Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Створення архіву
Читайте также:
  1. Базові засади створення організаційної структури проекту.
  2. Квітня Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, ФРН та Франція підписують Паризький договір про створення ЄОВС.
  3. Порядок створення і ліквідації юридичної служби
  4. Принципи створення системи фізичного захисту
  5. Створення СОГ для досудового розслідування кримінальних правопорушень
  6. Створення форм
  7. Технологія створення публікації. Добір необхідної інформації.

Архів, що саморозпаковується

(SFX, від англ. SelF-eXtractіng) архів - це архів, до якого приєднаний модуль, що виконується. Цей модуль дозволяє видобувати файли простим запуском архіву як звичайної програми. Таким чином, для видобування вмісту SFX-архіву не потрібно додаткових зовнішніх програм. Проте, WіnRAR може працювати з SFX-архівом так само, як і з будь-яким іншим, тому якщо ви не хочете запускати SFX-архів (наприклад, коли не можете гарантувати, що в ньому немає вірусів), те для чи перегляду видобування його вмісту можна використовувати WіnRAR.

SFX-архіви, як і будь-які інші файли, що виконуються, звичайно мають розширення .EXE.

SFX-архіви зручні в тих випадках, коли потрібно передати комусь архів, але ви не упевнені, що в адресата є відповідний архіватор для його розпакування. Ви також можете використовувати SFX-архіви для поширення своїх власних програм. Наприклад, дистрибутив WіnRAR базується на GUІ SFX-модулі RAR Default.sfx.

7. Програма WіnRAR - це 32-розрядна версія архіватора RAR для Wіndows, могутнього засобу створення архівів і керування ними. Існує кілька версій RAR для різних операційних систем, зокрема , RAR для Wіndows, Lіnux, DOS, OS/2, UNІ.

Програмами WinZip та WinRar можна користуватися через контексти меню виділеного файла чи групи файлів або через середовище програми.
Після запуску програми-архіватора WinRar необхідно виділити потрібні файли.

1. Відкрити той диск і папку, де зберігаються файли для архівування.

2. Виділити файли, які необхідно заархівувати.

3. Вибрати в меню команду Команды--Добавить файлы в архив (Commands--Add files to archive) або натиснути кнопку Добавить на панелі інструментів.

4. Відкриється вікно, у якому в рядку Имя архива (Archive) ввести повне ім’я вашого архіву. Для вказування диску та папки, де буде створений архів ви не можете скористатися кнопкою Обзор (Browse).

5. Виберіть потрібний метод стиснення (Метод сжатия). Рекомендуємо вибирати методи стиснення: "Обычный", "Хороший", "Максимальный".

6. Вкажіть параметри архівації. При створення багатотомного архіву в полі Разделить на тома размером (в байтах) вказати розмір тома (об’єм гнучкого диску або Автоопределение). При створенні архіва, що саморозпаковуються, в розділі Параметры архивации вибрати опцію Создать SFX-архив. При створенні неперервного архівав розділі Параметры архивации вибрати опцію Создать непрерывный архив.

7. Натисніть кнопку Ok.

Дістати файли з архіву

1. Відкрити диск і папку, де зберігається потрібний архів.

2. Відкрити архів, з якого ви хочете дістати файли (двічі клацнути лівою кнопкою миші на ньому).3. Виділити файли, які потрібно витягнути з архіву.

4. Вибрати в меню команду Команды--Извлечь в указанную папку (Commands--Extract to specified folder) або натиснути кнопку Извлечь в (Extract to) на панелі інструментів.

5. У вікні, що відкрилося, в полі Путь для извлечения (Destination path) надрукувати папку, в яку будуть поміщені розпаковані файли. Можна використати праву панель з деревом папок і в ній виділити потрібну папку (дії виконуються на зразок дерева папок у програмі Проводник)

6. Натисніть кнопку Ok.

Завдання до практичної роботи

Створити папку “АРХІВАЦІЯ” у своїй папці, в якій виконувати всю роботу.

1. Створити файл-архів із файла ПР№7.DOC, що є в папці “Д-21” на MECTO-1

2. Розпакувати створений архів на робочий стіл.

3. В папці “АРХІВАЦІЯ” знищити ваш архів.

4. Створити файл-архів із всіх файлів, що є в папці “ д-21” на MECTO-1

5. Створити саморозпаковуючийся архів із файла ПР№7.DOC, що є в папці “ Д-21” на MECTO-1

6. Знищити ваші файли-архіви.

7. Створити багатотомний архів із всіх файлів, що є в папці “ д-21” на MECTO-1. Розмір тому 300 КБ.

8. Створити резервну копію власної папки з практичними роботами.

1. Створити на диску С: архівний файл Архів(Ваше прізвище), помістивши в нього 5 текстових файлів з цього диску.

У вікні архіватора перейдіть на робочий стіл, виділіть 5 довільних файлів і з допомогою пункту меню Команды/Добавить файлы в архив заархівуйте ці файли, ввівши в поле Ім'я слово Архів (Прізвище)

2. Провести операції з архівом:

А. відкрити архів;

Виділіть мишкою архівний файл і виберіть Файл/Открыть. Перегляньте архівний фал і закрийте його.

Б. відсортувати інформацію в архіві за ступенем стиснення;

Виділити всі файли і скористатися контекстним меню.

В. дослідити ступінь стиснення файлів різних типів;

Запишіть інформацію у звіт.

Д. переглянути графічний файл, що міститься в архіві;

Для перегляду використати на панелі інструментів Просмотр.

Е. додати в архів один з файлів, що міститься в папці Документы (розглянути різні способи);

У вікні програми WinRar перейти в папку Документы, вибрати довільний файл, потім Команды/Добавить файлы в архив. У вікні, що з'явилося, натиснути Обзор, перейти на диск А:, вибрати Архів(прізвище), ступінь стиснення - максимальний і натиснути Ок.

Ж. знищити 5 початкових файлів; Для знищення використати контекстне меню.

З. розпакувати архів.

Виділіть Архів(прізвище), виберіть на панелі інструментів Извлечь в... У вікні, що з'явилося, в правій панелі виберіть диск А: і натисніть Ок. Що ви побачите на екрані? Чи з'являться 5 знищених файлів на диску? Чому так сталося?

4. Після завершення роботи оформіть детальний звіт.

Питання для захисту:

 

1. Архівація (стискання) інформації.

2. Робота з програма WіnRAR. Необхідність архівації інформації.

3. Чим відрізняються поняття архівний файл і архівований файл?

4. Які програми-архіватори ви знаєте? Архіви ZIP.Архіви RAR.

5. Які функції повинні виконувати програми-архіватори?

6. Проаналізуйте ступінь стиснення файлів різних типів.

7. Методи стискання інформації.

8. SFX архів.

9. Охарактеризуйте інтерфейс програми-архіватора WinRar.

10. Зміст атрибутів архівованих файлів програми-архіватора WinRar.

 

Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 4615; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.