Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формування та подання Реєстру отриманих та виданих податкових накладних
У програмі автоматично формується Реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Способи формування Реєстру... описані у розділі Способи ведення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних

В електронній таблиці модулю (яка і представляє реєстр) у рядках відображаються основні дані із виданих та отриманих в електронному вигляді податкових накладних, а також внесених у рядки вручну із клавіатури.

У кінцевому рядку електронної таблиці у обох закладках відображаються підсумкові суми у відповідних колонках.

До електронної таблиці реєстру підключені довідники:

Ø Податкові зобов'язання (Податковий кредит) - у колонці Код. Це дає можливість обрати код безпосередньо у реєстрі, якщо він не був проставлений у накладній чи додатку.

Колонка Код -додаткова, вона присутня лишеу елетронній таблиці модулю, упечатній формі "Реєстру отриманих та виданих податкових накладних" ця колонка відсутня.

В цих колонках (у обох закладках) обираються коди, за якими із Реєстру... коректно переносяться дані у відповідні рядки Декларації з ПДВ (згідно зі статтями декларації).

Ø Реєстр контрагентів -у колонці "Індивідуальний податковий номер покупця".

Ø Тип документа - у колонці "Вид докум".

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних можна:

· роздрукувати;

· зберегти на електронному носії - з формуванням документу "Ярлик до Реєстру виданих та отриманих податкових накладних";

· відправити електронною поштою;

· помістити в пакет;

· імпортувати у програму з інших бухгалтерських систем в форматі .dbf чи .txt;

· експортувати дані Реєстру... в DBF файл

· із реєстру можлива перевірка стану платника із бази платників ДПАУ;

· у реєстрі у відповідній колонці одразу по всіх контрагентах можна видалити некоректні символи з ІПН за допомогою однойменної функції;

· дані з Реєстру експортувати в декларацію з ПДВ (перенесення сум із Реєстру в Декларацію з ПДВ (повну або скорочену - залежно від виду платника ПДВ);

· дані з Реєстру експортувати в розрахунок коригування сум ПДВ (перенесення сум із Реєстру в додатки до декларації ПДВ (повної або скороченої) залежно від типу платника ПДВ.

· дані з Реєстру експортувати в розшифровки... до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів (перенесення сум із Реєстру в додатки до декларації ПДВ (повної або скороченої) залежно від типу платника ПДВ).

· із Реєстру можна створити уточнюючі розшифровки... у розрізі контрагентів

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 277; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV. Мета, стратегії та завдання Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. VI. Статистична звітність: умови та терміни її подання.
 3. Аналіз формування і ефективності використання оборотних коштів підприємства
 4. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
 5. Використання PR в процесі формування організаційної культури
 6. Відправлення продавцем податкових накладних контрагентам
 7. Відправлення Реєстру електронною поштою
 8. Вплив організаційної культури на ефективність управління. Дії керівника щодо формування організаційної культури.
 9. Джерела і методи формування доходів державного бюджету.
 10. Для подання СТАТИСТИЧНОЇ звітності
 11. Доведіть, що мова є засобом не тільки вираження, але й формування думки.
 12. Доходи домогосподарств і джерела їх формування.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.