Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види та вимоги, які до них ставляться 1 страница

РОБОТИ

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, колоквіумів ТА САМОСТІЙНОЇ

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Загальна характеристика кримінально-процесуального права європейських континентальних країн романо-германської правової сім’ї (Франція, Німеччина та ін.); система доказів; віддання обвинуваченого до суду; розгляд справ у судах першої інстанції; апеляція та касація.

Загальна характеристика кримінального процесу країн загального права (Англія, Сполучені Штати Америки та ін.) доказове право; порушення кримінального переслідування і розслідування злочинів; розгляд справ у судах присяжних і в сумарному порядку; апеляційне провадження.

Загальна характеристика кримінально-процесуального законодавства СНД.

 

Т е м а 1. Поняття кримінального процесу

(для самостійної роботи)

П л а н

 

1. Роль кримінального процесу в державному механізмі боротьби зі злочинністю.

2. Кримінально-процесуальна форма та її значення в регулюванні кримінально-процесуальних відносин.

3. Зв’язок кримінального процесу з іншими галузями права, суміжними галузями знань.

 

Т е м а2. Джерела кримінально-процесуального права

(колоквіум)

 

П л а н

 

1. Конституція України – правова основа кримінально-процесуального законодавства.

2.Кримінально-процесуальний кодекс України, його

призначення та структура.

3.Інші законодавчі акти України як джерела кримінально-процесуального законодавства.

4.Рішення Конституційного Суду України як джерела

кримінально-процесуального законодавства. Рішення Європейського Суду з прав людини.

5.Чинні міжнародні угоди, згоду на обов’язковість яких дано Верховною Радою України, як частина національного кримінально-процесуального законодавства України.

6.Роль постанов пленуму Верховного Суду України, рішень вищестоящих судових інстанцій у конкретних справах, відомчих, нормативних актів у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності. Судова практика як джерело права.

 

Т е м а 3. Принципи кримінального процесу

Завдання

1. При відкритті судового засідання в справі К., який звинувачувався в розбійному нападі, захисник підсудного заявив суду, що К., латиш за національністю, погано володіє українською мовою, однак досудове слідство велося без участі перекладача. На цій підставі захисник просив суд повернути справу прокурору для провадження попереднього слідства.Прокурор заперечував проти клопотання захисника, посилаючись на те, що на досудовому слідстві К. не просив забезпечити його перекладачем. У судове ж засідання перекладача викликано, і за його участю буде розглядатися справа.

Як суд має вирішити цю процесуальну ситуацію?

2. У справі У. і В., які звинувачувалися в розбої, до судового засідання викликалися свідки й потерпілі М. і С. У судове засідання з’явився лише свідок Т. Потерпілі та інші свідки в суд не з’явилися. Відомостей про вручення їм повісток у справі не було. Прокурор вважав можливим розгляд справи за відсутністю свідків. Захисник приєднався до думки прокурора. Суд ухвалив слухати справу.

Підсудні У. і В., які на досудовому слідстві визнавали себе за винних, в судовому засіданні відмовилися від своїх показань і заперечували свою винність. Суд допитав підсудних, оголосив їх показання на досудовому слідстві, допитав Т., оголосив показання потерпілих та інших свідків на досудовому слідстві й виніс вирок.

Чи правильні дії суду?

3. Районний суд у складі судді М. розглядав 7 липня справу А., який звинувачувався за ст. 364 КК України. Не закінчивши розгляд справи, суд зробив перерву до 15-ї години 8 липня. Вранці 8 липня районний суд розглянув справу Щ., який звинувачувався за ч. 2 ст. 296 КК України і виніс вирок. Після короткої перерви в призначений час суд продовжив розгляд справи А. і того же дня виніс вирок.

Чи допущено порушення в справі ? Якщо допущено, то в чому саме виявилось і які мало наслідки?

 

4. При попередньому розгляді справи С., який звинувачувався в розбійному нападі, суддя визнав за необхідне повернути справу прокурору для проведення додаткового розслідування. Свою постанову суддя мотивував тим, що С. винним себе не визнав, однак на досудовому слідстві не були проведені очні ставки міжним і свідками та потерпілими. На цю постанову суду прокурором було подано апеляцію з мотивів, що обвинувачений ні на досудовому слідстві, ні при ознайомленні його з матеріалами слідства в порядку, передбаченому ст.218 КПК України, не порушив клопотання про проведення очних ставок зі свідками й потерпілими.

Чи обґрунтована апеляція прокурора та чи відповідає вона принципам кримінального процесу?

5. К. був визнаний винним у тому, що, працюючи завідувачем складом заводу, систематично привласнював державні гроші, що одержував за проданий спецодяг, внаслідок чого у нього виникла нестача, за фактом якої було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.191 КК України. На досудовому слідстві й в суді К. винним себене визнав. Він заявив, що розкраданням ніколи не займався, що згадану суму у нього було викрадено в трамваї, коли він віз гроші додому, бо касу заводу вже було закрито, а про скоєну в трамваї крадіжку одразу заявив у міліцію.

В обвинувальному вироку суд обґрунтував своє рішення показаннями свідків С. і Г. про те, що К. зобов’язаний був вносити в касу виручку кожного дня і що необхідності відносити гроші додому у нього не було. Відхиляючи версію підсудного про крадіжку грошей у трамваї, суд зазначив у своємувироку, що вона нічим не підтверджена, крім заяви підсудного, та що cаме К., а не слідчі органи, зобов’язаний був довести свою невинуватість.

Чи відповідає вирок суду принципам кримінального процесу?

 

6. До районної прокуратури звернулася З. із заявою про те, що її дочка зґвалтована М. Після перевірки заяви слідчий порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.152 КК України, і розпочав розслідування. У висновку судово-медичної експертизи, яку було призначено в даній справі, констатувалося, щона тілі потерпілої мають місце характерні для зґвалтування сліди.

Після закінчення розслідування слідчий запросив потерпілу для ознайомлення з матеріалами справи (ст.217 КПК України). Потерпіла звернулася до слідчого з письмовою заявою, у якій просила закрити справу щодо М., бо вона примирилася з ним і вони подали заяву до загсу про реєстрацію шлюбу. Потерпіла також вказала, що заяву про зґвалтування в суд подаламати проти її волі.З урахуванням наведених обставин слідчий виніс постанову про закриття справи за п.6 ч. І ст.6 КПК України.

Чи дотримувався слідчий принципів кримінального процесу? Назвіть норми закону, у яких ці принципи передбачені, і зробіть правовий аналіз процесуальної ситуації, яка склалась у даному випадку.

Т е м а 4. Суб’єкти кримінального процесу

Завдання

7. У справі про вбивство сторожа магазину М. оперуповноважений відділу карного розшуку В. виконав усі невідкладні слідчі дії, після чого згідно зі ст.109 КПК України надіслав справу прокуророві для проведення досудового слідства.

Слідчий прокуратури Б. прийняв цю справу до свого провадження і надіслав на ім’я начальника райвідділу внутрішніх справ лист з проханням виконати ряд слідчих дій. Начальник райвідділу письмово відповів слідчому, що злочинця в справі встановлено і заарештовано, а справа підслідна прокуратурі, тому він не має права доручити підлеглим йому працівникам виконувати слідчі дії в даній справі.

Чи правильні дії слідчого та начальника РВВС? Охарактеризуйте процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії слідчого зорганами дізнання при розслідуванні кримінальної справи.

8. Прокурор району, ознайомившись з матеріалами справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.І86 КК України, дав слідчому письмові вказівки: а) допитати як свідків С. і К.; б) провести очну ставку між потерпілими Г. і підозрюваним Ш.; в) провести обшук на квартирі брата підозрюваного, де можуть бути приховані речі потерпілого; г) притягти Ш. як обвинуваченого і пред’явити йому обвинувачення в розбійному нападі за ч. І ст.187 КК України.

Однак після допиту свідків і очної ставки слідчий дійшов висновку, що підстав для проведення обшуку та для притягнення Ш. як обвинуваченого немає, тому вказівки прокурора в цій частині не виконав, про що повідомив останнього.

Чи відповідають дії слідчого вимогам закону? У чому полягає процесуальна самостійність слідчого?

9. У справі М. (1966 р. народження) по звинуваченню в розбої в судове засідання з’явилися прокурор і призначений судом захисник. При відкритті судового засідання М. заявив, що захисник йому не потрібний і що він буде захищатися самостійно. У зв’язку з цим підсудний звернувся до суду з клопотанням про звільнення захисника від участі в справі. Прокурор у своїй заяві вказав на те, що справа складна і участь захисника в ній потрібна.

Як повинен учинити суд?

Той же випадок, але підсудний – неповнолітній.

10. Під час розслідування справи щодо М., відданого до суду за ч.2 ст.286 КК України, слідчий обрав як запобіжний захід підписку про невиїзд, після чого допитав М. як підозрюваного.

Перевіривши матеріали справи, прокурор вказав слідчому, що М. не можна було допитувати як підозрюваного, оскільки до притягнення його як обвинуваченого не було обрано запобіжний захід “взяття під варту”. На цій підставі прокурор запропонував слідчому перед тим, як притягнути М. як обвинуваченого, допитати його як свідка.

Чи правильна вказівка прокурора?

11. К. було притягнуто до відповідальності за крадіжку пальта у Є. Під час розслідування встановлено, що К. продав украдене пальто Р.,який купив його, не знаючи, що воно крадене. Пальто було відібране у Р. і повернуто Є. Під час розгляду справи К. до початку судового засідання в суд з’явився Р. і подав заяву про визнання його цивільним позивачем і про стягнення на його користь з К. суми, що дорівнює вартості пальта.

Чи може бути Р. допущений у справі К. як цивільний позивач ?

12. Інструктор автошколи К., перебуваючи в нетверезому стані, керував автомашиною, що належала начальникові цієї школи, разом зяким вони поверталися з полювання. Порушивши правила безпеки руху, він збив Д. і С. Від одержаних травм Д. помер, залишивши на утриманні працездатної, але не працюючої дружини двох малолітніх дітей. Витрати на похорони взяв на себе брат загиблого. С. внаслідок наїзду одержав тяжкі тілесні ушкодження і перебував на лікуванні 43 дні. Після закінчення лікування його було визнано інвалідом II групи. Безпосередній власник автомашини одержав легкі тілесні ушкодження. У зв’язку зі злочином порушено кримінальну справу й розпочато розслідування.

Хто, до кого і наяких підставах може заявити цивільний позов у даній справі?

13. Водія ТОВ “Форт” В. було віддано до суду за ч.2 ст.286 КК України за порушення правил безпеки руху, внаслідок чого громадянину С. заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

У день розгляду справи до суду з’явився адвокат – представник С. До початку судового засідання він заявив позов до ТОВ “Форт”, якому належав автомобіль, про відшкодування шкоди, заподіяної С. унаслідок втрати ним працездатності. Адвокат клопотався перед судом про відкладення справи і виклик представника ТОВ “Форт”.

Прокурор і захисник заперечували проти відкладення справи, посилаючись на те, що це затримає її розгляд. Суд ухвалив: “Зважаючи на те, що розгляд цивільного позову та залучення ТОВ “Форт” до участі в справі затримає і ускладнить її розгляд, клопотання представника С. відхилити, надати С. право заявити свій позов у порядку цивільного судочинства”. Після цього суд розглянув справу і ухвалив вирок.

Чи обґрунтовано це рішення суду?

Т е м а 5. Докази в кримінальному процесі

Завдання

14.Слідчий РВВС м. Харкова приїхав на квартиру підозрюваного у вчинені привласнення майна Є., щоб провести виїмку документів. Під час виїмки слідчий звернув увагу на те, що на стіні зали якось не так, як треба, висить килим. Коли його зняли, було знайдено потайний сейф. Слідчий запропонував Є. Відчинити його дверцята. Із сейфа слідчий вийняв 20 тис. доларів США та пістолет системи “Макаров”, на зберігання якого у Є. не було дозволу. Слідчий склав протокол виїмки, оглянув пістолет і після приїзду до РВВС порушив кримінальну справу за ст. 263 КК України.

Оцініть дії слідчого та доказове значення пістолета системи “Макаров”, доларів США, протоколу огляду пістолета та грошей .

15.К. та С. підозрювались у розкраданні матеріальних цінностей із продовольчого магазину. К. дав свідчення, що крадіжку з магазину він скоїв сам. С. при цьому не був присутній, оскільки він з ним не знайомий і раніше ніколи його не бачив. Слідчий додав до матеріалів кримінальної справи фотознімки, зроблені при огляді місця події, у тому числі фотографії контрольного замка зі слідами злому, пролому в дверях та слідів, залишених знаряддями злому. Крім того, до справи прилучений знімок, виявлений у С. при обшуку, на якому він і К. стояли, обійнявшись, серед інших громадян, які позували фотографу.

Дайте порівняльну характеристику доказового значення фотознімків місця пригоди та фотознімка, виявленого при обшуку квартири С.

16. На підставі статей 6 та 13 Конвенції про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р. слідчим прокуратури Н-ського району м. Харкова надіслано до прокуратури Н-ського району м. Бєлгорода (Російська Федерація) запит з проханням провести обшук у квартирі Д. До запиту додавалась постанова слідчого про проведення обшуку, санкціонована районним суддею. Одержаний протокол обшуку слідчий приєднав до матеріалів справи, але районний суд Н-ського району м.Харкова не визнав протокол обшуку джерелом доказів, пославшись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс України не передбачає винесення вироку на підставі доказів, одержаних відповідно до вимог іноземного процесуального законодавства.

Оцініть правильність рішення суду.

Т е м а 6. Процес доказування та його елементи

Завдання

17. Х., який обвинувачувався у вчинені разом з П. розбійницького нападу на інкасатора для заволодіння грошовою виручкою, під час досудового слідства захворів тимчасовим розладом душевного стану і за ухвалою суду був поміщений на примусове лікування до психіатричної лікарні спеціального типу. Справу по обвинуваченню Х. виділено в окреме провадження та зупинено до його виздоровлення. Справу по обвинуваченню П. було направлено до суду, і він був засуджений. Вирок вступив у законну силу.

Після лікування Х. справу по його обвинуваченню було поновлено, закінчено розслідування та направлено в суд. У судове засідання був викликаний та доставлений під конвоєміз ВТК П., який дав показання про участь Х. в розбої.

Чи може бути П. допитаний в суді і в якості кого?

18. В., П., Ч. учинили п’ять розбійницьких нападів на промтоварні магазини з метою заволодіння матеріальними цінностями. Діючи за змовою, вони під’їжджали до магазинів на автомобілі ВАЗ 21-07, який належав Ч. Погрожуючи обрізом мисливської рушниці сторожу, вони зв’язували останнього і ламали замки. Із магазинів співучасники, як правило, викрадали найбільш цінні речі і завантажували в машину, після чого Ч. відвозиввикрадене додому.

Під час обшуку у В. у сараї виявлено і вилучено мисливську рушницю з двадцятьма патронами. На квартирі у П. слідчим знайдено лом “фомка”, відмички та низки ключів. За місцем проживання Ч. було вилучено тільки деякі з викрадених товарів, бо більшість ізних він встиг реалізувати. Під час обшуку у Ч. була описана та вилучена автомашина ВАЗ 21-07, яка йому належала.

Вирішіть долю названих предметів. Визначте їх процесуальну природу.

19. При розслідуванні кримінальної справи, порушеної проти Н. за фактом вимагання хабара, слідчому було надано аудіокасету з записом розмови, за припущенням, вимагача хабара із заявником. У слідчого виникли сумніви в правомірності її прийняття і подальшого використання в справі,у зв’язку з чим він звернувся за порадою до начальника слідчого відділу.

Які мають бути рекомендації начальника слідчого відділу?

20. Є. постановою слідчого був притягнений до відповідальності по обвинуваченню в даванні хабара Н.

Є. винуватим себе не визнав і пояснив, що з Н. ніколи не зустрічався і не знає його. При обшуку у квартирі Є. знайдено лист Н., в якому останній призначив Є. місце для зустрічі в певний час.

Чи буде лист Н., знайдений при обшуку, письмовим або речовим доказом? Що повинен зробити слідчий з виявленим при обшуку листом Н.?

 

21. Вироком суду Ц. визнано винним у тому, що він як черговий по парку залізничної станції порушив правила розмітки вагонів, а це призвело до зіткнення маневрового тепловоза з цистерною. Унаслідок допущеного порушення пролите паливо спалахнуло й зайнялося, спричинивши пожежу, внаслідок якої заподіяно суттєвої матеріальної шкоди.

У вироку доказомвини Ц. було посилання на висновок експерта, де порушення службових обов’язків Ц. розцінювались як такі, що призвели до вказаної вище події.

Висновок експертів був частково обґрунтований матеріалами справи, а частково даними, відомими експертам як очевидцям події. Серед експертів був маневровий диспетчер Ш., який керував роботою чергового по парку.

Чи допущено порушення в справі? Якщо допущено, то в чому воно полягає і до яких наслідків воно призведе?

 

 

Т е м а 7. Характеристика заходів процесуального примусу

Завдання

22.Розглядаючи 25.01.2002 р. подання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо А., підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, суддя місцевого суду Київського р-ну м. Харкова продовжив строк затримання на 5 діб (до 30.01.2002 р.) з підстав відсутності в матеріалах справи документів, які б підтверджували особу підозрюваного. 30.01.2002 р. суддя того ж суду, розглядаючи те ж саме подання прокурора, вдруге продовжив строк затримання ще на 7 діб (до 06.02.2002 р.) для встановлення всіх обставин, які мають значення у справі.

Проаналізуйте наведену процесуальну ситуацію. Який порядок продовження строку затримання? Які вимоги пред’являються до постанови судді про продовження строку затримання?

23. Розглянувши подання слідчого про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою, суддя місцевого суду Ленінського р-ну м. Дніпропетровська виніс постанову про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою до 4-х місяців. Строк досудового слідства по даній справі було продовжено до 3-х місяців. На постанову судді захисник обвинуваченого подав апеляцію до апеляційного суду.

Яке рішення має прийняти апеляційна інстанція? Який порядок продовження строку тримання особи під вартою? Чи може бути оскаржено рішення суду про продовження строку застосування цього запобіжного заходу?

Т е м а 8. Кримінально-процесуальні акти: їх

(колоквіум)

П л а н

 

1. Поняття, процесуальне значення та система рішень у кримінальному судочинстві.

2. Види рішень та їх класифікація на досудових стадіях кримінального процесу.

3. Структура кримінально-процесуальних рішень та вимоги закону до їх складових частин.

4. Законність, обґрунтованість та мотивованість процесуальних рішень на досудовому та судовому провадженнях.

 

 

Т е м а 9. Строки кримінального процесу

(для самостійної роботи)

 

П л а н

 

1. Поняття та види процесуальних строків.

2. Обчислення та додержання процесуальних строків.

3. Підстави поновлення процесуальних строків.

Т е м а 10. Судові витрати

(для самостійної роботи)

 

П л а н

 

1. Види процесуальних витрат.

2. Підстави та умови зменшення розміру процесуальних витрат, відстрочення, розстрочення або звільнення від уплати процесуальних витрат.

3. Підстави та умови розподілу процесуальних витрат.

Т е м а11. Порушення кримінальної справи

 

Завдання

 

24. Оперуповноваженому КР райвідділу внутрішніх справ Б. 16 червня надійшла заява про пограбування невідомими газетного кіоску. Б. за участю понятих і кіоскера Ш. провів оглядмісця події і склав протокол. Б. виявив також очевидців пограбування і запропонував їм прибути 18 червня до райвідділу. 18 червня Б. опитав трьох очевидців і кіоскера Щ., а 27 червня склав постанову про порушення кримінальної справи.

Оцініть дії оперуповноваженого Б. Назвіть приводи та підстави для порушення кримінальної справи, строки розгляду заяв та повідомлень про злочини.

25.Слідчий прокуратури їхав маршрутним автобусом на роботу і став очевидцем злочину. Коли автобус зробив поворот, зустрічний вантажний автомобіль, яким керував п’яний водій Б., врізався в передню частину автобуса. Внаслідок цього загинув водій автобуса С., декілька пасажирів зазнали тілеснихушкоджень. Слідчий затримав шофера вантажного автомобіля, організував медичну допомогу потерпілим, а потім за участю тільки працівників ДАІ провів огляд місця події, взяв пояснення у потерпілих і очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також шофера Б. У прокуратурі слідчий порушив кримінальну справу і прийняв її до свого провадження.

Чи правильні дії слідчого? Як має діяти прокурор після отримання копію постанови слідчого про порушення кримінальної справи?

26.До слідчого органів внутрішніх справ надійшла заява про давання хабара. Перевіривши її, слідчий дійшов висновку про відсутність складу злочину і виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Начальник слідчого відділення РВВС усно вказав слідчому, що було б правильніше не вирішувати питання про відмову в порушенні справи, а направити матеріали за підслідністю – слідчому прокуратури.

Оцініть дії слідчого і начальника слідчого відділу. Яке рішення повинен прийняти прокурор після одержання копії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи?

27. До прокурора надійшли такі матеріали:

І. Повідомлення директора будівельного технікуму про те, що касир технікуму А. 16 лютого був направлений в банк для одержання грошей, призначених для виплати стипендії студентам. До кінця робочого дня А. з банкуне повернувся.

Як повідомили з банку, А. за відповідними документами отримав 16 тис. грн. 17 лютого за адресою, де проживав А., було послано кур’єра технікуму С., який вдома йогоне застав.

2. Повідомлення міського банку про те, що 16 лютого 2007 р. касир будівельного технікуму А. за відповідними документами одержав 16 тис. грн.

3. Довідка домоуправління від 18 лютого 2007 р. про те, що А. (1948 р. народження), прописаний по вулиці Усовській, з 16 лютого 2007 р. за цією адресоюне мешкає і місце його знаходження невідоме.

4. Пояснення викладача будівельного технікуму І., який бачив А. 16 лютого 2007 р. приблизноо 22 год у приміщенні залізничного вокзалу з невеликою валізою в руках.

Прийміть за наведеними матеріалами рішення і складіть відповідну постанову.

Т е м а 12. Дізнання в кримінальних справах

Завдання

28. Водія хлібозаводу С., який обслуговував виправно-трудову колонію посиленого режиму, було затримано на території колонії, де при обшуку машини, на якій він привіз хліб, знайдено наркотичні речовини, які він на прохання засудженого А. купив на ринку у незнайомої особи. Начальник ВТК порушив кримінальну справу і розпочав дізнанняза ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України. Прокурор району визначив, що начальник ВТК не мав права порушувати кримінальної справи й проводити дізнання С., оскільки останній не є засудженим, а адміністрація колоніїмає право порушувати кримінальні справи і проводити дізнання лише щодо осіб, які відбувають покарання.

Чи правильне рішення прокурора?

29. У міському саду було знайдено труп К. Міськвідділ внутрішніх справ порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України. Після І0-денного дізнання справу було надіслано прокуророві для проведення досудового слідства. Прокурор після розгляду одержаних матеріалів, посилаючись на п. 8 ч.1 ст. 227 КПК України, повернув справу в міськвідділ внутрішніх справ для проведення органом дізнання додаткових процесуальних дій і виявлення злочинця. Лише після цього прокурор запропонував направити справу до прокуратури для проведення досудового слідства.

Чи правильні дії прокурора?

Т е м а 13. Досудове слідство в кримінальних справах

Завдання

30. Слідчий райвідділу внутрішніх справ доручив органу дізнання встановити одного із співучасників розкрадання лісоматеріалів. Про цю особу дав показання обвинувачений С., який, однак, не знав ні його імені, ні місця проживання, але повідомив, що той працює на автопідприємстві № 5 і заявив, що може його впізнати.

Оперуповноважений, який виконував доручення слідчого, організував спостережний пункт у диспетчерській підприємства, з якого разом з С. міг спостерігати за кожним водієм. Незабаром С. вказав на водія як одного із співучасників крадіжки, і того було затримано в порядку, передбаченому ст.106 КПК України.

Як належить оформити ці дії?

31. Під час дізнання про крадіжку грошей з сейфа, у якому знаходився спеціальний барвник, оперуповноважений відділу карного розшуку запідозрив у крадіжці Н. Однак ні для притягнення як обвинуваченого,ні для затримання як підозрюваного достатніх доказів щодо Н. не було. Оперуповноважений допитав його як свідка.

Під час розмови слідчий звернув увагу на те, що у Н. забинтовано праву руку. Вважаючи, що таким чином він ховає слідибарвника, яким міг забруднитися під час крадіжки, оперуповноважений виніс постанову про освідування і оголосив її Н. Останній від цього відмовився. Відмовився він і зняти пов’язку, посилаючись на те, що рану недавно отримав на роботі, а безпідставні підозри його ображають.

Чи відповідає вимогам закону рішення оперуповноваженого про освідування? Як належить діяти в такій ситуації?

32. Касиру Д. було пред’явлено обвинувачення в тому, що він шляхом підробки підписів у відомостях на виплату заробітної плати привласнював державні гроші. При розслідуванні були одержані дані про те, що він підроблював підписи як правою, так і лівою рукою. Для перевірки цих даних слідчий в присутності понятих запропонував обвинуваченому розписатися на чистому аркуші паперу від імені десяти робітників спочатку правою, а потім лівою рукою, що обвинувачений і зробив. Слідчий оформив цю слідчу дію протоколом відтворення обстановки та обставин події, а зразки підписів передав експерту-криміналісту для порівняльного дослідження.

Дайте оцінку дій слідчого?

33. На підставі матеріалів документальної ревізії, яка встановила значну нестачу товарів у завідуючого магазином С., слідчий порушив кримінальну справу і допитав його. С. заперечував нестачу товарів, посилаючись на хибність висновків ревізора. Слідчий постановив провести бухгалтерську експертизу. На вирішення експерта слідчий поставив такі питання:

І. Чи правильні були методи ревізії, яка встановила нестачу товарів у С. на суму 900 грн?

2. Якщо у С. виявлено нестачу товарів, то чи є вона наслідком привласнення ним цих товарів, чи це наслідок халатного ставлення С. до своїх обов’язків?

Експерти у своєму висновку вказали, що методи проведення ревізії, а також її висновки про нестачу у С. товарів на суму 900 грн правильні, алене можна встановити, наслідком чого є ця нестача.

Чи правильні дії слідчого? Чи є зауваження щодо висновку експертів?

34. Слідчий по телефону зобов’язав підозрюваного П., що був під підпискою про невиїзд, з’явитися до нього, але мети виклику не пояснив.

У день, коли П. з’явився за викликом, слідчий оголосив постанову про притягнення його як обвинуваченого, роз’яснив П. права обвинуваченого, передбачені ст. 142 КПК України; при цьому слідчий надав П. можливість особисто прочитати не лише текст постанови, а й текст статті Кримінального кодексу, за якою пред’являлось обвинувачення, і навіть роз’яснення до цієї статті, викладені в науково-практичному коментарі до Кримінального кодексу. Після цього слідчий запропонував П. підтвердити своїм підписом на постанові виконання перелічених процесуальних дій.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 772; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.096 сек.