Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АВТОМАТИЧНІ ПОВІТРЯНІ ВИМИКАЧІ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Мета роботи: вивчити конструкції найбільш розповсюджених серій автоматів і їхніх приводів, з’ясувати основні технічні характеристики автоматів і приводів, освоїти вибір цих апаратів.

 

Завдання

1. По рекомендованій літературі та конспекту лекцій ознайомитися з призначенням і узагальненою конструктивною схемою виконання автоматів і їхніх приводів. Підготувати відповіді на контрольні питання 1 – 10. Використовуючи дані дод. 3, виконати індивідуальне завдання і підготувати протокол роботи.

2. По зразках автоматів серій АП50 і АЕ2000 вивчити їх конструкцію, приводи, схеми керування і принципи маркування.

3. По зразках автоматів серій А3700 і ВА вивчити їх конструкцію, приводи, схеми керування і принципи маркування.

4. Експериментально визначити захисну характеристику автомата серії, зазначеної викладачем.

5. Оформити протокол лабораторної роботи, зробити письмові висновки за результатами експерименту, підготувати відповіді на контрольні питання 10 – 20.

 

Опис лабораторного стенда

Робота виконується на тому ж стенді, що й робота 3.

 

Методика виконання роботи

1. По рекомендованій літературі [1, с. 67 - 83], [2, с. 259 - 267], [3, с. 531 - 551] та конспекту лекцій слід детально ознайомитися з узагальненою конструктивною схемою автоматів, усвідомити призначення основних елементів: приводу, механізму вільного розчіплювання, основних і дугогасних контактів, дугогасної камери, пружини відключення, розчіплювачів і ін. Підготувати відповіді на контрольні питання 1 – 10. Виконати індивідуальне завдання, використовуючи літературу [1, с. 85 - 207]. Підготувати протокол роботи.

2. По зразках установочих автоматів серії АЕ2000 і АП50 вивчити їхні конструктивні особливості, виконання розчіплювачів від струмів перевантаження і коротких замикань, внести до протоколу заводські дані, принцип шифрування автоматів і типові захисні характеристики.

3. Вивчити зразки автоматів серії А3700, звернути особливу увагу на напівпровідниковий розчіплювач, органи його управління і конструкцію електромеханічного приводу. Внести до протоколу типову захисну характеристику напівпровідникового розчіплювача з поясненнями й електромеханічною схемою приводу.4. Експериментально зняти захисну характеристику автомата (зразок дає викладач). Зібрати схему, зображену на мал. 3.2, замінивши контактор КМ на випробовуваний автомат. Включивши автомат, виставити за допомогою ЛАТРа струм навантаження автомата Iнав, рівний номінальному струму розчіплювача від перевантаження Iроз.ном. (Iнав / Iроз.ном. = 1). Відключити автомат і обнулити секундомір. Включивши автомат, почати відлік часу спрацьовування розчіплювача при заданому струмі навантаження. Отримані значення часу внести в табл. 4.1. Повторити досліди при інших кратностях струму навантаження. За результатами досліду побудувати експериментальну характеристику tспр = f (Iнав / Iроз.ном.), нанести на цей же графік типову захисну характеристику автомата даної серії. Зробити висновки.

5. Оформити протокол лабораторної роботи, зробивши письмові висновки за даними експерименту. Підготувати відповіді на контрольні питання 11 – 16.

Таблиця 4.1

Дослідження захисної характеристики автомата серії …

Номінальні струми розчіплювача Час спрацьовування розчіплювача при струмі навантаження
від переван-таження від КЗ I нав./ Iроз.ном 1,5
Iнав, А            
…А …А tспр, с            

 


Зміст звіту

Звіт про лабораторну роботу повинен містити виконане домашнє завдання, марки і заводські технічні дані вивчених зразків автоматів, розшифровку цих даних, типові захисні характеристики з поясненнями, схеми вивчених приводів, дані досліду й експериментальну захисну характеристику з висновками про її відповідність типовій.

 

Контрольні питання

1. Які функції виконує автоматичний повітряний вимикач?

2. Які особливості автоматів установочних, універсальних, швидкодіючих та автоматів гасіння поля?

3. Назвіть основні елементи автомата і їхнє призначення.

4. Які різновиди розчіплювачів ви знаєте, який принцип їх дії?

5. Які різновиди приводів автоматів ви знаєте? Поясніть принцип їх дії.

6. Які функції виконує механізм вільного розчеплення автомата?

7. З яких елементів складається контактно – дугогасна система автоматів?

8. Намалюйте типові захисні характеристики розчіплювачів від перевантаження і КЗ.

9. По яких параметрах проводять вибір автоматів?

10. Як проводять перевірку автоматів на селективність спрацювання?

11. Поясніть на зразку автомата серії А3700 призначення його основних елементів.

12. Поясніть на зразку привода автомата серії А3700 призначення його основних елементів.

13. Поясніть принцип дії напівпровідникового рочіплювача і його органів настроювання.

14. Поясніть на зразках автоматів АЕ2000, А3100 призначення їх основних елементів і поясніть захисні характеристики.

15. Поясніть на зразку автомата серії АП50 призначення його основних елементів і поясніть його захисну характеристику.

16. Поясніть принцип дії дифавтомата.


Лабораторна робота 5

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 614; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.