Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад оформлення лабораторної роботи

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

На мал. 4 показаний приклад оформлення форми лабораторної роботи. Розглянемо створення подібної форми.

 
 
       
 
 
 
   
 

 


Frame

 
 


PictureBox

       
   
MsgBox
 
 
Можна вказати назви фігур відповідно до варіанту

 

 


Мал. 4.

Після запуску Visual Basicу вікніNew Projectобираєтьсязначок Standard.exe,це створює форму з назвоюForm1.Властивості форми: Name – Lab, Caption – Лабораторна робота, BorderStyle – 1 (під час роботи розміри форми неможливо змінити), ScaleMode (одиниці виміру) – 1 – Twip (за умовчанням).

Властивості проекту можна змінити, клацнувши правою кнопкою у вікні Project Explorerна назві проекту і обравши з контекстного меню команду Project Properties.На вкладках GeneralтаMakeможна змінити назву проекту на, скажімо, Lab_Rob.

Меню вікна форми створюється за допомогою спеціального редактора, що викликається командою Tools, Menu Editor.

Для створення двох перемикачів спочатку створюємо Frame, скориставшись відповідним елементом керування на панелі елементів. У властивостях Frame Properties задається: Caption – Тип об’єкта. Далі у Frame додаємо два перемикача Options Button,їх властивості: першого - Caption – 2D об’єкт, Name – D2, другого - Caption – 3D об’єкт, Name – D3.

На мал.4 показана форма з двома командними кнопками, для їх створення використаний елемент Command Button,властивості кнопок: верхньої - Caption – Вихід, Name – EndPr, нижньої - Caption – Малювати, Name – Draw.

Креслення фігур відбувається у вікні PictureBox, вміщеному у Frame.Задаємо такі властивості: Frame Properties – Caption – Креслення об’єкта, PictureBox Properties- Name – P, AutoRedraw (автоматичне перемалювання в разі тимчасового перекриття форми іншими вікнами і т. п.) – True.

Для створення ефектів зміни кольору ліній чи зафарбування фігур додаємо на форму елемент Timer.Властивості таймера: Enabled – False (за умовчанням таймер вимкнений), Interval (інтервал спрацювання) – 100 мілісекунд. Після програмування таймер буде вмикатися під час малювання двовимірної фігури і вимикатися під час креслення тривимірного об’єкта.Написання коду.Зі створеними елементами (кнопками, перемикачами, таймером, підпунктами меню) пов’язуються процедури обробки події - клацання на кнопці, обрання перемикачів, підпунктів меню, спрацювання таймера. Процедури обробки подій зберігають код на мові Visual Basic,що створюється у вікні Code.Подвійне клацання на елементі форми відкриває вікно для створення коду, при цьому автоматично записуються перший і останній оператор процедури.

Для створення коду кнопки Вихід (так само, як і для команди меню Малюнок, Вихід) залишається написати один оператор End:

Private Sub EndPr_Click()

End

End Sub

Обрання пункту меню Довідка, Про програму (ім’я пункту в редакторі меню задано як м9)викликає появу вікнаMsgBox:

Private Sub м9_Click()

MsgBox "Виконав студент групи ПЦБ-11 Іванов І. І. Варіант № 1", _

vbInformation, "Про програму"

End Sub

Клацання на кнопці Малюватив залежності від значення перемикача Options Button D2 (True – обраний, False – не обраний) викликає процедуру малювання двовимірної фігури D2Draw аботривимірної D3Draw:

Private Sub Draw_Click()

If D2.Value = True Then

D2Draw

Else

D3Draw

End If

End Sub

Обрання пункту меню Малюнок, Малювати (ім’я пункту в редакторі меню задано як м5)викликає процедуру, пов’язану з кнопкою Малювати:

Private Sub м5_Click()

Draw_Click

End Sub

Пункти меню Малюнок, 2D об’єктта 3D об’єкт (імена пунктів задані як м2 і м3)пов’язані з відповідними перемикачами:

Private Sub м2_Click()

D2.Value = True

End Sub

Private Sub м3_Click()

D3.Value = True

End Sub

Таймер викликає процедуру малювання двовимірної фігури D2Draw:

Private Sub Timer1_Timer()

D2Draw

End Sub

У процедурі створення двовимірної фігури D2Draw вмикається таймер, очищується графічне вікно методом Cls і малюється круг, колір зафарбування якого є випадково обраним. Завдяки спрацюванню таймера колір змінюється кожні 100 мілісекунд. Координати центра круга визначаються як половина ширини та висоти графічного вікна, радіус дорівнює 0,75*X:

Sub D2Draw()

Dim X As Long, Y As Long, Rad As Long

Dim R As Long, G As Long, B As Long

Timer1.Enabled = True

P.Cls

X = P.ScaleWidth / 2

Y = P.ScaleHeight / 2

Rad = X * 0.75

P.FillStyle = 0

R = 255 * Rnd

G = 255 * Rnd

B = 255 * Rnd

P.FillColor = RGB(R, G, B)

P.Circle (X, Y), Rad, RGB(R, G, B)

End Sub

В процедурі малювання тривимірної фігури (див. мал. 5) D3Draw малюються 20 кругів випадково обраних кольорів. Таймер відключений. Центр кожного наступного круга переміщується на 100 твіпів по осям X та Y.

Мал. 5.

Sub D3Draw()

Dim X As Long, Y As Long, Rad As Long

Dim R As Long, G As Long, B As Long

Dim I As Integer

Timer1.Enabled = False

P.Cls

X = P.ScaleWidth / 3.5

Y = P.ScaleHeight / 3.5

Rad = X * 0.5

For I = 1 To 20

P.FillStyle = 0

R = 255 * Rnd

G = 255 * Rnd

B = 255 * Rnd

P.FillColor = RGB(R, G, B)

P.Circle (X, Y), Rad, RGB(R, G, B)

X = X + 100

Y = Y + 100

Next

End Sub

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.034 сек.