Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі?
Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність
 2. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
 4. Адміністративна відповідальність суб’єктів аграрного права.
 5. Адміністративна та кримінальна відповідальність за поруш.зем.закон.
 6. Б. Відповідальність сторін
 7. В чому полягає принцип дії закону про кримінальну відповідальність у часі?
 8. Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті
 9. Відповідальність за ешелонування повітряних суден за умов маневрування повітряного судна відповідно до рекомендацій щодо усунення загрози зіткнення
 10. Відповідальність за злочини проти життя, здоров’я і власності громадян за законодавством США.
 11. Відповідальність за злочини проти життя, здоров’я і власності за законодавством Англії.
 12. Відповідальність за змішаними договорами

Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними?

а) найменування підприємства;

б) номер поточного банківського рахунку підприємства;

в) порядковий номер документа.

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) особа, що підписала документ.

44. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

а) ні, не допускаються;

б) допускаються, крім банківських та касових документів;

в) залежить від того, хто їх проводить.

45. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається:

а) стандартизацією;

б) уніфікацією;

в) контуванням.

46. За призначенням документи поділяються на:

а) первинні і зведені;

б) розпорядчі й виконавчі;

в) внутрішні й зовнішні.

47. За місцем складання документи є:

а) міжгалузеві та спеціалізовані;

б) внутрішні та зовнішні;

в) службові та особові.

48. Чи можна використовувати при заповненні документів простий олівець:

а) ні;

б) так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть наведені кульковою ручкою;

в) так, але поруч має стояти підпис головного бухгалтера.

49. Коли мають складатися первинні документи:

а) на прохання керівника підприємства або головного бухгалтера;

б) під час проведення господарської операції;

в) перед закінченням звітного періоду.

50. Під контуванням документів розуміють:

а) зазначення рахунків, що кореспондують;

б) об’єднання однорідних за змістом документів;

в) цей термін не стосується бухгалтерського обліку.

51.Яке визначення інвентаризації є найточнішим:

а) інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів;

б) інвентаризація – це перевірка відповідності фактичної наявності активів та фінансових зобов’язань даним бухгалтерського обліку;

в) інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна.

52. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) головний економіст.

53. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) наказом;

б) протоколом;

в) обидві відповіді правильні.

54. Інвентаризаційний процес складається з наступних етапів:

а) підготовчий, організаційний, порівняльно-аналітичний, документальний;

б) попередній, підготовчий, етап перевірки, підсумковий;

в) організаційно-підготовчий, етап перевірки, порівняльно-аналітичний, підсумковий.

55. Проведення інвентаризації є обов’язковим при стихійних лихах:

а) так;

б) ні.

56. Проведення інвентаризації є обов’язковим:

а) перед виплатою дивідендів;

б) при приватизації або реорганізації підприємства;в)перед модернізацією виробництва.

57. За способом проведення інвентаризації поділяються на суцільні та вибіркові:

а) так;

б) ні.

58. За призначенням та характером інвентаризації поділяються на повні та часткові:

а) так;

б) ні.

59. Інформація про суми виявлених на підприємстві нестач грошових коштів та інших цінностей розкривається у:

а) Звіт про фінансові результати;

б) Примітках до фінансових звітів;

в) Балансі.

60. Суми відшкодування збитків, завданих винними особами, відображаються у Балансі:

а) як інша поточна дебіторська заборгованість;

б) як витрати звітного періоду;

в) не відображаються.

Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 7251; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративна відповідальність
 2. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
 4. Адміністративна відповідальність суб’єктів аграрного права.
 5. Адміністративна та кримінальна відповідальність за поруш.зем.закон.
 6. Б. Відповідальність сторін
 7. В чому полягає принцип дії закону про кримінальну відповідальність у часі?
 8. Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті
 9. Відповідальність за ешелонування повітряних суден за умов маневрування повітряного судна відповідно до рекомендацій щодо усунення загрози зіткнення
 10. Відповідальність за злочини проти життя, здоров’я і власності громадян за законодавством США.
 11. Відповідальність за злочини проти життя, здоров’я і власності за законодавством Англії.
 12. Відповідальність за змішаними договорами

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.