Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через коефіцієнти ліквідності: по строкових зобов’язаннях, повної ліквідності

Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що хар-ть фін стійкість банку через достатність капіталу, на основі коефіцієнтів: достатності капіталу, фондової капіталізації прибутку.

Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що хар-ть фін стійкість банку через ефективність діяльності, що визначаються коефіцієнтом дієздатності та коефіцієнтом рентабельності.

Коефіцієнт дієздатності банку Кд, який визначається співвідношенням витрат і доходів. Оптимальне значення Кд не повинно перевищувати 0,95, збільшення до 1,0 і вище свідчить про погіршення дієздатності банку, тобто він стає збитковим;Результативним показником діяльності банку є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів, а також витрат банку характеризує його рентабельність.

Загальний рівень рентабельності показує розмір балансового прибутку на 1грн доходу

Рентабельність по Чистому прибутку Активів. К = Чистий прибуток/ Активи загальні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних активів.

Доходних активів. К = Чистий прибуток/ Активи доходні. Рівень окупності чистим прибутком середньорічних доходних активів.

Загального капіталу. К = Чистий прибуток/ капітал загальний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного загального капіталу.

Рентабельність статутного капіталу. . К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний. Рівень окупності чистим прибутком середньорічного акціонерного капіталу.

Рентабельність діяльності за витратами ЧП/Вз Рівень окупності чистим прибутком(ЧП) усіх витрат банку (Вз)

Процентна маржа розкриває рівень доходності активів від процентної різниці. К=(Пр доходи – Пр витрати)/ Середні загальні активи.

Чистий спред (проц.отрим./поз.надані*100)-(проц.сплач./підпроцентні деп.*100) рівень дохідності активів від проц.операцій

Продуктивність праці Дз/СП рівень доходу (Дз) на одного середньорічного працівника

Один з показників, що характеризує фінансову стійкість банку є коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів , або коефіцієнт достатності капіталу.Кук = Капітал/Активи загальні.

Розкриває достатність сформованого власного капіталу в активізації і покритті різних ризиків. оптимальне значення не менше 10%.

Рентабельність статутного капіталу.

К = Чистий прибуток/ капітал акціонерний.

Коефіцієнт фондової капіталізації прибутку (к6) — розраховується як співвідошення власного капіталу до статутного капіталу(ВК/СК) і характеризує ефективність діяльності і незалежність від окремих засновників.

Коефіцієнт ліквідності за строковими зобов’язаннями (Клсз). Він показує, яку частину страхових зобов’язань може бути погашено з гарантією, в разі призупинення банком проведення операцій. Цей показник є від’ємним і вказує на те , що погашення строкових зобов’язань можливе тільки за рахунок погашення наданих позичок у міру їх повернення. Його допустиме значення мінус 25%, а критичне дорівнює 50%. Звісно, на повернення позик впливає якість кредитного портфеля. Тому ця обставина завжди береться до уваги як

фактор обмеження. Ліквідність аналізують з метою з`ясування спроможності банку відповідати за своїми зобов`язаннями в термін і без втрат. Розрах (Високолікв А- Зоб)/Зоб строкові.

Коефіцієнт повної ліквідності розрах як Ліквідні активи/Залучені кошти.

 

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 485; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.