Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Клавіатура. Основні блоки та їх призначення
Читайте также:
 1. Pекомендации по проектированию блокированного дома.
 2. XVIII – пер. пол. XIX ст. та його основні риси.
 3. Бази даних та їх призначення. Система управління базами даних Microsoft Access.
 4. Блоки данных
 5. Блоки параметров
 6. Блокирование
 7. Види тестів. Основні вимоги до тестових завдань
 8. Визначити основні види психологічної корекції в роботі з інвалідами по зору, та навести приклади
 9. Визначити основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі.
 10. Визначити основні напрямки політики Української Держави П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.).
 11. Визначити основні напрямки роботи практичного психолога з дігностики мотиваційної та вольової сфери дитини з порушеннями зору
 12. Визначити основні напрямки Руху Опору в Україні та внесок українського народу у перемогу над фашистськими загарбниками.

Клавіатура – це пристрій введення інформаціїї в комп’ютер.

Клавіатура ПК складається з 5 груп клавіш: 1) алфавітно-цифрова, 2) числова клавіатура, 3) клавіатура керування курсором і редагування, 4) функціональна клавіатура, 5) спеціальна клавіатура.

Алфавітно-цифрові клавіші. Алфавітно-цифрові клавіші знаходяться в лівому нижньому великому блоці. При натисканні на клавіші в комп'ютер вводиться алфавітно-цифровий символ.

Зліва і справа від блока алфавіту знаходяться дві допоміжні клавіші <Shift> - перемикачі регістра. Якщо просто натискати клавіша алфавіту на екрані будуть друкуватися маленькі (рядкові) буква. Щоб надрукувати заголовні (прописні) букви, треба натиснути й утримувати клавішу <Shift>, потім натискати клавіша алфавіту. Зліва на клавіатурі знаходиться ще одна допоміжна клавіша <Caps Lock> - фіксація регістра, після однократного натискання якої в правом верхньому рогові займеться лампочка <Caps Lock>, при цьому можна постійно вводити заголовні букви, не прибігаючи до одночасного натискання <Shift>. Це правило не поширюється на клавіші, що знаходяться в першому поверх ряду в блоці алфавіту. У основному, цей ряд складається з клавіш із цифрами. Над цифрами зображені спеціальні символи. Якщо просто натискати клавіша верхнього ряду, то будуть друкуватися цифри або символи, що зображені на клавішах знизу. Якщо одночасно натиснути клавішу <Shift> і будь-яку клавішу верхнього ряду, то будуть друкуватися символи, що зображені на клавішах поверх.

Клавіша <Прогалина>. Як і на друкарській машинці, найбільша клавіша, що розташовується під блоком алфавітно-цифрових клавіш, застосовується для запровадження прогалини (порожнього символу). При натисканні на цю клавішу вводиться прогалина, незалежно від того, чи встановлений режим запровадження латинських або російських букв, натиснута або немає клавіша <Shift>

Режими введення російських і латинських букв. У режимі запровадження латинських букв при натисканні на будь-яку алфавітно-цифрову клавішу вводиться латинська буква або символ, зображений у лівій частині клавіша (звичайно ці букви і символи намальовані на клавішах чорним цвітом у лівій частині клавіш). А в режимі запровадження російських букв при цьому вводиться російська буква або символ, зображений у правій частині клавіша (звичайно ці букви і символи намальовані на клавішах червоним цвітом у правій частині клавіш). Переключення цих режимів виконується, як правило, за допомогою комбінації клавіш правий <Ctrl>+<Shift> - для переходу на латинський алфавіт і лівий <Ctrl>+<Shift> - для переходу на російський алфавіт.Функціональні клавіші. На верхній частині клавіатури розташовується блок так називаних функціональних клавіш <F1>-<F12>

Порядок використання цих клавіш визначаються програмою й операційною системою, із якими Ви в даний момент працюєте. Часто програми встановлюють ті або інші значення і для комбінацій функціональних клавіш із клавішами <Ctrl>,<Alt> і <Shift>.

Клавіша керування курсором. Клавіша <>, <­>, <®>, <¯>,<Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn> називають клавішами керування курсором. Текстовим курсором називається спеціальний символ, що вказує місце в рядку, куди буде вводитися такий символ. Він може мати вид мерехтливого прямокутника або вертикального штриха. Клавіша керування курсором призначені для пересування по тексту або по командах меню. Клавіша <Home> і <End> переміщають курсор у початок і кінець рядка.

Цифрова клавіатура. Блок клавіш у правій частині стандартної 102-клавішної клавіатури використовується для двох цілей. У режимі блокування цифр (режим «Num Lock») цей блок зручний для запровадження числової інформації і знаків арифметичних дій, У цьому режимі при натисканні на клавіші з цього блока вводяться цифри від 0 до 9 і крапка. А якщо режим «Num Lock» виключений, те ці клавіші дублюють клавіші керування курсором, а також клавіша <Insert> і <Delete>. Вмикання і вимикання режиму блокування цифр здійснюється натисканням клавіші <Num Lock>.

Клавіша <Ins> і <Del>. Клавіша <Del> або <Delete> (Delete - видалення) звичайно використовується для видалення символів виділеного фрагмента тексту, справа від курсору.

Клавіша <Ins> або <Insert> (Insert - вставка) виконує деякі функції в різноманітних програмах.

Клавіша <Enter>. Клавіша <Enter> звичайно використовується для закінчення запровадження того або іншого об'єкта.

Інші спеціальні клавіші. Крім перерахованих клавіш, на клавіатурі є ще декілька спеціальних клавіш.

Backspace. Клавіша <Backspace> звичайно видаляє символ, що знаходиться зліва від курсору.

Esc. Клавіша <Esc > використовується для скасування якогось дії, виходу з режиму програми і т.д.

Tab. Клавіша <Tab> (табуляція) при редагуванні текстів звичайно використовується для переходу до іншої позиції табуляції. У інших програмах її значення може бути іншим: переключення між полями запиту і т.д.

PrtSc. Клавіша <PrtSc> (Print Screen, преса екрана) використовується для друку вмісту екрана, копіювання його у файл або буфер обміну Windows і т.д.

На клавіатурі є спеціальні клавіші <Ctrl>, <Alt> і <Shift>. Вони призначені для зміни значень інших клавіш.

Індикатори режимів. У правом верхньому рогові клавіатури розташовуються індикатори режиму блокування цифр (Num Lock), режиму прописних букв (Caps Lock) і режиму блокування прокручування (Scroll Lock). Ці індикатори запалюються при умиканні відповідних режимів, а при вимиканні цих режимів - погасають. Вмикання і вимикання зазначених режимів здійснюється натисканням на однойменні клавіші <Num Lock>, <Сарs Lock>, < Scroll Lock>.

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 3791; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.