Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правила продажу товарів в розстрочку
Читайте также:
 1. Cтенограмма из лекции 4 правила,лектор Руслана абу Ибрахима,подробный разбор о запрете фото и видео.
 2. Cтенограмма из лекции 4 правила,лектор Руслана абу Ибрахима,подробный разбор о запрете фото и видео.
 3. Cтенограмма из лекции 4 правила,лектор Руслана абу Ибрахима,подробный разбор о запрете фото и видео.
 4. I. Правила принятия решений
 5. IV. Правила проведения работ в области сертификации
 6. VI. Общие требования и правила полетов
 7. VIII. Правила визуальных полетов
 8. XIII. Правила пересечения воздушных трасс
 9. Безконфліктне спілкування. Правила безконфліктного спілкування
 10. Билет № 13(1). Расскажите о правилах подготовки мест занятий физическими упражнениями: выбор спортивной одежды и обуви.
 11. Были разработаны Международной ассоциацией юристов и рассмотрены в сентябре 1921г. в Гааге, с 1924г. данные правила вошли в Брюссельскую конвенцию о коносаментах.
 12. В ГК предусмотрены специальные правила об отступлениях от указаний комитента для случаев, когда сущностью комиссионного поручения выступает купля-продажа имущества.

Продаж товарів у розстрочку і сплата внесків проводиться за цінами, що діють на день продажу. Наступна зміна цін на товари, аналогічні проданим в розстрочку, не тягне за собою перерахунку.

Передача покупцеві товару, що продається у розстрочку, здійснюється при оплаті не менше 25 % їхньої вартості, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — не менш як 50 %.

Решта вартості товарів сплачується покупцем у строк від 6 до 12 місяців, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів — у строк до 2 років. Під час купівлі у розстрочку транспортних засобів вітчизняного виробництва сума кредиту може бути погашена у строк до 5 років.

Разом з тим сума кредиту, що надається, не повинна перевищувати 3-місячної заробітну плату (стипендії, пенсії, заробітку) в разі розстрочення платежу на 6 місяців; 6-місячиу — в разі розстрочення на 12 місяців — і 12-місячну — на 2 роки.

У разі, коли вартість товару перевищує граничну суму кредиту, різниця між вартістю товару та сумою кредиту повинна бути сплачена покупцем при отриманні товару.

На покриття витрат, пов'язаних з організацією продажу товарів у кредит, суб'єкт господарювання справляє проценти від суми наданого кредиту. Ставки процентів визначаються згідно з Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" і в разі змін ставок за банківські кредити не перераховуються. Відсотки за кредит розраховуються за кожний місяць із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким покупець користувався в місяці, за який сплачується черговий внесок.

Під час укладення договору покупець подає паспорт і довідку для придбання товарів у розстрочку з місця роботи (навчання). Довідки видаються адміністрацією підприємства лише тим особам, які пропрацювали не менше 3 місяців. Працівникам може видаватися лише одна довідка. Наступна довідка може бути видана лише після повного розрахунку за товари, продані за раніше одержаною довідкою.

Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку складається у 3 примірниках, один з яких залишається в магазині, другий — видасться на руки покупцеві, третій — надсилається підприємству, що видало довідку, для здійснення розрахунків. Розрахунки проводяться один раз у місяць відрахуванням із заробітної плати (стипендії) суми чергового платежу в строки і в розмірах, передбачених договором.

Якщо погашення кредиту йде способом внесення грошей у касу підприємства (студенти, пенсіонери, учні), то договір складається в 2 примірниках.

Покупці транспортних засобів вносять черговий платіж у сумі, визначеній згідно з договором купівлі-продажу товару на виплат, та помноженій на коефіцієнт зміни курсу національної грошової одиниці, який визначається як відношення офіційного курсу цієї одиниці на момент чергового платежу до її офіційного курсу на момент укладення договору.За несвоєчасне внесення покупцем чергових платежів за придбані товари в кредит стягується пеня.

У разі звільнення працівника, який не оплатив вартість товару, проданого в кредит, адміністрація зобов'язана утримати з нього всю заборгованість, що залишилася, за товар.

Якщо за звільненим працівником залишається заборгованість, підприємство зобов'язане в 5-денний строк надіслати суб'єкту господарювання 3-й примірник договору.

26. Правові підстави та порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Усі торгові угоди, які здійснюються за готівку або із застосуванням інших засобів платежу (платіжних карток, чеків та жетонів), повинні підлягати обліку. Первинні облікові документи повинні бути складені в момент проведення господарської операції, або безпосередньо після її завершення.

Облік торгових угод здійснюється з допомогою реєстраторів розрахункових операцій або з допомогою розрахункової книжки.

Реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів або реєстрації кількості проданих товарів.

До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо.

Електронний контрольно-касовий апарат – реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування кожного найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів.

Книга обліку розрахункових операцій - прошнурована та відповідним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, яка містить щоденні звіти, які складаються на підставі розрахункових документів по руху готівкових засобів, товарів.

Розрахункова книжка - належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Реєстратори розрахункових операцій застосовуються підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Продавці при продажу товарів у сфері торгівлі та громадського харчування зобов’язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) видавати особі, яка отримує або повертає товар розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки (Додатки № 1, 2);

6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

7) подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця;

8) реалізовувати товари за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта) у грошовій одиниці України;

9) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

10) друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів та обліку їх кількості;

12) вести у встановленому порядку облік товарів за місцем їх реалізації та зберігання, реалізовувати тільки обліковані товари;

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати реєстратори розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування у встановленому порядку.

15) надавати покупцю товарів за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця.

На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин (7 робочих днів), відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного реєстратора розрахункових операцій.

 

27. Правові підстави та порядок застосування книг обліку розрахункових операцій.

Порядок застосування книг обліку розрахункових операцій визначений Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, який затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операція у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 1 грудня 2000 р. № 614.

Поняття книг обліку розрахункових операцій Книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Підстави застосування книг обліку розрахункових операцій. Книги обліку розрахункових операцій застосовуються у випадках, коли розрахункові операції дозволено провадити без застосування реєстраторів розрахункових операцій Книги обліку розрахункових операцій застосовуються з використанням розрахункових книжок.

Книга обліку розрахункових операцій реєструється на кожний реєстратор розрахункових операцій, якщо згідно з чинним законодавством розрахунки можуть провадитися без застосування реєстр розрахункових операцій, - на окремий торговий об'єкт.

 

 

28. Правові підстави та порядок застосування розрахункових книг.

Враховуючи зміни, внесені законами № 2756 і № 3609, п. 7 ст. З Закону про РРО викладено в новій редакції, яка набере чинності з 1 січня 2012 р. Відповідно до цього пункту суб'єкти господарювання зобов'язані подавати до органів ДПС звітність, пов'язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок (за текстом — РК), не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо зазначеним пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку, уб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні подавати до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані.

Суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, за винятком електронних контрольно-касових реєстраторів, повинні подавати до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі- продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам'яті.

Порядок передачі інформації до органів ДПС по дротових або бездротових каналах зв'язку встановлюється ДПС України на базі технології, розробленої Нацбанком України та погодженої ДПС України

Водночас з 1 грудня 2011 р. після підтвердження відповідності РРО технічним вимогам щодо створення контрольної стрічки в електронній формі, здійсненої відповідно до вимог ст. 13 Закону про РРО. дозволено первинну реєстрацію РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній формі.

 

Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 89; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Cтенограмма из лекции 4 правила,лектор Руслана абу Ибрахима,подробный разбор о запрете фото и видео.
 2. Cтенограмма из лекции 4 правила,лектор Руслана абу Ибрахима,подробный разбор о запрете фото и видео.
 3. Cтенограмма из лекции 4 правила,лектор Руслана абу Ибрахима,подробный разбор о запрете фото и видео.
 4. I. Правила принятия решений
 5. IV. Правила проведения работ в области сертификации
 6. VI. Общие требования и правила полетов
 7. VIII. Правила визуальных полетов
 8. XIII. Правила пересечения воздушных трасс
 9. Безконфліктне спілкування. Правила безконфліктного спілкування
 10. Билет № 13(1). Расскажите о правилах подготовки мест занятий физическими упражнениями: выбор спортивной одежды и обуви.
 11. Были разработаны Международной ассоциацией юристов и рассмотрены в сентябре 1921г. в Гааге, с 1924г. данные правила вошли в Брюссельскую конвенцию о коносаментах.
 12. В ГК предусмотрены специальные правила об отступлениях от указаний комитента для случаев, когда сущностью комиссионного поручения выступает купля-продажа имущества.
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.241.146
Генерация страницы за: 0.004 сек.