Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

VI.Права і свободи людини і громадянина повинні визнаватися та гарантуватися державою в обсязі загальновизнаних міжнародних стандартів
Читайте также:
 1. А. Освободите дыхательные пути
 2. Административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы (ФЗ)
 3. Административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы (ФЗ)
 4. Административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
 5. Актиправозастосування обов'язково повинні відповідати вимога»обґрунтованості і законності.
 6. Біоланки тіла людини. З’єднання біоланок: біокінематичні пари й ланцюги.
 7. БІОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІЛА ЛЮДИНИ ТА ЙОГО РУХІВ
 8. Буття і небуття в філософському осмисленні світу й людини.
 9. Буття людини як проблема філософії.
 10. В чому сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.
 11. Види ураження людини електричним струмом

V.Права людини і громадянина мають бути загальними і рівними для кожного.

III. Права і свободи людини і громадянина є невід'ємними.

II. Права і свободи людини і громадянина визнаються в певному розумінні як природні.

· Вони, звичайно, не можуть бути природними, як, наприклад, частини біологічного організму людини. Але права і свободи людини і громадянина вважаються природними в тому розумінні, що організоване на правових засадах суспільство виходить із необхідності та доцільності визнання свободи людей, їх рівних можливостей як певних правових суб'єктів, які не повинні залежати від неправових факторів і тому пов'язуються лише з фактом народження та існування людини.

· Вони невід'ємні, оскільки становлять складову частину особистості, є її правовим надбанням, а тому людина як соціальна істота, що позбавлена прав, не тільки безправна у вузькому юридичному розумінні, але й не може бути особистістю

· Держава не дарує прав людині, а тому держава не може їх і відібрати.

IV.Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її нормального існування і розвитку.

· Передусім права і свободи людини і громадянина є необхідними в екзістенціальному значенні як елемент соціального буття людини, без чого вона не може існувати як суб'єкт суспільних відносин, бути соціально і юридично дієздатною, реалізувати свою життєву програму.

· Ступінь реалізації прав і свобод людини і громадянина є показником рівня розвитку особи як суб'єкта права, дійсних соціальних можливостей людини.

· Права людини є загальними в тому відношенні, що вносять у суспільне життя єдиний вимір, який охоплює значну кількість, а в ідеалі — всіх людей як суб'єктів права.

· Права людини повинні бути не тільки загальними, але й рівними для кожного, тобто без урахування належності до рас статі, національності, релігії, політичних переконань і т. ін. При цьому правова рівність трактується в міжнародних документах про права людини у двох аспектах: як рівність від народження в гідності і в правах і як рівність перед законом та судом незалежно від різних умов.

· Визнання державою прав і свобод людини і громадянина шляхом закріплення їх у Конституції та інших законодавчих актах є першим і необхідним кроком до їх утвердження і реалізації.

Необхідно також розрізняти права людини і права громадянина. невідчужуваними є природні права людини, тоді як права громадянина, як і саме громадянство, є набутими, а не природними. Людина не народжується громадянино, а набуває громадянства і відповідних прав за певних умов і відповідно до чинного законодавства. Права громадянина – це своєрідне обмеження рівності між людьми, оскільки їх позбавляються особи, які живуть у країні, але не мають громадянства. Права громадянина охоплюють сферу відносин індивіда з державою,в якій він розраховує не тільки на захист своїх прав від незаконного втручання, а й на активне сприяння в їх реалізації. Права людини можуть існувати незалежно від їх державного визнання і законодавчого закріплення, а права громадянина знаходяться під захистом держави


Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 366; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.