Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок призначення і проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи під час кримінального провадження
Читайте также:
 1. II. Порядок проведения экспертизы пищевой продукции
 2. III. Порядок проведения Конкурса.
 3. IV. Порядок призначення слідчих на посаду, їх переміщення і звільнення з посади
 4. Teмa 2. Сировина для текстильної промисловості й текстильні матеріали промислового призначення
 5. VI. Порядок составления общих схем электроснабжения.
 6. А. Связь. Порядок пользования. Регламент переговоров с ДЦХ
 7. Административный порядок рассмотрения жалоб
 8. Административный порядок рассмотрения обращений граждан.
 9. Асортимент і сфера застосування полімерних матеріалів, дозволених для виготовлення виробів фармацевтичного призначення
 10. Аудиторский запрос, порядок оформления, процедура
 11. БАЗИ ПРАКТИКИ. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
 12. Бизнес-план предприятия туризма: порядок, методы его разработки, организация выполнения.

Теми рефератів, доповідей

Семінарське заняття – 2 години

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами як стадія кримінального процесу.

Теми рефератів, доповідей

1.Апеляційне провадження в Україні і за кордоном.

2. Апеляційна скарга: форма, зміст, порядок подачі до суду.

3.Касаційне провадження в Україні і за кордоном.

4. Рішення касаційної інстанції як акт правосуддя.

6. Реабілітація особи, яка була незаконно засуджена в Україні.

 

 

Змістовний модуль 4

 

Тема 17. Особливі порядки кримінального провадження

 

Питання семінару:

Ключові терміни та поняття до теми: угоди в кримінальному провадженні; приватне обвинувачення; судово-психіатрична експертиза, примусові заходи медичного характеру; адміністрація дитячої установи, дитина, законний представник, служба у справах дітей, кримінальна міліція у справах дітей; нагляд батьків, опікунів, піклувальників; неповнолітній підозрюваний (обвинувачений), педагог, примусові заходи виховного характеру.

1. Кримінальне провадження на підставі угод.

2. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: поняття та порядок.

3. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх.

4. Порядок здійснення кримінального провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Питання для самоконтролю:

1. Що розуміють під угодою в кримінальному провадженні?

2. Які особливості має приватне обвинувачення?

3. Хто може ініціювати укладення угоди в кримінальному провадженні?

4. Як призначається судово-психіатрична експертиза?

5. Як закінчується досудове слідство з направленням справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру?

6. В чому полягають особливості судового провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру?

7. Як відбувається скасування або зміна примусових заходів медичного характеру?

8. Які обставини складають предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього?

9. В чому полягають особливості застосування щодо неповнолітніх запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу?

10. Для чого існує виділення справи про злочин неповнолітнього в окреме провадження?

11. Які питання вирішуються судом при постановлені вироку неповнолітньому?

12. Як здійснюється скасування або зміна примусових заходів виховного характеру?

2. Правове становище в кримінальному процесі особи стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 77; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.195.201
Генерация страницы за: 0.002 сек.