Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Які серологічні реакції можуть бути позитивними при вторинному рецидивному сифілісі?
Які серологічні реакції можуть бути позитивними при первинному серопозитивному сифілісу?

Які фізіологічні секрети та екскрети можуть бути заразні при сифілісі?

1) Слина;*

2) Піт;

3) Сеча;

4) Молоко;*

5) Сперма.*

1) Експрес- метод;*

2) РІФ;*

3) РВ;*

4) РІБТ;

5) КСР.*

1) Експрес-метод;*

2) РІФ;*

3) Реакція Вассермана з кардіоліпіновим антигеном;*

4) РІБТ;*

5) Реакція Вассермана з трепонемним антигеном.*

17. Для постановки діагнозу первинного серопозитивного сифілісу поряд із клінікою необхідні позитивні результати наступних реакцій:

1) РІФ;

2) РІБТ;

3) Мікрореакції;

4) Вассермана.*

18. Які серологічні реакції будуть позитивними у разі вторинного свіжого сифілісу:

1) Експрес-метод;*

2) РІФ;*

3) РВ;*

4) РІФ, РІБТ;*

5) Негативні всі реакції.

19. Діагноз сифілісу завжди базується на слідуючих ознаках:

1) Наявності клінічних проявів;

2) Даних анамнезу;

3) Даних лабораторних досліджень;

4) Всі ствердження вірні.*

20. До лабораторних методів діагностики сифілісу відносять:

1) Виявлення збудника хвороби у висипних елементах;

2) Серодіагностика сифілісу;

3) Реакція мікропреципітації;

4) Реакція імунофлюоресценції;

5) Реакція імобілізації блідих трепонем;

6) Все перераховане вірно.*

21. Для експрес - діагностики сифілісу використовують таку реакцію:

1) РВ;

2) РМП;*

3) РІФ;

4) РІБТ.

22. Реакція іммобілізації блідих трепонем ставиться з метою:

1) Підтвердження діагнозу первинного сифілісу;

2) Підтвердження діагнозу вторинного свіжого сифілісу;

3) Підтвердження діагнозу прихованого сифілісу;*

4) Контролю за лікуванням;

5) Вирішення питання про зняття хворого з обліку.

23. Критеріями виліковності вважають:

1) Якість проведеного лікування;

2) Дані клінічного обстеження (шкіра, слизові оболонки, внутрішні органи, нервова система, органи чуття);

3) Дані лабораторного дослідження (КСР, РІФ, РІБТ);

4) Все перераховане вірно.*

24. Реакція Вассермана базується на основі:

1) Гемолізу;*2) Жовто-зеленого світіння блідих трепонем;

3) Розпізнавання хибнопозитивних результатів стандартних серологічних реакцій.

25. Основними із специфічних протисифілітичних засобів нині є всі із перерахованих, окрім:

1) Пеніцилін;

2) Біцилін;

3) Ретарпен;

4) Екстенцилін;

5) Тетрациклін.*

26. До неспецифічних засобів, для лікування сифілісу належать:

1) Імунні препарати (тимоген, тималін, лаферон, метилурацил);*

2) Стимулюючі засоби (пірогенал, алое, ФіБС, плазмол, екстракт плаценти тощо);*

3) Вітамінотерапія;*

4) Препарати резерву.

27. Для лабораторного дослідження можуть бути взяті виділення із:

1) Висипних елементів;*

2) Пунктату лімфовузлів;*

3) Сироватки крові; *

4) Спинномозкової рідини;*

5) Лусочки з папульозних сифілідів.

28. Критерії виліковності сифілісу:

1) Усі хворі після лікування підлягають диспансерному нагляду;*

2) Щоквартально протягом перших двох років;*

3) 1 раз у 6 міс. протягом третього року нагляду хворим проводиться клініко-серологічне обстеження, після чого їх знімають з обліку;*

4) Протягом 3 років;*

5) Протягом 5 років.

29. Основними препаратами для лікування хворих сифілісом є:

1) Препарати пеніциліну;*

2) Препарати тетрацикліну;

3) Препарати еритроміцину;

4) Макроліди.

30. Для сифілісу прихованого раннього при різко позитивній реакції Вассермана характерним є:

1) Низький титр реагинів;

2) Високий титр реагинів;*

3) Титр реагинів значення не має.

31. До побічних явищ при лікуванні сифілісу пеніциліном відносяться всі перераховані, крім:

1) Анафілактичного шоку;

2) Токсидермії;

3) Кропивниці;

4) Кандидозу;

5) Алопеції.*

32. У хворого підозрюється сифіліс вторинний рецидивний. КСР слабко позитивні. Необхідно використовувати наступні реакції:

1) Реакцію Колмера;

2) Реакцію імунофлюоресценції;

3) Реакцію іммобілізації блідих трепонем;*

4) Мікрореакцію;

5) Реакцію Вассермана з кардіоліпіновим антигеном.

33. Хворим гонореєю з невиявленим джерелом зараження, але таким, що мають постійне місце проживання й роботу:

1) Превентивне протисифілітичне лікування проводиться;

2) Превентивне протисифілітичне лікування не проводиться;

3) Клініко-серологічний контроль здійснюється протягом 3 місяців;*

4) Клініко-серологічний контроль здійснюється протягом 6 місяців;

5) Вірно 2) і 3).

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 408; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. ВПЛИВ ТИСКУ НА РІВНОВАГУ ХЕМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. ПРИНЦИП ЗМІЩЕННЯ РІВНОВАГИ ЛЕ ШАТЕЛЬЄ-БРАУНА
 2. ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНСТАНТИ РІВНОВАГИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ. РІВНЯННЯ ІЗОБАРИ ТА ІЗОХОРИ ХЕМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ
 3. Заходи по боротьбі зі спотворюючою дією поперечної реакції якоря
 4. Ктом) не можуть бути його членами.
 5. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги
 6. СТАНДАРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ҐІББСА ХЕМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ
 7. Усі доходи Державного бюджету зараховуються безпосеред­ньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету Укра­їни і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.
 8. Які морфологічні елементи висипки є при третинному сифілісі?
 9. Які риси Християнства сприяли розвитку новоєвропейської науки? У чому, на ваш погляд, полягають протиріччя між сучасною наукою та релігією, а навколо чого вони можуть об'єднатись?
 10. Які серологічні реакції можуть бути позитивними при первинному серопозитивному періоді сифілісу?
 11. Які фізіологічні секрети та екскрети можуть бути заразні при сифілісі?

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.