 м

41.Кількість місць для лежання повинна складати при двох ярусному розташуванні нар:

1.10%

2.20%

3.15%

4.30%

При трьох ярусному розташуванні нар:

1.20%

2.30%

3.25%

4.40%

42.Виберіть номери правильних відповідей. У захисних спорудах передбачається санітарний пост на кількість укриваних:

1. 100 чоловік

2.200 чоловік

3.400 чоловік

4.500 чоловік

43.Медичний пункт на кількість укриваних:

1. 600-700 чоловік

2.700-800 чоловік

3.800-900 чоловік

4.900-1200 чоловік

44.Виберіть номер правильної відповіді. По яких режимах працює система водопостачання притулку:

1. Режим 1 - чистій вентиляції. Зовнішнє повітря очищається тільки від пилу (у тому числі радіоактивною). На одного укриваного подається 8-13 м3/2 залежно від кліматичної зони

2.Режим 2 - фільтровентиляції. Повітря пропускається через филтры-поглощатели. На одного укриваного подається від 2 до 10 м3 година.

3.Режим 3 - режим регенерації. Якщо притулок розташований в пожежному районі (нафтопереробне підприємство) або в районі можливої загазованості небезпечними хімічними речовинами, то вводиться цей режим.

Режим регенерації внутрішнього повітря (тобто відновлення газового складу, як це робиться на підводних човнах) працює регенеративна установка РУ- 150/6, яка повітря з приміщень притулку, очищає від вуглекислоти і збагачує киснем. Для регенерації повітря можна використати регенеративний патрон з ХПІ (що поглинає кислоту) у поєднанні з кисневим(повітряним) балоном. При цьому на одну людину вимагається о 1 годині поглинути 20л вуглекислоти і подати 20л кисню.

4. Усі вищеперелічені режими.

45.Виберіть номер правильної відповіді. Для воздухопостачання в сучасних притулках застосовуються фільтровентиляційні комплекти ФВК- 1, ФВК- 2 розраховані на:

1.100 чоловік

2.110 чоловік

3.150 чоловік

4.200 чоловік

46.Вибрати номер правильної відповіді. У притулках передбачається запас питної води в місткостях, з розрахунку:

1.1-2л/добу

2.2-3л/добу

3.3-5л/добу

4.4-6л/добу

47.Вибрати номер правильної відповіді. Запас продуктів харчування в притулку створюється з розрахунку не менше, чим на:

1.2-3 доби

2.1-2 доби

3.3-4 доби

4.1-1,5 доби

48.Вибрати номер правильної відповіді. Кількість приміщенні в притулок для зберігання продовольства приймати з розрахунку, одно приміщення на:

1.500 чоловік

2.600 чоловік

3.300 чоловік

4.700 чоловік

49.Вибрати номер правильної відповіді. Місткість притулків, що швидко зводяться, складає:

1.10-100 чоловік

2.20-200 чоловік

3.100-400 чоловік

4.50-350 чоловік

50.Вибрати номер правильної відповіді. На кожен притулок для його обслуговування виділяється ланка (група) в складі:

1.3-4 чоловік

2.5-7 чоловік

3.7-8 чоловік

4.8-10 чоловік

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 526; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.053 сек.