Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хід роботи. Ціль роботи: дослідження роботи RC і LC фільтрів: випрямні схеми, фільтри ВЧ, НЧ, смугові і режекторные
Читайте также:
 1. Активізація самостійної роботи
 2. Варіанти контрольної роботи
 3. Вивчення роботи ЦЗО
 4. Вивчення роботи ЦЗО
 5. Виконання роботи
 6. Виконання роботи
 7. Виконання роботи
 8. Виконання роботи
 9. Виконання роботи
 10. Виконання роботи
 11. Виконання роботи
 12. Виконання роботи

Теоретичні зведення

Тема: Фільтри

Лабораторна робота №3

Ціль роботи: дослідження роботи RC і LC фільтрів: випрямні схеми, фільтри ВЧ, НЧ, смугові і режекторные.

 

Фільтром, що згладжує, називають пристрій, призначений для зменшення пульсації напруги. Фільтри, що згладжують, включають між випрямлячами і навантаженням для зменшення пульсацій (перемінної складової). Якість фільтра оцінюється коефіцієнтом згладжування:

q=Kп0 \Кп1

де Kп0 і Kп1 – коефіцієнти згладжування на вході і виході фільтра відповідно. Припустиме значення коефіцієнта пульсації на виході фільтра Кн.доп залежить від виду навантаження. У випадку живлення перших каскадів УЗЧ із високою чутливістю Кн.доп =0.00001 ... 0.00002, для електронних стабілізаторів напруги – Кн.доп = 0.005...0.03 найбільше часто при малих струмах навантаження (менш 10...15 m) і невеликих заданих коефіцієнтах згладжування. Достоїнства фільтрів – малі габаритні розміри, маса, низька вартість, недолік – порівняно велике спадання напруги на фільтрі і втрати енергії. Коефіцієнт згладжування RC – фільтра при частоті живильної мережі 50 Гц.

q=10-3πmRнRC/(R+Rн)

де m – число фаз випрямляча; R – опір фільтра, Ом; З – ємність фільтра, мкф; Rн =Uн/Iн – опір навантаження, ОМ.

Опір фільтра вибирають з умови припустимого спадання напруги постійного струму на фільтрі або виходячи з заданого КПД η по формулі R=Rн(1-η)/η, а ємність конденсатора – по формулі:

C=3200q (R+ Rн)/ mRRн

де З – ємність, мкф; R і Rн опору, Ом.

 

Якщо прийняти η=0.8, а ємність конденсатора (у мікрофарадах):

С=16000 q/mRн

1. За допомогою Electronics Workbench зібрати приведені схеми фільтрів.

2. Досліджувати роботу даних схем і вимірити коефіцієнти пульсації у випрямних схемах.

3. Змінюючи частоту джерела напруги переглянути роботу фільтрів ВЧ, НЧ, смугового і режекторного.

4. Домогтися наступних показників:

- для фільтра ВЧ, НЧ і режекторного гранична частота пропущення (запирання) рівна номерові варіанта помноженого на 10000 Гц.

- для смугового фільтра смуга пропущення рівна номерові варіанта помноженого на 1000, починаючи з граничної смуги попередніх фільтрів.

 

Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 107; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.