Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форма ВУ-41 – Акт-рекламація на вузли та деталі вагона, які не витримали гарантійного строку після виготовлення (побудови), ремонту, модернізації
5.23.1 Акт-рекламація форми ВУ-41 складається на вантажні вагони, що не витримали гарантійного строку після виконаного ремонту заводами та депо Укрзалізниці, за умови дотримання установлених правил експлуатації. Оформляється у разі виявлення дефектів, пов’язаних з якістю ремонту, у тому числі й щодо фарбування вагона, і є первинним документом для складання звіту про якість продукції та ремонту рухомого складу форми ЗО-36.

5.23.2 Акт складається комісією у складі начальника ВЧД (дільниці), приймальника вагонів депо (дільниці) та представника ремонтного заводу.

Акт складається не пізніше 4 діб після прибуття представника заводу. При незгоді зі змістом акту представником заводу акт підписується, але при цьому особлива думка викладається на зворотній стороні форми ВУ-41.

У разі неявки представника заводу за телеграмою в строк або відсутності від заводу повідомлення про виїзд його представника акт складається без представника заводу і є обов’язковим для обох сторін. При цьому у формі ВУ-41 на місці підпису представника заводу ставиться відмітка «Не прибув».

5.23.3 Порядок заповнення.

У рядку:

- «Дата складання акта» - вказується число, місяць, рік;

- «У вагонному депо», «залізниці» - вказується депо та залізниця, де складено акт;

- «Номер вагона», «власності» - вказується інвентарний номер вагона та його держава-власниця;

- «Дата виготовлення», «Виробник» - вказується місяць, рік побудови та завод побудови вагона;

- «Дата останнього ремонту», «Місце ремонту» - вказується місяць, рік останнього ремонту та найменування ремонтного підприємства;

- «Вид останнього ремонту», «Міжремонтний пробіг на момент відмови» - вказується плановий вид ремонту вагона та пробіг у км;

- «Вузли (деталі), що відмовили в експлуатації» - вказується: найменування вузла (деталі), номер деталі, підприємство-виробник, дата виготовлення, підприємство останнього ремонту та дата ремонту, характер дефекту.

При перерахуванні дефектних частин вагона, що мають номер і маркування, останні вказуються після їх найменувань. З опису характеристики дефекту повинно бути видно, з чиєї вини він допущений;- у рядку «Обставини виявлення» - вказуються обставини, при яких виявлено дефекти.

5.23.4 У акті робиться висновок про недоліки, що з'явилися причиною рекламації, а також визначається з вини якого підприємства допущені недоліки. При неможливості їх установити робиться відмітка «Причина не встановлена»;

5.23.5 Дефекти усуваються, як правило, на місці за рахунок засобів заводу, а при неможливості їхнього усунення на місці, вагон за згодою сторін відправляється на завод, про що робиться відмітка в рядку «Де і ким дефект підлягає усуненню».

5.23.6 Акт-рекламація складається в чотирьох примірниках, підписується всіма членами комісії, до складу якої входять:

- начальник вагонного депо;

- працівник вагонного депо відповідальний за рекламаційну роботу;

- інженер з приймання вагонів;

- представник підприємства, яке визнали винуватим.

Один примірник висилається ремонтному заводу, другий - ПКБ ЦВ Укрзалізниці, третій - службі вагонного господарства залізниці, на якій забракований вантажний вагон, четвертий - залишається в справах вагонного депо (дільниці).

5.23.7 Заповнення акту-рекламації повинне бути чітким, з обов’язковим зазначенням усіх передбачених у ньому даних. До акту додаються ескізи або фотографії дефекту, а в особливих випадках – лабораторні аналізи. Акти-рекламації нумеруються в послідовному порядку з початку кожного року.

 

Примітка. При пред’явленні рекламаційних претензій у період дії гарантійних строків на вантажні вагони, поставлені вітчизняними підприємствами, а також на окремі частини вагонів, які виготовлені ремонтними заводами Укрзалізниці, необхідно керуватися відповідними Інструкціями.

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 854; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.