Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Задачі для розв’язання. Максимальний складський запас основних матеріалів
Читайте также:
 1. I. Мета і задачі курсового проектування.
 2. Алгоритмізація задачі.
 3. Види, задачі та інформаційна база валютних ризиків.
 4. Вирішення задачі раціональності використання верстатів симплексним методом
 5. Етап 6. Пошук відомого методу рішення загальної задачі (проблеми) наукового дослідження
 6. Етап 8. Декомпозиція загально наукової задачі (проблеми) наукового дослідження на окремі наукові задачі і проблеми, знаходження методів їх рішення і синтез загального рішення
 7. Задачі для розв’язання
 8. Задачі для розв’язання
 9. Задачі для розв’язання
 10. Задачі для розв’язання
 11. Задачі для розв’язання

Максимальний складський запас основних матеріалів

(5)

Приклад:

Чиста вага деталі – 930 кг. Відходи становлять 18%. Внаслідок зміни способу отримання заготовки відходи зменшились на 7,5%. Визначити кількість зекономленого матеріалу, якщо в цеху виготовлено 280 деталей.

Розв’язання:

1. Визначається вага відходів згідно з технологічним процесом:

(кг.)

2. Визначається вага відходів за новим технологічним процесом:

(кг.)

3. Визначається кількість зекономленого матеріалу:

(кг.)

 

 

Задача 1

Річна програма випуску на одну деталь – 6 тис. шт.., норма витрат чавуну на одну деталь – 0,35 кг. З першого липня запланованого року внаслідок удосконалення заготівник операцій норми витрат чавуну і сталі зменшаться на 10%. Програма випуску деталей на кожний місяць однакова. Визначити витрати чавуну і сталі для виконання річн6ої програми.

Задача 2

Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний потоковий та гарантований запас і загальний максимальний складський запас, якщо програма випуску деталей за квартал – 1000 шт., норма витрат матеріалів на одну деталь у кг: сталі – 70, міді -6, бронзи – 10. сталь постачають кожні 20 днів, мідь та бронзу – один раз на місяць. Середній час затримання поставок: сталі – 5 днів, міді і бронзи – 10 днів. Кількість днів у місяці – 30, у кварталі – 90.

Задача 3

Визначити витрати чавуну і сталі для виконання програми 6 тис. виробів на рік. Технічна норма витрат на виріб: чавуну – 0,7 кг., сталі -1,2 кг. З першого липня планового року в результаті удосконалення заготівельних операцій норма витрат металів зменшилась на 10%. Програма випуску розподіляється за місяцями рівномірно.

Задача 4

Чиста вага верстата – 350 кг., величина фактичних відходів при обробці заготівки – 92 кг. У результаті удосконалення технологій виготовлення деталей верстата, відходи планується скоротити на 10%.

Знайти коефіцієнт використання металу і частку відходів до і після зміни технології.

Задача 5

Чиста вага виробу, що випускається підприємством, становить 38 кг., річний випуск – 3 000 одиниць. Діючий коефіцієнт використання металу – 0,8, підприємство планує підвищити його до 0,82. ціна 1 кг. Матеріалу 4,2 тис. грн.

Знайти діючу і планову норму використання матеріалу в натуральному і вартісному виразі.

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 379; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.