Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Знайомство з Visual Basic 6.0. Запустити Visual Basic 6.0 можна стандартним, передба­ченим у Windows способом: запуском піктограми

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Запустити Visual Basic 6.0 можна стандартним, передба­ченим у Windows способом: запуском піктограми, вибором стартового меню та ін. При запуску з'явиться стартове діалогове вікно New Project,зображене на мал. 1.

 

мал. 1

Це вікно містить три закладки:

- New(Новий) - містить шаблони і майстра для створеннового проекту;

- Existing(Існуючий) - відкриття існуючого проекту;

- Recent(Недавно створений) - містить список проектів, відкривалися останнім часом;

Для створення нового проекту використовується перша сладка. Для створення стандартного додатку слід вибрати аблон проекту Standard EXE.Зауважимо, що шаблон VB jlication Wizardвикликає майстра додатків, VB Wizard mger- майстра створення майстрів користувача, a Data aject- проект управління базою даних. Для того, щоб діалогове вікно New Projectне з'являлося : наступних запусках, слід встановити прапорець Don't show dialog in the future(He показувати цей діалог надалі), що знаходиться внизу діалогового вікна. Вікно New Proji викликається також командою New Project меню File, a вже без вкладок Recent і Existing. Вікно з цими вкладками викликається за допомогою команди Open Project меню File.

 

 

5.2.1. Головне вікно програми

 

Після вибору чи відкриття шаблону завантажується інструментальне середовище проектування Visual Basic 6, зображене на мал.2.

мал. 2

 

Як бачимо, все, з чим доведеться працювати користувачу, є характерним для звичайних Windows-програм. До складу: середовища проектування входять такі основні елементи:

- головне меню;

- стандартна панель інструментів (Standard);

- панель елементів управління;

- вікно провідника проекту (Project);

- конструктор форм;

- редактор меню (Menu Editor);

- вікно властивостей (Properties);

- вікно макета форми (Form Layout);

- вікно перегляду об'єктів (Object Browser);

- редактор програмного коду.

Головне меню, як і у всіх додатках Microsoft, являє собою лінійку спадних меню. Воно містить такі основні пункти: File (Файл), Edit (Правка), View (Вид), Project (Проект), Format (Формат), Debug (Налагодження), Run (Запуск), Query (Запит), Diagram (Діаграма), Tools (Сервіс), Add-Ins (Надбудови), Window (Вікно), Help (Довідка). Найвживаніші команди меню відображені у вигляді кнопок зі значками на стандартній панелі інструментів, що розміщена нижче меню.Вікно конструктора форм, зображене на мал. 3, є основним робочим вікном, у якому виконується візуальне проектування додатка.

мал. 3

У вікні конструктора форм візуально конструюються елементи додатка. Для точного розміщення об'єктів у формі слугує сітка. При виконанні додатку вона не відображається. За необхідності її можна відключати, скориставшись параметрами діалогового вікна Options, що відкривається командою Options (Параметри) з меню View (Вид).

Розмір форми у вікні можна змінювати, використовуючи маркери виділення форми і мишу. Для зміни розміру форми необхідно установити покажчик миші на маркер і, коли він набуде вигляду двонаправленої стрілки, пересувати його до отримання потрібного розміру.

 

5.2.2. Елементи управління додатком

 

мал.4 Елементи управління додатком під час проектування форми вибираються з панелі елементів управління (мал. 4): Pointer(Покажчик) - для позиціювання курсора миші; PictureBox(Графічне вікно) - розміщує у формі графічне вікно, призначене для об'єднання елементів у групи, вставки в нього графічних об'єктів, тексту, анімації та ін.; Label(Напис) - розміщує у формі текстові об'єкти-написи, редагувати які під час виконання додатку неможливо; TextBox(Текстове поле) - розміщує у формі поле для введення текстової інформації, чисел, дат; Frame(Рамка) - створює у формі рамку із заголовком для логічного групування об'єктів; CommandButton(Командна кнопка) - розміщує у формі кнопки управління для ініціювання дій, виконання команд і т.д.; CheckBox(Прапорець) - розміщує у формі індикативне поле, призначене для формування умов виконання чи певних налаштувань, значення якого (Value) при встановленій «галочці»- 1, за відсутньої-0, позначений, але неактивний стан-2; OptionButton(Перемикач) - створює у формі поля альтернативних перемикачів для вибору налаштування чи режиму виконання програми; ComboBox (Поле зі списком) - створює у формі об'єкт, що містить одночасно поле введення тексту і список зна­чень, введений текст додається до елементів списку; ListBox(Список) - створює у формі список для вибору одного чи декількох значень із пропонованого списку; HScrollBar(Горизонтальна смуга прокручування) - розміщує у формі горизонтальну смугу прокручування; VScrollBar(Вертикальна смуга прокручування) - розміщує у формі вертикальну смугу прокручування; Timer(Таймер) - розміщує у формі таймер; DriveListBox(Список пристроїв) - створює у формі список пристроїв; DirListBox(Список папок) - створює у формі деревоподібний список папок; FileListBox(Список файлів) - створює у формі список файлів; Shape(Фігура) - створює у формі геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, еліпс, прямокутник і квадрат із заокругленими кутами; Line(Лінія) - створює лінії; Image(Зображення) - створює у формі поля для відображення графічних зображень; Data(Дані) - створює елементи управління даними в базі даних, для переміщення по записах і відображення ре­зультатів навігації; - створює у формі поля для розміщення об'єктів за допомогою OLE-технологій. Об'єкти управління на формі створюються таким чином. Слід вибрати потрібний елемент на панелі елементів управління, натиснувши на ньому мишею. У межах форми курсор миші прийме вигляд хрестика. За допомогою миші на формі визначаються межі об'єкта, ліва клавіша миші відпускається. Є й інший спосіб - подвійним натисканням на піктограмі об'єкта на панелі елементів управління. Об'єкт з'явиться у формі, у місці та з розмірами, визначеними за Умовчанням.

 

 

5.2.3. Вікно властивостей об’єктів

мал.1 Можна стверджувати, що вмінні чітко розуміти властивості об'єкті при створенні додатків засобами Visual Basic значно цінніше за вміння їх створювати. Наприклад, кількість властивостей самої форми сягає понад п'ятдесят. Вікно властивостей Properties(мал.1) призначене для відображення і налаштування властивостей форми, а також розміщених у ній об'єктів. Набір властивостей у цьому вікні змінюється залежно від обраного об'єкта. За допомогою вкладок Alphabetic(За алфавітом) іCategorized(По категоріях) властивості об'єкта можна переглянути за абеткою чи по групах (категоріям) відповідно. Зауважимо, що у даному вікні можна проглянути властивості не тільки вибраного об'єкта: вибрати інші можна зі списку, розміщеного під заголовком вікна. Списки властивостей складаються з двох стовпців: у першому з них вказано назву властивості, у другому - її значення. Для зміни значень передбачені різні способи залежно від специфіки: введения нових значень може відбуватись як у текстовому полі (наприклад, назва форми - у полі Name),вибором зі списку (наприклад, колір підкладки форми - у списку BackColor),а деколи й з діалогового вікна (наприклад, шрифт - Font).

У нижній частині вікна є підказка, що пояснює призначення обраного атрибута об'єкта.Якщо вибрати відразу кілька об'єктів, то у вікні властивостей відобразяться загальні для цих об'єктів властивості. Наприклад, усі без винятку об'єкти форми мають властивість Name (Ім'я), яка використовується при написанні програмних кодів. Ім'я об'єкта повинне бути унікальним у формі. Розміри об'єкта визначаються властивостями Height (Висота) і Width(Ширина). Задания положення об'єкта у формі визначають властивості Left(відстань від лівого краю форми) і Тор(відстань від верхнього краю форми).

Розглянемо основні групи властивостей, згруповані за типом у закладці Categorized вікна Properties.

У групі оформлення Appearanceмістяться властивості об'єкта, які задають атрибути його зовнішнього вигляду. Основні властивості даної групи такі:

Caption- задає текст в рядку заголовка об'єкта;

BorderStyle - задає стиль рамки об'єкта;

Palette- встановлює колірну палітру;

Picture- призначає значок, картинку для об'єкта. Можна задати фонове графічне зображення.

Властивості об'єктів, що характеризують їх поведінку, зібрані в групі Behavior.Основні властивості даної групи такі:

Causes Validation - встановлює ознаку перевірки умови достовірності даних при виході з об'єкта;

Enabled- дозволяє або забороняє доступ до об'єкта;

MaxLength - встановлює максимальну довжину даних в об'єкті;

Visible - встановлює видимість об'єкта.

Група Font має одну властивість - Font,що викликає діалогове вікно для задания шрифту тексту об'єкта, його розміру, стилів накреслювання.

Властивості групи Misc задають загальні атрибути об'єкта. Основні властивості цієї групи такі:

Name- задає ім'я об'єкта;

Text - встановлює текст в полі за умовчанням;

Index - задає унікальний індекс об'єкта.

Група Positionслужить для позиціонування об'єктів у системі координат форми і встановлення їх розмірів. Основні властивості цієї групи такі:

Left - задає положення об'єкта по горизонтальній осі від лівого краю форми;

Тор - задає положення об'єкта по вертикальній осі від; його верхнього краю до верхньої сторони форми;

Width - задає горизонтальний розмір (ширину) об'єкта;

Height- задає вертикальний розмір (висоту) об'єкта;

Властивості групи Scale встановлюють максимальні масштаби об'єктів в системі координат форми. Основні властивості цієї групи такі:

ScaleLeft - задає максимальне положення об'єкта по горизонтальній осі;

ScaleTop - задає максимальне положення об'єкта по вертикальній осі;

ScaleWidth - задає максимальний горизонтальний розмір (максимальна ширина);

ScaleHeight - задає максимальний вертикальний розмір (максимальна висота).

 

 

5.2.4. Управління формою

Розташування форми на екрані при виконанні визначається властивостями Left і Тор, що вказують відстані від лівого і верхнього краю відповідно. Крім цього, для задания розташування форми під час виконання додатку використовується властивість StartUpPosition, яка може мати такі значення:

Manual - положення форми задають властивості Left і Тор;

CenterOwner - форма розташовується в центрі робочого стола Windows;

CenterScreen- форма розташовується в центрі екрана;

WindowsDefault - положення форми задається системою, виходячи з кількості відкритих вікон і їх розташування.

Форма, як і будь-яке інше вікно Windows, може містити з правого боку заголовка кнопки управління її розмірами. Статус цих кнопок визначають властивості MaxButton і MinButton. Властивість MaxButtonвизначає, чи буде кнопка

максимізації активною при запуску форми на виконання, а властивість MinButton, відповідно, визначає активність кнопки мінімізації форми. Властивість ControlBox форми визначає, чи буде під час виконання форми в рядку заголовка розташовуватися кнопка виклику системного меню, в якому присутні команди переміщення, зміни розміру, закриття форми.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.