Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бюджетний устрій та бюджетна система, основи її побудови
Бюджетний секвестр, його суть та мета.

Серед загальноприйнятих у світовій практиці методів боротьби з бюджетним дефіцитом існує такий метод як механізм секвестру видатків бюджету. Він вводиться у випадку, якщо в процесі виконання бюджету має місце перевищення граничного рівня дефіциту або значне скорочення надходжень доходних джерел бюджету. Секвестр бюджету заключається в пропорційному зниженні бюджетних видатків (на 5, 10, 15 і т.д. відсотків) щомісячно по всіх статтях бюджету на протязі того часу, який залишився до кінця фінансового року. Проте секвестру не підлягають захищені статті, склад яких в Україні визначає Верховна Рада. Захищенні статті:·оплата праці працівників бюджетних установ;· нарахування на ЗП; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; виплата процентів за державним боргом;· трансферти населенню.

 

Сукупність різних видів бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територі­альних устроїв і врегульована нормами права являє собою бюджетну систему держави. Структура бюджетної системи, принципи її побудови та організація функціонування визначаються бюджетним устроєм, що ґрунтується на адміністративно-територіальному поділі держави. Бюджетний устрій грунтується на таких засадах:

1.Відокремлення видів бюджетів, що створюються в даній країні.

2.Встановлення принципів побудови бюджетної системи.

3.Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

4.Визначення характеру і форм взаємовідносин між бюджетами.

Бюджетний устрій грунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності та самостійності усіх бюджетів бюджетної системи України.

В унітарних державах бюджетна система складається з 2 рівнів: державного та місцевих бюджетів. А у федеративних державах – з трьох рівнів: федерального бюджету, бюджетів членів федерації та місцевих бюджетів. На сьогодні, відповідно до Бюджетного кодексу України, бюджетна система складається з державного бюджету України та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування. Для аналізу та прогнозування економічного та соціального розвитку держави складається Зведений бюджет України, що включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету АР Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва та Севастополя.

 

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 509; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.