Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Функції туризму




Читайте также:
 1. Агропромисловий комплекс: сутність, структура та функції
 2. В чому сутність педагогічної діагностики: діагностика і діагностування. Контроль успішності школярів, його функції та види.
 3. Демократизація управління освітою в Україні. Управління школою. Директор школи, його заступники та їх функції. Громадські органи шкільного самоврядування.
 4. Економічні функції держави у розвинутих країнах.
 5. Економічній теорії властиві такі функції: теоретико-пізнавальна, практична, прогностична, методологічна.
 6. Закон вартості та його функції
 7. ІІІ. Основні функції органів досудового розслідування
 8. МЕТА, ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.
 9. Найважливіші функції ринку такі.
 10. Ознаки та основні функції держави
 11. Організаційно-правові форми та функції юридичної служби підприємств, організацій, установ і господарств
 12. Основні функції політики

Серед головних функцій туризму виділяють:

Оздоровча функція. Туристична діяльність пов’язана з переміною місць, організується при любій погоді і пред’являє людині різноманітні вимоги. Одночасно діють три важливі фактори: чергування оточуючого середовища (обстановка), кліматичних умов і видів діяльності. Регулярна туристична діяльність і участь в туристичних змаганнях х змаганнях являється ефективною компенсацією праці, викликають у людини радість життя, служить загартуванням і збільшують фізичну життєдіяльність організму.Рекреаційна. Туризм є мобільною складовою рекреації, пов’язаною з доланням простору задля відпочинку, розваги, лікування або з будь-якою іншою метою, не пов’язаною з отриманням прибутку. Сутністю рекреаційної функції туризму є фізіологічна (відновлення фізичних сил, оздоровлення, відпочинок) та психологічна (зміна місця, оточення, набуття нових вражень та відчуттів) релаксація.Освітня (пізнавальна) цінність. Під час подорожей і походів як по своїх країнах, так і в інших країнах туристи знайомляться з країною, її людьми, їх життям і національною культурою. Вони розширюють і поглиблюють свої знання в області ботаніки, зоології, географії, геології, метеорології і астрономії, сільського і лісного господарства, історії і культури. Правильно організована подорож або похід вносить важливий внесок в розвиток загальноосвітньої підготовки. Завдяки постійному переміщенню по місцевості, вмінню користуватися картою і компасом, активній участі в різного роду іграх на місцевості і туристичних змаганнях розширюють кругозір кожного учасника змагань.Виховна цінність. Туризм надає велику допомогу у вивченні історії і формування світогляду, веде до поваги і активного захисту природних багатств. Оскільки туристична діяльність проводиться більшою частиною в колективі, коли одне залежить від другого і в обов’язковому порядку вимагається фактичність, уважне відношення один до одного, коли особисті інтереси не можна ставити вище інтересі колективу, і все це формує такі риси характеру як воля, витримка, самостійність, рішучість і готовність прийти на допомогу. Успіх виховання залежить від того, наскільки глибоко було переживання і настільки велика ступінь складності в даному туристичному поході.Соціальна. Зростання добробуту, зміна характеру праці в бік її інтелектуалізації стимулюють підвищення рівня освіти, самоосвіту та просвітництво. Перехід суспільного розвитку до моделі «вільного часу» урізноманітнює проведення дозвілля в бік інтелектуалізації, саморозвитку, посилюючи культурну функцію туризму.Комунікаційна. Туризм виступає засобом комунікації та саморозвитку, підвищення рівня освіти та загальної культури шляхом ознайомлення з культурою, побутом, традиціями та віруваннями, стилем та характером життя інших народів, з культурною спадщиною людства та перлинами природи. Безпосереднє спілкування різних народів і різних культур сприяє взаємозбагаченню та саморозвитку культури, відіграє значну роль в укріпленні миру та порозуміння на планеті, розширює культурні та ділові контакти.Холістична функція – здатність туризму вносити різноманітність та радість в повсякденне життя людини, створювати атмосферу свята. Холістичний характер рекреаційної діяльності людини обумовив появу й терміну «animation» \ анімація \ - оживлення.

Екологічна.

Економічна.





Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 7315; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Агропромисловий комплекс: сутність, структура та функції
 2. В чому сутність педагогічної діагностики: діагностика і діагностування. Контроль успішності школярів, його функції та види.
 3. Демократизація управління освітою в Україні. Управління школою. Директор школи, його заступники та їх функції. Громадські органи шкільного самоврядування.
 4. Економічні функції держави у розвинутих країнах.
 5. Економічній теорії властиві такі функції: теоретико-пізнавальна, практична, прогностична, методологічна.
 6. Закон вартості та його функції
 7. ІІІ. Основні функції органів досудового розслідування
 8. МЕТА, ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.
 9. Найважливіші функції ринку такі.
 10. Ознаки та основні функції держави
 11. Організаційно-правові форми та функції юридичної служби підприємств, організацій, установ і господарств
 12. Основні функції політики

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.