Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Процедура експорту документів
Читайте также:
 1. Быстрая процедура назначения эффектов (QUICK FX)
 2. В чем состоит процедура консультаций?
 3. Взаємозв’язок планованих документів фінансової звітності
 4. Вибір способу експорту даних
 5. Видалення (помітка на видалення) документів
 6. Види робочих документів
 7. ВИКЛАД ТЕКСТІВ ДОКУМЕНТІВ
 8. Відправлення пакету документів електронною поштою
 9. Вікно настроювання правил консолідації документів
 10. ГРАМАТИЧНА ФОРМА ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ
 11. Диагностическая процедура
 12. Зберігання речових доказів і документів

Процедура створення документів

Формування комплекту звітності до ДКЦПФР

Призначення функції "Експорт в формат ДКЦПФР"

За допомогою цієї функції створений комплект звітності до ДЦПФР готується для подання до цього органу. Викликається із меню Сервіс/Експорт в формат ДКЦПФР.

На відміну від попередньої версії дозволений експорт окремих звітів, а не всього комплекту.

Звітні документи зберігаються у форматі .dbf.

Ця функція також викликається із меню Документ/Експорт/в формат ДКЦПФР... головного вікна.

Створення документів для подання до цього органу відбувається за звичайною для програми процедурою для таких комплектів (бланки звітів містяться у розділі Звітність емітентів):

- Особлива інформація про емітента;

- Квартальна звітність емітентів;

- Фінансова звітність:

· у модуліРеєстр документівобирається потрібний звітний період;

· у відкритому вікні Створення документа вибратирозділ звітності - Звітність емітентів;

· у даному розділі обрати потрібну групу та необхідну форму, натиснути на кнопку Створити.

· заповнити відкритий бланк необхідною інформацією, перевірити та зберегти.

Після створення всіх документів викликати функцію експорту - меню Сервіс/Експорт в формат ДКЦПФР. Відкриється вікно Вибір комплекту звітності:

У цьому вікні:

· обрати звітний період

· групу звітності із списку.

У вікні відображається список звітів для обраної групи звітності емітента (створені та не створені). На відміну від попередньої версії дозволений експорт окремих звітів, а не всього комплекту.

Для кожного з цих комплектів у вікні модулю відображається список звітів згідно нормативних документів ДКЦПФР, у якому користувач повинен відмітити ті, які він повинен подавати до цього органу.

1. Для комплекту "Особлива інформація про емітента":

· в полях "Період" та "Рік" потрібно обрати відповідні параметри та дату у полі "Вчинення дії".

· вибрати із списку та відмітити потрібні документи;

(документи можна створити та заповнити із цього модулю);

· обрати створені звіти для експортування (кожен окремо чи всі одночасно за допомогою опції "встановити всі").

· в наступному вікні вказати носій (каталог) для збереження файлів;

· по завершенні експорту відкривається Протокол, який містить перелік документів, які складають звіт, та перелік збережених файлів. Цей протокол можна роздрукувати

· у вибраний каталог поміщаються файли звітності (електронна форма деяких даних містить два файли - з розширенням .DBF та .DBT)

2.Комплект "Квартальна звітність емітентів" потребує вибору додаткових параметрів у закладці "Налаштування":Ця закладка додається лише для цього комплекту, в кожній із 3-х груп вибрати:

- вид цінних паперів - у групі "Емітент здійснив відкрите розміщення";

- тип емітента за видом діяльності - у групі "Емітент" (;

- тип емітента за державною часткою акцій у статутному капіталі - у другій групі "Емітент".

- Зберегти налаштування.

Вибір, створення та експорт документів цього комплекту виконується у закладці "Комплекти звітності" за процедурою, описаною вище.

3. Для комплекту "Фінансова звітність":

Звіти цього комплекту взяті із розділу Довідники/Реєстр бланків/Інша звітність/Баланси та Баланси/Банк

Вибір, створення та експорт звітів цього комплекту виконуються аналогічно.

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 105; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.28.203
Генерация страницы за: 0.002 сек.