Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Загальне поняття адміністративного правопорушення дає стаття 9 Кодек­су України про адміністративні правопорушення.

Адміністративним правопорушення (проступком) визнається проти­правна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління, і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Склад адміністративного правопорушення включає об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт, суб'єктивну сторону.

1) Об'єкт адміністративного правопорушення — це те, на що воно посягає, чому воно завдає шкоди. Адміністративний проступок завдає шкоди або створює загрозу її заподіяння суспільним відносинам, які й становлять об'єкт проступку. Засобами адміністративної відповідальності охороня­ються суспільні відносини, які регулюються нормами не тільки і не стіль­ки адміністративного права, а й багатьох інших: цивільного, екологічно­го, трудового, фінансового тощо.

2) Об'єктивна сторона — це зовнішній прояв суспільно-небезпечного посягання на об'єкт адміністративного правопорушення. Це може бути як дія (наприклад, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях), так і бездіяльність, коли закон вимагає активних дій (ухилення свідка від явки до суду або органу попереднього слідства чи дізнання).

3) Суб'єкт — фізична особа, людина (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), осудна, яка досягла на момент вчинення адміністра­тивного правопорушення 16-річного віку.

4) Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення полягає в психічному ставленні суб'єкта до вчиненого антигромадського діяння. Залежно від того, хто є суб'єктом проступку — громадяни, службові осо­би, працівники державних органів, об'єднання громадян, власники, — адмі­ністративні проступки поділяються на особисті та службові. Для службового проступку характерним є те, що протиправні діяння здійснюються через дії по службі, оскільки такі входять у компетенцію службових осіб.Залежно від об'єкта адміністративного правопорушення визначають адміністративні проступки (правопорушення):

у галузі охорони праці та здоров'я населення;

• такі, що посягають на власність;

• у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури;

• у промисловості, будівництві та сфері використання паливно-енергетичних ресурсів;

• у сільському господарстві; порушення ветеринарно-санітарних правил;

• на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв'язку;

• у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;

• у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінан­сів і підприємницькій діяльності;

• у галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації;

• такі, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

• такі, що посягають на встановлений порядок управління.

Особа, яка вчинила адміністративний проступок, підлягає адміністратив­ній відповідальності, що настає з 16 років.

Справи про адміністративні правопорушення розглядають адміністратив­ні комісії, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді), органи внутрішніх справ (міліція), органи Державної прикордонної служби України, органи держав­ного пожежного нагляду тощо.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 951; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.