Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методика незакінчених речень Сакса – Сіднея, модифікована
Читайте также:
 1. I. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
 2. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
 3. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1 страница
 4. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2 страница
 5. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 3 страница
 6. Б10 Методика складання аудиторського висновку
 7. В книге приведен перечень потребительских реакций в процессе планирования коммуникаций. Какая из нижеперечисленных ролей является лишней.
 8. Вопрос 2. Методика расследования краж.
 9. Вопрос 2. Методика расследования незаконного предпринимательства.
 10. Вопрос 3. Методика расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
 11. Вопрос 4. Методика расследования вымогательства.
 12. Вопрос 4. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

для психосоматичних хворих [17]

Суть методики полягає в тому, що досліджуваному пропонується опитувальник, який містить 64 незакінчені речення з початком, що детермінують реакцію, і дається інструкція закінчити їх першою фразою, що спала на думку.

Бланк опитувальника

Інструкція.Прочитайте уважно ці незакінчені речення, доповнивши їх першим, що спало Вам на думку. Робіть це якнайшвидше. Якщо Ви не можете закінчити яке-небудь речення, залиште його, обвівши кружечком номер, і поверніться до нього пізніше. Будьте правдиві. Ваші відповіді нікому, крім психотерапевта, не будуть відомі.

1. Думаю, що мій батько рідко...

2. Якщо всі проти мене, то...

3. Я завжди прагнув...

4. Якби я посідав керівний пост...

5. Майбутнє видається мені...

6. Коли б не хвороба...

7. Моє начальство...

8. Знаю, що нерозумно, але боюся...

9. Думаю, справжній друг...

10. Коли я був дитиною...

11. Ідеалом жінки (чоловіка) для мене є...

12. Коли я бачу жінку разом із чоловіком...

13. Порівняно з більшістю інших родин, моя родина...

14. Найкраще мені працюється з...

15. Моя мати і я...

16. Усе-таки здорові люди...

17. Зробив би все, щоб забути...

18. Коли б тільки мій батько захотів...

19. Думаю, що я досить вільний, щоб...

20. Я міг би бути дуже щасливим, коли б...

21. Якщо хто-небудь працює під моїм керівництвом...

22. Сподіваюся на...

23. У школі мої вчителі...

24. Більшість моїх товаришів не знають, що я боюся...

25. Не люблю людей, які...

26.Раніше я...

27. Вважаю, що юнаків (дівчат)...

28. Подружнє життя видається мені...

29. Моя родина поводиться зі мною, як із...

30. Люди, з якими я працюю...

31. Моя мати...

32. Моєю найбільшою помилкою було...

33. Я прагнув би, щоб мій батько...

34. Моя найбільша слабкість полягає в тому...

35. Моя хвороба...

36. Моїм прихованим бажанням у житті...

37. Мої підлеглі...

38. Настане той день, коли...

39. Коли до мене наближається мій начальник...

40. Хотілося б мені перестати боятися...

41. Найбільше люблю тих людей, які...

42. Коли б я знову став молодим...

43. Вважаю, що більшість жінок (чоловіків)...

44. Коли б у мене було нормальне статеве життя...

45. Більшість відомих мені родин...

46. Люблю працювати з людьми, які...

47. Вважаю, що більшість матерів...

48. Коли я був молодим, то почував себе винуватим, якщо…

49. Думаю, що мій батько...

50. Коли мені починає нещастити, я...

51. Коли я даю іншим доручення...

52. Найбільше я прагнув би в житті...

53. Коли я буду старим...

54. Люди, перевагу яких над собою я визнаю...

55. Мої побоювання не раз змушували мене...56. Коли мене немає, мої друзі...

57. Через хворобу...

58. Моїм якнайживішим дитячим спогадом є...

59. Мені дуже не подобається, коли жінки (чоловіки)...

60. Моє статеве життя...

61. Коли я був дитиною, моя родина...

62. Люди, які працюють зі мною...

63. Я люблю свою матір, але...

64. Найгірше, що мені довелося зробити, це...

 

У разі затруднення досліджуваному необхідно повторити інструкцію й надати приклад відповіді: «Я гадаю, що мій батько буває неправий». Відповіді досліджуваного групуються в ключі.

Ключ до методики незакінчених речень Сакса – Сіднея

1. Ставлення до матері – речення № 15, 31,47, 63.

2. Ставлення до батька – речення № 1, 18, 36, 49.

3. Ставлення до родини – речення № 13, 29, 45, 61.

4. Ставлення до жінок (чоловіків) – речення №11, 27, 43 59.

5. Ставлення до статевого життя – речення № 12, 28, 44, 60.

6. Ставлення до товаришів і знайомих – речення № 9, 25,41,56.

7. Ставлення до вищепоставлених осіб на роботі, у школі – речення № 7, 23, 39, 54.

8. Ставлення до підлеглих – речення № 4, 21, 37, 51.

9. Ставлення до товаришів по роботі – речення № 14, 30, 43, 62.

10. Страхи й побоювання – речення № 8, 24, 40, 55.

11. Свідомість провини – речення № 17, 32, 48, 64.

12. Ставлення до себе – речення № 2, 19, 37, 50.

13. Ставлення до минулого – речення № 10, 26, 42, 58.

14. Ставлення до майбутнього – пропозиції № 5, 22, 38, 53.

15. Цілі – речення № 3, 19, 36, 52.

16. Ставлення до хвороби – речення № 6, 16, 35, 57.

Оброблення результатів

Враховується якість відповіді (зміст закінченого речення), латентний період (час, витрачений на обмірковування відповіді), а також емоційна реакція досліджуваного.

Кожна відповідь (система стосунків) оцінюється за 3-бальною системою (0, 1, 2).

0 балів ставиться в тому разі, якщо адаптацію не порушено, конфлікт не виявлено;

1 – якщо конфлікт на субклінічному рівні, досліджуваний сам бачить шляхи розв'язання конфлікту;

2 – коли адаптацію порушено, потрібна психотерапевтична корекція.

Аналізуючи відповіді досліджуваного, вдається виявити його ставлення до себе, свого минулого, сьогодення, майбутнього, навколишнього середовища та ін.

Частина відповідей буває формального характеру, відповідаючи за змістом початку фрази. Емоційно значущі речення навіть за формальної відповідності відповіді супроводжуються затримкою (подовженням латентного періоду), міміко-вегетативною реакцією.

У пацієнтів з істеричною акцентуацією, як правило, виявляється безліч конфліктів, виражена демонстративність, вичурність відповідей.

У пацієнтів зі страхами й хворобливими переживаннями виявляється непевність у майбутньому.

Чим категоричніші і яскравіші навіть негативні відповіді, що свідчать про конфлікт, тим більше вони говорять про соціальну дезадаптацію досліджуваного.

Методика допомагає зорієнтуватися в різноманітній системі стосунків особистості пацієнта, виявити порушення цих стосунків, визначити точки застосування психотерапевтичної корекції й реабілітації пацієнтів.

Включення чотирьох додаткових речень (№ 6, 16, 35, 57) дозволяє оцінити ступінь виразності психотравмувального впливу на соматичне захворювання.

При цьому слід мати на увазі, що захворювання як психотравма може знаходити своє відображення й у висловленнях пацієнтів з інших питань, прямо не пов'язаних із хворобою.

 

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 13230; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
 2. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
 3. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 1 страница
 4. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2 страница
 5. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 3 страница
 6. Б10 Методика складання аудиторського висновку
 7. В книге приведен перечень потребительских реакций в процессе планирования коммуникаций. Какая из нижеперечисленных ролей является лишней.
 8. Вопрос 2. Методика расследования краж.
 9. Вопрос 2. Методика расследования незаконного предпринимательства.
 10. Вопрос 3. Методика расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
 11. Вопрос 4. Методика расследования вымогательства.
 12. Вопрос 4. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.