Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення
Читайте также:
 1. Annotation
 2. XVIII. ІСТОРИЧНА НЕОБХІДНІСТЬ 2 страница
 3. XX. СОБОРНІСТЬ
 4. XXI. МАГІЧНЕ СЛОВО
 5. АВС – трійки
 6. Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю готелю
 7. Атрибути
 8. В 2011 році на території області виникло 1236 пожеж (2010 рік – 1255), внаслідок яких загинуло 108 осіб (2010 рік – 109) та врятовано 260 осіб (2010 рік – 120).
 9. Види реклами
 10. Визначення необхідної кількості рятуваль­ників.
 11. Використання стандартів ІСО при організації систем екологічного менеджменту на підприємстві
 12. Випадкові величини.

Гальмівні властивості - це сукупність властивостей, які забезпечують максимальне сповільнення автомобіля при його русі в гальмівному режимі, стабілізацію руху при гальмуванні (або при заносу), надійне утримання автомобіля в нерухомому стані на місці, а також забезпечення усталеного руху автомобіля на затяжних спусках. Застосування антиблокувальних та систем стабілізації руху дає можливість підвищити середні швидкості руху та рівень безпеки.

Гальмування – це процес створення та змінювання штучного опору руху автомобіля з метою зменшення його швидкості, стабілізації руху або утримання нерухомим відносно дороги.

Види гальмування- службове здійснюється водієм з вибраним ним сповільненням руху автомобіля, екстерне при максимально можливому сповільненню руху та пригальмовування здійснюється водієм при руху на спуск (часто довготривало) або для зменшення швидкості з незначним сповільненням. Пригальмовування здійснюється гідравлічними або електричними сповільнювачами (ретардерами), або гальмом дизельного двигуна та примусовим переведенням роботи двигуна на режим холостого ходу.

Типи гальмівних систем – робоча (використовується при службовому та аварійному гальмуваннях), запасна (використовується при виходу з ладу робочої), стоянкова (використовується для утримання автомобіля на місці), додаткова(використовується при службовому гальмуванні та при пригальмовуванні).

Окрім вище названих призначень гальмівна система:

1. “асистент”(Break Assist)-система екстреного гальмування скорочує час спрацювання гальм та збільшує гальмівне зусилля до максимально допустимого.

2. АБС запобігає заносу при гальмуванні.

3. Проти відкотна система запобігає зкочуванню автомобіля назад при рушанні під ухил.

4. Системи курсової стійкості EBD,ESP відпускають (автоматично включають) гальма відповідного колеса і доповнюють АВС.

5. Автоматична автономна система гальмування багаторівнева, спочатку підводить колодки до дисків, потім попереджає водія про небезпеку та далі зупиняє автомобіль.

2.Показники гальмівних властивостей автомобіля.

1. Сповільнення при гальмуванні (службове - , аварійне- максимальне сповільнення , пригальмовування).

2. Час гальмування.

3. Інтенсивність гальмування (службове та аварійне).

4. Питома гальмівна сила (характеризує інтенсивність гальмування).

5. Гальмівний шлях.

6. Шлях до зупинки.

3.Нормативи ефективності гальмівних систем.

Вимоги по гальмуванню, які пред’являються до автомобіля, викладені в правилах ЕЭК ООН № 13Н ( ГОСТ 22895-77, 4364-81), директивах ЄС.

В Україні для автомобілів, що перебувають в експлуатації вимоги викладені у ДСТУ 3649-97.4.Сили, що діють на автомобіль при гальмуванні.

Головними силами, які забезпечують сповільнення руху автомобіля являються сили та , які діють в площині контакту коліс з дорогою та спрямовані протилежно напряму руху автомобіля. Сили та визначаються гальмовими моментами, які створюються колісними гальмовими механізмами

Максимальні можливі значення гальмових сил обмежені умовами зчеплення коліс з полотном дороги

Крім гальмових сил на автомобіль діють сили опору коченню коліс та , сила опору повітря , сила опору підйому .

 

Рис 1. Схема сил, що діють на автомобіль при гальмуванні.

 

Сума проекцій всіх сил на площину, паралельну опорній поверхні, дорівнює силі інерції автомобіля

де

- коефіцієнт, що враховує інерцію обертових масс автомобіля при гальмуванні,

Якщо позначити

де

- питома гальмова сила ( - визначає інтенсивність гальмування автомобіля).

де

- гальмовий фактор.

Підставивши ці позначення в формулу сили інерції автомобіля та виразивши сили опору коченню та підйому через коефіцієнт опору дороги і зробивши перетворення, отримаємо сповільнення

 

Гальмівна сила досягає максимального значення при певному проковзуванні в зоні контакта колеса з дорогою. Повністю використати силу тяжіння, що припадає на ведучі колеса при аварійних гальмуваннях, а також виключити блокування коліс можливо лише тоді, коли коефіцієнти ковзання коліс всіх мостів будуть одинакові.

Для забезпечення однакового ковзання коліс всіх мостів необхідно, щоб питомі гальмові сили на всіх колесах будуть однакові

Найбільш ефективне гальмування можливо тоді, коли гальмові моменти розподілилися пропорційно нормальним реакціям дороги та .

Величини цих реакцій можуть бути знайдені за рівнянням моментів відносно центрів площ контактів коліс з полотном дороги.

 

 

Рис 2. Схема сил, що діють на автомобіль при гальмуванні на горизонтальній дорозі.

Якщо гальмування здійснюється з максимальною інтенсивністю, а сумарна гальмова сила розподіляється між мостами автомобіля так, що колеса обох мостів повністю використовуються зчіпні властивості дороги, то

 

Отже, в умовах повного використання зчіпних властивостей питома гальмова сила автомобіля дорівнює коефіцієнту зчеплення

Максимальнo можливе сповільнення автомобіля досягається у випадку, коли на всіх колесах, що котяться з однаковим ковзанням, питомі гальмові сили одночасно дорівнюють коефіцієнту зчеплення . При цьому гальмовий фактор.

,

а сповільнення

Якщо не враховувати опорів повітря та кочення (сприяють процесу гальмування), то максимальне сповільнення в загальному випадку

 

.

5.Сповільнення, шлях та час гальмування.

Визначимо спочатку шлях ефективного Якщо на початку гальмування швидкість , то через час t буде

де – сповільнення автомобіля при гальмуванні; але

тоді

 

Після розділення змінних та інтегрування одержимо

 

При тому і С=0.

Отже .

Час гальмування

Шлях гальмування з урахуванням часу t

 

 

Шлях, який проходить автотранспортний засіб від моменту, коли водій помітив небезпеку, до повної зупинки, називають шляхом зупинки.

 

 

де – час реакції водія; – час спрацювання привода; – час зростання гальмового зусилля. При розрахунках приймають , при гідравлічному та при пневматичному гальмових приводах;

 

 

Рис 3. Схема зміни зусиль на педалі гальм та гальмівної сили і швидкості в процесі гальмування.

 

Припущення, прийняті при одержанні цих формул, виключають вплив конструктивних параметрів робочої гальмової системи та автотранспортного засобу в цілому на усталене сповільнення та гальмівний шлях. З метою наближення результатів розрахунків до експериментальних Д.П.Великанов запропонував вводити в розрахункові формули коефіцієнт ефективності гальмування . З урахуванням цього, формули для визначення шляху та сповільнення наберуть вигляд

 

 

Шлях гальмування

Сповільнення

 

При , для легкових та для вантажних автомобілів. При , для всіх автомобілів.

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 1978; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.