Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура та жанри ТАНАХУ
Читайте также:
 1. ATM как современная инфраструктура
 2. I. 5. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
 3. I. Понятие, структура и функции религии. Социологические теории религии.
 4. I. Структура курсовой работы
 5. I. Структура открытого логопедического занятия
 6. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
 7. VI. Графическая структура темы занятия
 8. VІ. План и организационная структура занятия
 9. XIII. Слоговая структура слова
 10. А. Структурализм о коммуникациях
 11. Артикуляционно-фонетическая дислалия. Хар-ка. Структура дефекта. Пути коррекции.
 12. Архитектура и структура компьютера

Танах - прийняте в івриті назва єврейського Священного писання (у християнській традиції практично повністю відповідає - Старому Заповіту). Слово «ТаНаХ» являє собою акронім (початкові літери) назв трьох розділів єврейського Священного Писання: Тора - П'ятикнижжя, Невиім – Пророки, Ктувім – Письма. Зміст Танаха - описує створення світу і людини, Божественний заповіт і заповіді, а також історію єврейського народу від його виникнення до початку періоду Другого Храму. Євреї вважають ці книги священними, тому що вони були даровані людям духом святості. ТаНаХ, а також релігійно-філософські уявлення іудаїзму послужили основою для становлення християнства та ісламу. Склад Танаха - містить 24 книги. Склад книг ідентичний протестантському Старому Завіту, але відрізняється порядком розташування книг. Єврейський канон поділяється на три частини відповідно за жанром і часом написання тих чи інших книг. Закон, або Тора, що включає П'ятикнижжя Мойсея, Пророки, або Невиим, що включають, крім пророчих, деякі книги, які сьогодні прийнято вважати історичними хроніками. Невиім підрозділяються, у свою чергу, на два розділи. «Ранні пророки»: книги Ісуса Навина, Суддів, 1 і 2 Самуїла (1 і 2 Царств) і 1 і 2 Царів (3 і 4 Царств), «Пізні пророки», які включають 3 книги «великих пророків» (Ісаї, Єремії та Єзекіїля) та 12 «малих пророків». У складі Ктувім виділявся збірник «п'яти свитків», що включає книги Пісня пісень, Руф, Плач Єремії, Проповідник і Естер. Тора складається з п'яти книг, зазвичай званих «П'ятьма Книгами Мойсея».

Невиім складається з восьми книг. Цей розділ включає в себе книги, які, в цілому, охоплюють хронологічну еру від входу ізраїльтян в Землю Обітовану до вавилонського полону Іуди («період пророцтва»). Невиім зазвичай діляться на Ранніх Пророків і Пізніх Пророків. Ктувім або «писання» складаються з 11 книг.

27. Історичні умови формування текстів біблійного канону Танах як синтез історичного досвіду єврейського народу.

Сама книга, яку називають «Біблія», складається із двох основних частин — це Старий Заповіт і Новий Заповіт. В основі назви «Заповіт» лежить ідея угоди Бога з усім людством: у Старому Заповіті розповідається про союз Бога із єврейським народом; у Новому Заповіті — про союз Бога з людством через Ісуса Христа. Для християн священними є обидві частини Біблії. Проте для євреїв, прихильників іудаїзму, — священною лише перша частина і тому вони взагалі не користуються терміном «Старий Заповіт». Старий Заповіт або Старий Завіт — перша частина Біблії, що по обсягу складає близько трьох четвертих усієї Біблії. Старий Заповіт нараховує 46 книг, написаних переважно староєврейською мовою. У них розповідається про створення світу, гріхопадіння, взаємини Бога з вибраним ним народом Ізраїлю. Через увесь Старий Заповіт простежується обіцянка Бога відновити посередництвом Месії (спасителя) зруйновані гріхом відносини із Богом. Головна ідея Старого Завіту — договір Бога Ягве з обраним єврейським народом. За змістом християнський канон поділяється на книги: Історичні: Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня.28. Фольклорні основи Танаху. Особливості віршування.

В юдейському культі значну роль відіграють молитви, обряди обрізання та обмивання, що мають давнє походження. Основні релігійні свята: – маццот – землеробське весняне свято, злилось з давньою скотарською пасхою (песах); шабуот – святий день суботи; п‘ятидесятниця – свято жнив пшениці; суккот – свято кущів, на честь збору плодів. Основним джерелом віровчення є Старий Заповіт, який у юдаїзмі називають Танах. Мішна – зведення настанов та законів, створених на межі ІІ – ІІІ ст., стала основою всього єврейського законодавства, а стрижнем загальнолюдської моралі - десять заповідей Божих. Записування біблійних текстів тривало понад тисячу років і закінчилося з смертю останнього апостола. Старий Завіт первісне — великою мірою — був написаний старовинною єврейською мовою. Згодом починають уживати й грецької мови, в якій написано і деякі книги. Первісне єврейське письмо походженням фінікійське. У Новому Завіті відображені в основному народні уявлення про злих духів; там вони частіше іменуються "нечистими" або "злими духами", бісами. Вони мешкають у безлюдних місцях, вселяються в людину, опановують його розумом і керують його діями.

29. Тора як єдиний релігійно-історичний епос.

То́ра Закон Мойсея, П'ятикнижжя Мойсеєве — перша частина Танаху, або, як його називають християни, Старого Заповіту Біблії. За єврейською традицією вважається, що Тора була записана Мойсеєм безпосередньо з «вуст» Бога.

Тора складається з наступних книг: Перша книга Мойсея: Берешит (Буття), Друга книга Мойсея: Шмот (Вихід)

Третя книга Мойсея: Ваїкра (Левит) Четверта книга Мойсея: Бемідбар (Числа),П'ята книга Мойсея: Дварим (Повторення закону або Второзаконня).

30. Склад і характеристика Пятикнижжя.

Тора – пятикнижжя Мойсея. 1 частина Танаху. Текст Тори був записаний Мойсеєм зі слів Всевишнього. Існують неточності з приводу створення Тори, чи вона створюється протягом 40 днів на горі Сінай, чи вона писалася протягом 40 років перебування євреїв в пустелі і була завершена незадовго до смерті Мойсея. Останні рядки Второзаконня, в яких описується смерть Мойсея, були записані Ісусом Навіном. Книга буття – перша книга Біблії, відноситься до Старого Заповіту, історія людства до патріархів, створення світу, гріхопадіння, всесвітній потоп, спорудження Вавилонської вежі, історія патріархів та їх родин, зародження єврейського народу, патріарха Авраама, Ісаака, Якова. Книга Вихід – описує період часу від початку поневолення євреїв у Єгипті фараоном та їх виходу. Головний герой Мойсей, розповідає про його народження, початок служби Богу, про вихід з Єгипту. Бог передає Мойсею скрижаль з 10 заповідями на горі Сінай. Книга Левіт - наведені закони і норми, ритуали для юдейських священників, приписується Мойсею. Книга числа – перепис ізраїльського народу, який перебуває на Синайському півострові та на рівнині Моав, приписується Мойсею. Повторення закону – промови Ісуса Навіна, пророка Самуїла, молитви царя Соломона.

 

31. Космогонія та антропогонія Книги Буття.

Книга Буття — перша книга Біблії, що відноситься до Старого Заповіту і відкриває п'ятикнижжя Моїсея (Тори).

Книга складається з 50 розділів і поділяється на дві частини: У першій частині (глави 1-11) викладено історію людства до патріархів, вона містить у собі як би універсальне введення у всесвітню історію, оскільки стосується вихідних пунктів і початкових моментів первісної історії всього людства; у книзі описані такі ключові моменти як створення світу, гріхопадіння, всесвітній потоп, та спорудження Вавилонської вежі. У другій частині (глави 12-50) викладено історію патріархів й їхніх родин, описується історію зародження єврейського народу в особі його родоначальників - патріархів Авраама, Ісаака й Якова. Продовженням книги буття є книга Вихід.

32. Історія патріархів у Книзі Буття.( Аврам, Ісак, Яков)

Першим патріархом був Авраам, в нього була жінка Сара, вона не могла мати дітей, бо вони були вже старі. Так як Бог обрав Авраама своїм наслідником, який допомагав народу він пообіцяв, що вони матимуть дітей. Згодом прийшли до Авраама три вісники, які сказали, що він матиме сина. Народився Ісаак, і Бог, щоб перевірити вірність віри Авраама, сказав, щоб той приніс сина в жертву, але коли Бог побачив, що той вірний йому, сказав, що це було випробування. Коли Ісаак став дорослим, в нього була дружина Ревекка. В них народилися діти Ісав і Яков. Ісав повинен був отримати благословення, але мати любила більше Якова, і підстроїла так, що сліпий Ісаак благословив Якова. Брати ненавиділи один одного. Яків пішов до брата мами, а коли йшов, йому приснився сон, який позначав, що він повинен служити Богу. Яков і Ісав помирилися. У Якова була жінка Рахіла, він мав 12 синів, молодший Йосиф, якого він дуже любив. Брати його не любили і продали фараону з Єгипту. Йосиф правив Єгиптом, перемир’я з батьком і братами.

33. Епос про Вихід, народження народу. Скрижалі Заповіту.

Народження Мойсея, Бог обрав його для допомоги своєму народу. Він пливе у корзині по річці, дочка фараона його знайшла, і виховувала в себе дома. І тут його матір найнялася нянею до Мойсея. Він знав, що він єврей. Втік до священика і одружився. Жив він у Єгипті з єврейським народом. Фараон вбивав новонароджених євреїв, Мойсей захотів помститися, і почав вбивати малих єгиптян. Фараон злякався і відпустив народ, вони переходили через червоне море, а єгипетське військо яке бігло за ними загинуло. Потім люди скаржилися, навіщо їх бог вивів якщо їм немає що їсти, пити, і з’явилася манна з неба і вода зі скали. Коли народ дійшов до гори сінай , Бог велів Мойсею написати 10 заповідей на скрижалях., але народ дуже грішив, поклонявся ідолам, Бог розгнівався і розбив скрижалі. Згодом люди попросили прощення в Бога і приносили йому жертвоприношення. Мойсей помирає і Ісус Навін каже промови.

34. Епічні книги розділу Невиїм, пророки.

Біблійних пророків ділять на дві групи: ранні пророки (до VIII в. До н. Е..) І пізні пророки (VIII-IV ст. До н. Е..). Відповідно, в Єврейської Біблії (Танах) розділ пророчих книг розділений на книги ранніх і пізніх пророків, що мають принципову різницю в змісті. Ранні пророки книг не писали (або їх твори не збереглися), тому книги ранніх пророків (Книга Ісуса Навина, Книга Суддів, Книги Царств) - історичні за змістом, про діяльність пророків там лише згадується. У християнській традиції ці книги відносяться до числа історичних, а не пророчих. До числа ранніх пророків відносяться Самуїл, Натан, Ілля, Єлисей, крім них в Біблії згадується ще безліч пророків. Власне пророчими є лише книги пізніх пророків. При цьому в християнстві до числа пророчих відноситься книга Даниїла, яка в Танах такої не вважається і входить в інший розділ - Писання. Традиційно за обсягом спадщини книги біблійних пророків ділять на дві частини: Великі пророки: Ісая (складається з творів жили в різний час двох, а можливо, і трьох авторів), Єремія, Даниїл (тільки в християнстві) і Єзекіїль; Малі пророки: Йоїл, Іона, Амос, Осія, Михей, Наум, Софонія, Авакум, Овдій, Огій, Захарій, Малахія. За свідченням Біблії, пророки в міру своєї праведності й розвитку духовних умінь могли чути Голос Бога, говорити з Ним і передавати Його слова людям. Деякі з них могли тлумачити віщі сни, які Бог посилав різним людям в якості послання або попередження. Пізні пророки були також релігійно-політичними ораторами і проповідниками. В цілому, пророки стверджували перевагу морально-етичного початку над культом як таким, з його голої обрядовістю і жертвопринесеннями тварин.

35. Пророки, жанри пророчої книги.

Пророки розповідали про волю Бога, попереджали, застерігали від гріха та ідолопоклонства, були свідками могутності Божих дій у минулому і майбутньому. Вони часто виступали, коли люди відходили від Бога, передбачали прихід месії. Коли люди грішили, їх карали війнами. Пророки: Ієремія – був набожним, запобігав, щоб люди вірили в ідолів. Бог сказав йому на свитку написати слова Божі, але цар їх спалив і не слухав, бог наказав вдруге написати, і якщо народ їх знищить, то він покарає його. Ісая – передбачив прихід месії . Любив Бога, грішникам казав покаятися.

36. Пророцтво як феномен. Особливості пророчих книг старого завіту.

Пророчі книги Старого Завіту: Ісайї, Єремії, Єзекіїла, Даниїла, 12-ти малих пророків. Ісая — біблійний пророк, належав до 4 «великих» пророків Старого Заповіту. Святий Ісая походив з Єрусалима. Він проповідував Господнє слово близько сорока років у VIII ст. перед Христом. Про покликання на Божого пророка Ісая оповів у своїй пророчій книзі. Коли пророк Ісайя провістив про народження Христа Господа від Діви, чого розум людський і помислити не міг, і коли через кілька століть Христос народився від Пресвятої і Пренепорочної Діви Марії, тоді не можна не бачити, що здійснення пророцтва – це діло Боже і що Сам Бог наперед сповістив його. За цінні пророцтва про Ісуса Христа й Пресвяту Богородицю Ісаю називають євангелістом Старого Завіту. Пророк Ісая ще задовго до народження Ісуса Христа зі своєї духовної висоти, як зі сторожової вежі, бачив майбутнє Ізраїлю і всього світу, і зазвучало слово від Бога в його вустах. Ісая — перший серед пророків. Його книга — кульмінаційний пункт старозавітного Божественного відкриття. Зі своєї духовної висоти, як зі сторожової вежі, провидець бачить майбутнє всього світу. Він поєднує громовий голос древніх вождів Ізраїлю з лірикою Давида.

37. Ліричні жанри Танаху. Псалтир.

Псалтир - одна з книг Святого Письма (святих Книг - Біблії). Однією з перших перекладена на старослов'янську мову ще за часів Кирила і Мефодія. Складається з 150 ліричних пісень-псальм з молитвами до Всевишнього, часто друкується окремою книгою та використовується для богослужбових пісно пінь. Псалтир віками уживали, як шкільний підручник, читали над померлим, а також над хворим. Тематично псальми поділяють на декілька груп: гімни, індивідуальні лементи, спільні лементи, пісні довіри, індивідуальні псальми подяки, королівські псалми, псалми мудрості, паломницькі псалми, літургічні псалми. Псальми широко вживались та вживаються у богослужінні юудаїзма. Також їх використовували ще найперші християнські спільноти ще до формування канону Нового Заповіту. Починаючи арфою Давида, спів псалмів супроводжує всі храмові богослужіння, тимчасово припиняючись за царів боговідступників, втішає народ під ярмом вавилонським, а вже після відбудови храму і богослужіння при Ездрі та Неємії псалми знову займають належне їм місце. Вони виливають перед Богом все, що хвилює серця вірних: скорботу з приводу панування беззаконня на землі, і надію на перемогу світла над пітьмою, каяття за особисті гріхи і спрагу на спасіння згори; найбільш натхненні псалми підносяться до пророчого бачення Месії - Христа. Два вступних псалма задають тон всій книзі, всі псалми складені за правилами єврейської поезії і часто досягають дивовижної краси і сили. За змістом серед текстів Псалтиря розрізняються жанрові різновиди: на ряду з прославленням Бога зустрічаються благання, проникливі скарги і прокльони, історичні огляди і навіть шлюбна пісня «Пісня пісень».

38. Поетика Пісні над піснями.

Пісня пісень” – видатний ліро-епічний твір Старого Заповіту. Авторство цього твору приписують цареві Соломону (970-931 рр. до н.е.), що доволі сумнівно, адже текст створено десь у середині V ст. до н.е.., а його остаточна редакція (як свідчить аналіз мови твору) припадає на ІІІ ст. до н.е. Вона склалася з окремих любовних і весільних пісень давніх іудеїв (дослідники налічують їх близько 25-28 у більших чи менших фрагментах). Літературно оброблені та введені до єдиного тексту, вони становлять самобутню ліро-епічну єдність з драматичними елементами, надзвичайно поетичну за формою та змістом ліро-драматичну поему, справжній гімн коханню та красі людини. У поемі 117 віршів, канонічно поділених на 8 розділів, кожен з яких містить кілька фрагментів. 1. “Туга молодої за своїм молодим”; “Взаємне оспівування краси”; 2. “Глибоке взаємне кохання”; 3. “Поривання до свого молодого”, “Соломон і його лицарі”; 4. “Краса молодої”, “Взаємне прагнення”; 5. “Молода з томлінням шукає свого молодого”; 6. “Молодий знову оспівує красу своєї молодої”; 7. “Іще про красу молодої”, “Молода кличе молодого”; 8. “Вічна взаємна любов молодого й молодої”. Ліричні герої поеми – Соломон і юна Суламіф – сповнені пристрасті. Та мати й брати дівчини не дозволяють їй увести коханого до свого дому, про що вона скаржиться подругам – єрусалимським дівчатам. Почуття любові бореться в душі юнки зі страхом, образ коханого повсякчас перед її очима, притягує, тривожить, не дає спокою. Суламіф хворіє, слабне, їй здається, що коханий стоїть на порозі, і юнка поспішає відчинити йому. І тоді Сула міф іде в ніч на пошуки Соломона. Сторожа міських воріт побила її... Дівчина просить подруг розповісти принагідно її коханому, що вона знемагає від любові. І на їхнє запитання, чим він кращий від інших, із захопленням описує красу Соломона.

39. Філософська притчева традиція Танаху.

Основа книги - вислови, що приписані її укладачем Соломонові, з додатком думок інших мудреців. Усі ці притчі, за переказами, зібрані й записані за царя Єзекії. Зміст: Повчання юнаків. Необхідність пошуків мудрості. Щира любов до ближнього. Шлях доброчинності і шлях нечестя. Застереження перед спокусами розпусти і перед боргами. Осуд лінощів, підступу, гордині і лайливості. З розділу 10 до 22 найстародавніші вислови, котрі приписуються Соломонові; розділи 22, 24, 34 - “слова мудрих”. Книга Притч Соломонових в єврейській Біблії поміщається в третій частині біблійного канону після книги псалмів і перед книгою Іова. Більшості випадків уривчасті, афористичні, інколи ж зв'язкові, в послідовному порядку викладені вислови, в яких пропонуються то умоглядні істини - головним чином релігійного направлення про Бога, Його властивості, Його світо - управління, про Божественну Премудрість, то - найчастіше - різноманітні правила практичної мудрості, розсудливості та благої поведінки в житті релігійно-моральної, громадської, сімейної, трудової, господарської, то - іноді - досвідчені спостереження над ходом життя, справ і доль людини і світу; словом "притчі" обіймають або захоплюють всю сукупність питань знання й життя.

40. Жанр апокаліпсису в давньоєврейській літературі.

У старозавітних євреїв індивідуальна сукупність уявлень про замогильне існування окремої особи, витісняється з області власне релігійного інтересу, який зосереджується на есхатології національною або універсальною, тобто на уявленнях про кінцеву долю Ізраїлю, народу Божому, а отже, і поділа Божого на землі. У народних віруваннях таким кінцем природно було звеличення Ізраїлю і його національного царства як царства самого Ягве, Бога Ізраїлю, і Його Помазаника або Сина — народу Ізраїлю, що втілюється в царі, пророках, вождях, священиках. Пророки вклали в уявлення про царство Боже вищий духовний зміст. Це царство не може мати виключно національного значення: його здійснення — кінцева реалізація святої волі Божої на землі — має універсальне значення для всього світу, для всіх народів. Воно визначається перш за все негативно як суд і засудження, викриття і скинення всіх безбожних язичницьких царств і разом з тим всієї людської неправди і беззаконня. Цей суд по своїй універсальності стосується не одних язичників, ворогів Ізраїлю: він починається з будинку Ізраїлю, і, з цієї точки зору, всі історичні катастрофи, що осягають народ Божий, представляються знаменнями суду Божого, який виправдовується самою вірою Ізраїлю, є божественно необхідним. З II ст. у апокаліптичній літературі з нею з'єднуються вірування і уявлення про особисте безсмертя і замогильну відплату. Різні пам'ятники цього періоду відрізняються різноманітністю уявлень; можна говорити про апокаліптичні перекази. Туга та страти, лиха і знамення останнім часом, видиме торжество язичників, нечестивих і беззаконних, крайня напруга зла і неправда, передування «кінцю» (безумовно загальна межа всіх апокаліпсисів); у широких кругах поширене очікування пророка, передвісники великого «дня Господня», поява самого Месії (не у всіх пам'ятниках), остання боротьба вражих сил проти царства Божого і перемога над ними правицею Месії або самого Бога; на чолі вражих сил поміщається іноді бого противний цар (згодом — антихрист), суд і порятунок, оновлення Єрусалиму, чудові збори розсіяних синів Ізраїлю і початок благодатного царства в Палестині, яке має продовжитися 1000 (іноді 400) років.

41. Індуїстські Веди як два типи текстів.

Веди - священна книга давніх індійців, яка була створена в II-I тис. до н.е. і записана ведичним санскритом. У ній згадуються 1999 богів і міститься 1028 гімнів. Веди складаються з 4-х частин: Рігведи - Веди гімнів, Самаведи - Веди пісень, Яджурведи - Веди жертвоприношень та Артхававеди - Веди заклинань. Веди належать до текстів одкровення (шруті). Кожна Веда має основну частину (Самхіту) та коментарі до неї Брахмани, Араньяки й Упанішади. Ведична література поділяється на кілька частин: власне чотири Веди, Упанішади, "Веданта-сутра" й Історії (Ітіхаси) . Слово Веда означає "знати", "вінець знання", "достовірні знання". Веди, в основному, є гімнами, які виконувались жерцями у славу богів. "Ріґ Веда", "Веда хвали", складається з 1017 гімнів, зібраних у десяти книгах. Більша частина віршів прославляє Агні, бога вогню, й Індру, бога дощу й небес. "Яджур Веда", відома як "Веда жертвопринесень", містить інструкції по проведенню жертвопринесень. "Сама Веда", "Веда піснеспівів", складається з 1549 віршів, багато з яких зустрічаються в іншому контексті в "Ріґ Веді". "Сама Веда" особливо прославляє небесний напій сому (нектар безсмертя). "Атгарва Веда" містить різні пісні й обряди, в основному призначені для лікування хвороб. Чотири Веди заохочують задоволення матеріальних бажань через поклоніння півбогам. Упанішади - це зібрання 108 філософських творів. Слово упанішат означає "сидіти поблизу" і вказує на учня, який сидить поблизу від свого ґуру й уважно слухає його, щоб осягнути трансцендентну ведичну мудрість. Мета релігії - звільнення від необхідності народжуватись знову в матеріальному світі. "Веданта-сутра" складається з афоризмів, які розкривають метод осягнення ведичного знання. Це найбільш стисла форма у всій ведичній мудрості, бо ж сутра - це афоризм, який виражає сутність знання в найбільш стислій формі. "Веданта" являє собою коментар до Упанішад. "Веданта-сутра" дає правильне розуміння кінцевої мети Вед: відновити втрачені взаємостосунки живої істоти з Крішною і дати їй можливість здійснювати віддане служіння Богу й досягнути чистої любові до Нього. Історії або Ітіхаси - це додаткова ведична література. Вони включають Пурани, "Махабгарату" й "Рамаяну". Ітіхаси пропонують ведичну мудрість у формі оповідань і описів історичних подій. Тому про Пурани, "Махабгарату" й "Рамаяну" говорять як про п'яту Веду.

42. Особливості давньоіндійської гімнографії.

Рігведа - збірник релігійних гімнів, перший відомий пам'ятник індійської літератури. Рігведа - збори гімнів на ведійській мові, що входить до числа чотирьох індуїстських релігійних текстів, відомих як Веди. Рігведа була складена, мабуть, близько 1700-1100 рр.. до н. е.. і є одним з найдавніших індо-іранських текстів і одним з найдавніших релігійних текстів у світі. Століттями вона зберігалася тільки в усній традиції і вперше записана була, ймовірно, тільки в ранньому Середньовіччі. Ріг-веда - найбільш древня і значна з Вед, коштовне джерело для вивчення давньоіндійської історії та міфології. Рігведа складається з 1028 гімнів, багато з яких призначені для різних жертовних ритуалів. Це довге збори коротких гімнів головним чином присвячене вихваляння богів. Воно складається з 10 книг, званих мандали. Кожна мандала складається з гімнів, званих сукта, які, в свою чергу, складаються з окремих віршів, званих «річ». Мандали не рівні ні по довжині, ні по віку. «Сімейні книги», мандали 2-7, вважаються найстарішою частиною і включають самі короткі книги, відсортовані по довжині, складаючи 38% тексту. Мандала 8 і Мандала 9, ймовірно, включають гімни різного віку, складаючи 15% і 9% тексту відповідно. Мандала 1 і Мандала 10 - наймолодші і найдовші книги, становлять 37% тексту. Головні боги Рігведи - Агні (жертовне полум'я), Індра (героїчний бог, що вихваляється за вбивство свого ворога Врітри) і Сома (священний напій або рослина, з якого він виготовлений). Рігведа також містить фрагментарні посилання на можливі історичні події, особливо боротьбу між ведичними аріями та їх ворогами.

43. Махабхарата. Вставні епічні оповіді.

«Махабхарата» - найбільший давньо індійський епос. Один з найбільших літературних творів у світі, «Махабхарата» являє собою складний, але органічний комплекс епічних оповідань, новел, байок, притч, легенд, ліро-дидактичних діалогів, дидактичних міркувань богословського, політичного, правового характеру, космогонічних міфів, генеалогій, гімнів, плачів, об'єднаних по типовому для великих форм індійської літератури принципом обрамлення, складається з вісімнадцяти книг (Парва) і містить понад 100 000 двовіршів (шлок), що в чотири рази довше Біблії і в сім разів довша Іліади й Одіссеї взятих разом. «Махабхарата» - джерело багатьох сюжетів і образів, що одержали розвиток в літературах народів Південної і Південно-Східної Азії. В індійській традиції вважається «п'ятої Ведою». Одне з небагатьох творів світової літератури, яка сама про себе стверджує, що в ній є все на світі. Авторство Махабхарати приписується мудрецеві Вьяса, який сам є дійовою особою оповіді (дідом Пандавов і Кауравів). В основі епосу лежить оповідь про розбрат між двома групами двоюрідних братів - п'ятьма Пандавами (синами царя Панду і цариці Кунті) і ста Кауравами (синами царя Дхрітараштри і цариці Гандхари). І Пандави, і Кауравів є віддаленими нащадками стародавнього царя Місячної династії по імені Куру, але сказання в більшості випадків застосовує родове ім'я Кауравов до синів Дхріта-раштри. Чвара була ініційована старшим сином Дхрітараштри підступним і властолюбним Дурьодханой, у якого ще в юності «від жадібності до панування зародилося злочинний намір». Чвара триває багато років і досягає кульмінації в кровопролитній 18 денній битві на священному полі Курукшетра. Особливий драматизм династичному конфлікту додає участь самого могутнього витязя - невпізнаного старшого брата Пандавов Карні - в битві на боці Кауравів. У битві Пандави, підтримані Крішною, перемогли. Всі Каурави і їхні сини полягли на полі бою, але і переможні Пандави втратили всіх синів і родичів. Після перемоги старший Пандава цар Юдхиштхира правив тридцять шість років, не перестаючи каятися в вчиненої кровопролитті і винищуванні родичів і друзів. На схилі років Пандави разом із загальною дружиною Драупаді залишають царство і направляються в Гімалаї, в дорозі вмирають і підносяться на небо.

44. Логічні і риторичні докази Бхагават – гіти.

Бхагавад-Гіта - пам'ятник староіндійської літератури на санскриті, частина "Махабхарати", складається з 700 віршів. «Бхагавад-Гіта» є одним з священних текстів індуїзму, в якому представлена ​​основна суть індуїстської філософії. Часто «Бхагавад-Гіту» характеризують як один з найбільш шанованих і шанованих духовних і філософських текстів не тільки традиції індуїзму, але й релігійно-філософської традиції всього світу. До Крішни, оратора «Бхагавад-гіти», в тексті звертаються як до Бхагаваном («Особистості Бога»). Вірші, використовуючи насичену метафоричність, написані в традиційній санскритській метриці, яку зазвичай співають, звідси й назва, що перекладається як «Божественна пісня». «Бхагавад-Гіта» є частиною «Махабхарати», вона відноситься до писань категорії смріті. Текст «Бхагавад-гіти» складається з філософської бесіди між Крішною та Арджуною, яка відбувається на полі битви Курукшетра безпосередньо перед початком Битви на Курукшетре між двома воюючими кланами Пандавов і Кауравів. Арджуна - воїн і один з п'яти братів-принців клану Пандавів - перед вирішальною битвою впадає у сумнів щодо доцільності бою, який приведе до смертей багатьох гідних людей, в тому числі його родичів. Однак його колісничий - Крішна - переконує Арджуна взяти участь у битві, роз'яснюючи йому його борг як воїна і принца і викладаючи перед ним різні філософські системи веданти і процеси йоги. Під час бесіди, Крішна розкривається перед Арджуною як Верховна Особистість Бога, даруючи Арджуне вселяє благоговіння бачення Своєю божественною вселенської форми. Філософська бесіда «Бхагавад-гіти» відбувається безпосередньо перед початком великої Битви на Курукшетра. Діалог Крішни з принцом Пандавов Арджуною починається з того, що Арджуна висловлює Кришне свої сумніви щодо того, чи варто йому битися чи ні. Арджуна сповнюється сумнівів з причини того, що в протистоїть йому армії знаходяться багато з його друзів, вчителів і родичів. Прийшовши в сум'яття, він звертається за настановами до Крішни, який грає роль візника його бойової колісниці.

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 5811; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.