Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Проблема Затримка сечовипускання

Огляд

Анамнез

Потрібно з'ясувати у пацієнта:

• чи був біль у животі або в ділянці попереку;

• чи були дизуричні розлади (часте, рідке, болісне сечовипускання, не­
тримання сечі, енурез);

• чи були набряки, швидке збільшення маси тіла;

• чи підвищувався артеріальний тиск, який супроводжувався запамо­
роченням голови, головним болем;

• чи змінювався вигляд сечі (каламутна з осадом, зміна кольору);

• підвищення температури;

• диспептичні розлади;

• слабкість, млявість, гіподинамія, схуднення тощо.

 

 

Під час проведення загального огляду та огляду за системами органів важ­ливо дати оцінку робочого стану нирок за такими критеріями:

1.Блідість шкірних покривів через спазм артеріол або розвиток анемії. Воскоподібна блідість вказує на амілоїдоз нирок, блідість з іктеричним відтінком — на уремію (при цьому на шкірі помітні екхімози, шкіра суха, має запах аміаку).

2.Набряки або пастозність на обличчі та кінцівках. Набряки можуть бути загальними (анасарка). Помітні звужені очні щілини, набряк повік, пастозність обличчя, зміна контурів суглобів.

3.Зміна поведінки пацієнта.

Пальпація

 

Нирки (частіше праву) можна пальпувати у дітей перших 2 років життя. У дітей старшого віку і дорослих нирки в нормі не пальпуються. Визна­чення нирок під час пальпації у дітей старшого віку і дорослих є свідчен­ням їх збільшення або зміщення. Збільшення розмірів нирок визначається в разі запалення, гідро-, піонефрозу, полікистозу, пухлин тощо. Іноді мож­на визначити нефроптоз, блукаючу нирку. Болісні відчуття будуть під час пальпації нирки у хворого на пієлонефрит.

Пальпацію живота використовують для виявлення болісності по ходу сечоводів, а також для визначення розмірів і консистенції сечового міхура. У нормі міхур пальпується тільки у дітей грудного віку.

Перкусія

 

Визначення симптому Пастернацького використовують для виявлення на­явності болю в ділянці попереку. Позитивний симптом вказує на запальні процеси в нирках та навколонирковій клітковині, сечокам'яну хворобу.

Додаткові методи дослідження:

 

• лабораторні (загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, Амбурже, Адіссом—Каковським, Зимницьким, бактеріологічне дослідження сечі тощо);

• інструментальні (ультразвукове, ендоскопічне, рентгенологічне, не-фробіопсія).

На основі оцінки стану пацієнта медична сестра формулює й узгоджує з родичами пацієнта проблеми і складає план сестринського догляду.

 

Проблема Зменшення кількості виділеної за добу сечі (змен­шення діурезу до 20—30 % від норми олігурія, до 6—7 % від норми анурія)

Причина Зниження або повне припинення утворення сечі в клу­бочках нирок через порушення клубочкової фільтрації, зменшення сечовиділення через нервово-рефлекторний спазм або інші перешкоди. Ці процеси можуть розвину­тися внаслідок гострої ниркової недостатності, гаряч­ки, великої втрати рідини.Мета Відновити клубочкову фільтрацію, зняти нервово-ре­флекторний спазм, ліквідувати оклюзійну причину.

Дії З'ясувати причини зменшення кількості сечі.

медичноїТерміново організувати госпіталізацію пацієнта.

сестри Після виключення хірургічної патології в стаціонарних умовах виконувати призначення лікаря:

стежити за дотриманням дієти з обмеженням солі,
білків, збагаченої на калій (стіл № 7а);

розрахувати необхідну кількість рідини шляхом визна­
чення діурезу за минулу добу і додавання рідини в
кількості 300
—500 мл, проводити підрахунок випитої
та виділеної рідини;

контролювати дотримання ліжкового режиму.
Уводити лікарські препарати.

Проблема Збільшення добового діурезу в 1,5 разу порівняно з нормою (поліурія)

Причина Полідипсія (надмірне вживання рідини) у хворих на

цукровий діабет, унаслідок хронічної та гострої нирко­вої недостатності у реконвалесцентів, під час зникнен­ня набряків, після гарячкового стану, внаслідок охолод­ження пацієнта.

Мета Відрегулювати добовий діурез.

Дії Встановити причину поліурії.

медичної Зігріти пацієнта.

сестри Уразі цукрового діабету, що діагностується вперше, терміново госпіталізувати хворого е ендокрино­логічний диспансер.

 

Проблема Переважання нічного діурезу над денним (ніктурія)

Причина Послаблення функцій нирок, яке спостерігається у хво­рих на пієлонефрит, гломерулонефрит.

Мета Допомогти відновити функцію нирок.

Дії Зібрати анамнез, провести обстеження, з'ясувати при-медичноїчини патологічного стану.

сестри У разі різкого порушення стану пацієнта організувати госпіталізацію.

Якщо стан пацієнта задовільний, виписати направлен­ня на аналізи сечі, крові. Проконсультувати пацієнта у лікаря-нефролога.

Проблема Поширення набряків, поширення їх з обличчя на ту­луб і кінцівки

Причина Набряки розвиваються в разі спадкового генезу (сімей­ний нефротичний синдром), природженої аномалії (мікрокістоз нирок, природжені вади серця тощо), за­хворювання (гломерулонефрит, вторинний амілоїдоз, геморагічний васкуліт, лімфогранулематоз, червоний вовчак, дерматоміозит).

Мета Ліквідувати набряки, нормалізувати клубочкову фільтрацію.

Дії Встановити причину набряків, організувати

медичної госпіталізацію пацієнта у спеціалізоване відділення.

сестри Контролювати виконання ліжкового режиму. Стежити за дотриманням дієти стіл № 7а з підрахунком необхідної кількості рідини. Проводити медикаментозну терапію за призначенням лікаря. Проводити підрахунок випитої і виділеної рідини.

Проблема Зміна кольору сечі (іржавий, кров'янистий)

Причина Макрогематурія, що зумовлена підвищеною про­никністю клубочкових капілярів, крововиливами в клу­бочках, нирковою внутрішньосудинною коагуляцією, ураженням інтерстиціальної тканини.

Мета Нормалізувати стабільність базальної мембрани судин­них капілярів ниркових клубочків, нормалізувати систе­му згортання крові.

Дії Встановити причину появи кров'янистої сечі.

медичноїВиписати направлення на аналіз сечі.

сестри Надати невідкладну допомогу ввести кровоспинний препарат.

Організувати консультацію лікаря, пацієнтів у важкому стані госпіталізують.

 

 

Причина Інфекційно-запальний процес у нирках.

Мета Ліквідувати інфекційно-запальний процес.

Дії Зробити спробу встановити причини гострого больо-

медичної вого синдрому.

сестри Надати невідкладну допомогу ввести знеболювальні та спазмолітичні препарати. Спостерігати за пацієнтом після введення спаз­молітиків.

Якщо біль не зникає, а посилюється терміново госпіталізувати пацієнта. Організувати консультацію хірурга.

Проблема Часті болісні сечовипускання малими порціями

Причина Інфекційно-запальний процес у сечовому міхурі, нейро-генна дисфункція сечового міхура.

Мета Нормалізувати функцію сечового міхура.

Дії З'ясувати причину дизуричних розладів.

медичної Зробити теплову лікувальну ванну.

сестри Давати хворому нирковий чай, відвар сечогінних і протизапальних трав. Виписати направлення на аналіз сечі. Організувати консультацію лікаря. За призначенням лікаря проводити протизапальну, антибактеріальну терапію.

Причина Парафімоз, камені в сечівнику, травма сечівника, простатит.

Мета Ліквідувати гостру затримку сечі.

Дії З'ясувати причину затримки сечі.

медичної Зробити місцеву теплову лікувальну ванну.

сестри Увести спазмолітичний препарат.

Спостерігати за пацієнтом, якщо стан не поліпшується госпіталізувати його в хірургічне відділення.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У дитини раннього віку відзначається фізіологічне зниження
фільтраційної функції нирок. Що зумовлює таку особливість:

а) більша, ніж у дорослих, фільтрувальна поверхня;

б) низький фільтраційний тиск;

в) відносно менша товщина фільтрувальної мембрани;

г) функціональна недостатність канальців;

д) функціональна недостатність клубочків?

2. Чим зумовлена більша рухомість нирок у дітей молодшого
шкільного віку порівняно з дорослими особами:

а) більшою звивистістю сечоводів;

б) відносно більшою масою нирки;

в) дольчастим типом будови нирки;

г) слабким розвитком жирової капсули нирки;

д) слабким розвитком ниркової фасції?

3. У сечі виявлено білок 0,65 г/л, лейкоцитів 60—80 у полі зору.
Про яку патологію свідчать такі результати аналізу:

а) гострий гломерулонефрит;

б) цукровий діабет;

в) гострий пієлонефрит;

г) амілоїдоз нирок;

д) природжену аномалію нирок?

4. Сечовий синдром вказує на макрогематурію, вміст білка 1,6 г/л.
Для якого захворювання характерний такий синдром:

а) гломерулонефриту;

б) ізольованого сечового синдрому;

в) пієлонефриту;

г) циститу;

д) ниркової сечокам'яної хвороби?

5. У пацієнта розвинувся набряк по всьому тулубі, артеріальний
тиск 180/120 мм рт. ст., діурез знижений. Про який синдром мож­
на думати:

а) некротичний;

б) ізольований сечовий;

в) мозковий;

г) нефротичний;

д) інтоксикаційний?

6. У сечі хворого на пієлонефрит може спостерігатися:

а) макрогематурія;

б) кетонурія;

в) глюкозурія;

г) лейкоцитурія;

д) альбумінурія.

7. На 5-й день після народження у дитини після сечовипускання
на пелюшках залишаються плями кров'янистого кольору. З чим
це пов'язано:

а) пухлиною нирок;

б) мікрокістозом нирок;

в) гідронефрозом;

г) сечокислим інфарктом нирки;

д) сімейним нефротичним синдромом?

8. Визначте загальний діурез у дитини 3 років за допомогою фор­
мули:

а) 1000 мл;

б) 800 мл;

в) 1200мл;

г) 600 мл;

д) 500 мл.

9.Визначте загальний діурез у дитини 6 років за допомогою фор­
мули:

а) 1500 мл;

б) 700 мл;

в) 1100 мл;

г) 900 мл;

д) 1800 мл.

10. Під час плачу в дитини віком 2 роки 2 міс сталося мимовільне сечовипускання, що раніше не спостерігалося. Про що це свідчить:

а) гострий цистит;

б) гострий пієлонефрит;

в) енурез;

г) фізіологічну особливість;

д) відсутність гігієнічних навичок?

 

 

Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 521; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.